Bildegalleri

» Vis alle bildegallerier

Grefsen stasjonsby, Hans Nielsen Hauges gate 50.

Illustrasjoner fra forslagsstiller Grefsen Utvikling AS.

  • Nybygget sett fra Sinsen t-banestasjon.  Foto: ILLUSTRASJON: GREFSEN UTVIKLING AS
  • HOVEDALTERNATIV: SETT FRA TORSHOVDALEN VED FOTGJENGERFELT H.N. HAUGES 
GT. Foto: ILLUSTRASJON: GREFSEN UTVIKLING AS
  • ALTERNATIV 2: SETT FRA TORSHOVDALEN VED FOTGJENGERFELT H.N. HAUGES GT. Foto: ILLUSTRASJON: GREFSEN UTVIKLING AS
  • HOVEDALTERNATIV: FJERNVIRKNING SETT FRA TORSHOVDALEN. Foto: ILLUSTRASJON: GREFSEN UTVIKLING AS
  • HOVEDALTERNATIV: FJERNVIRKNING SETT FRA H.N. HAUGES GT. 23 Foto: ILLUSTRASJON: GREFSEN UTVIKLING AS
  • HOVEDALTERNATIV: FJERNVIRKNING SETT FRA BROEN PÅ STORO. Foto: ILLUSTRASJON: GREFSEN UTVIKLING AS
  • HOVEDALTERNATIV: FJERNVIRKNING SETT FRA MUSELUNDEN. Foto: ILLUSTRASJON: GREFSEN UTVIKLING AS
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse