Bildegalleri

» Vis alle bildegallerier

Historielagets kalender for 2018

Relatert nyhet:
Et skoleeksempel på en kalender

 • Nydalen bruksskole - tidligere også kalt Ellendalen skole
Skolen lå i 1. tverrvei (Skolegata), og ble brukt som skole fra 1868 til 1905 da Grefsen skole
åpnet. Bygningen ble senere brukt blant annet som sykekasse og til utlevering av
rasjoneringskort, men på slutten av 1950-tallet ble huset revet for å gi plass til Store Ringvei. Den nedre husrekka ble revet, men den øvre husrekka i 1. tverrvei (Skolegata) står fortsatt som nederste husrekke mot Ringveien. Foto: Harry Lagert 1981.
 • Solemskogen skole - skolen på Solemskogen startet opp i 1906 i første etasje i en villa som lå i Gunnars vei. Huset var eid av Gina Henriksen, og eiendommen het Granli. Skolen holdt til i disse lokalene helt frem til 1974. I noen få år var det skole på naboeiendommen til Granli i Grytebekken, men i 1981 flyttet skolen inn på Grendehuset der Peder Kalland hadde hatt butikk. Allerede fra 1918 måtte elevene gå på Kjelsås skole fra fjerde klasse. I 1992 ble skolen på Solemskogen lagt ned for godt. I dag er det naturbarnehage i lokalene. Foto: Ukjent
 • Engebråten skole. Skolen er bygget der Engebråten gård lå tidligere. Gården ble nedlagt som gårdsbruk på 1950- tallet. Engebråten skole ble åpnet som ungdomsskole i 1997, og i 2017 er det ca 600 elever ved skolen. Foto Harry Lagert 1950-60. Foto: Harry Lagert 1950-60.
 • Storo skole - Storo skole lå på hjørnet av Grefsenveien og Birch-Reichenwaldsgate. Skolen ble bygget i 1861, men allerede i 1881 ble elevene flyttet til Kjelsås og Nydalen bruksskole. Bygningen var etter dette privatbolig og boktrykkeri frem til den ble revet i 1973. Ensliges Landsforbund har bygget boliger på eiendommen. Foto: Ukjent
 • Disen skole er bygget i eplehagen til Sanatoriet på Østre Grefsen gårds grunn, og startet opp
skoleåret 1998/1999. Skolen har elever fra 1. til 7. klasse, og har rundt 580 elever. Foto: Harry Lagert 1996.
 • Den eldste delen av Grefsen skole er fra 1905. Under krigen ble skolen okkupert av tyskerne,
og elevene måtte gå på Kjelsås skole der de måtte ha undervisning i to skift på grunn av det
store elevtallet. Skolen fikk flere nye bygg opp gjennom årene, men ved skolestart 2014 flyttet
skolen inn i totalrenovert skole der både gamle, tradisjonsrike bygg og nybygg er en del av
skoleanlegget og har rundt 700 elever. Foto: Steinar Ågren Helgesen.
 • Kjelsås skole - skolen ble innviet i 1917, men allerede i 1933 måtte den utvides på grunn av økende elevtall. I 1959 kom et nytt stort byggetrinn, og i 1979 ble det bygget til ungdomsskole. En større ombygging og nybygg sto ferdig i 2012, og skolen er i dag Oslo største skoler med 780 elever fra 1. – 7. klasse. Foto: Kristine Deinboll 1920-30.
 • Nye Engebråten skole. Foto: Steinar Ågren Helgesen
 • Morellbakken skole
I 1921 sto skolen ferdig som Aker Kommunale Middelskole. Gjennom årene har skolen hatt
ulike funksjoner og navn: Grefsen høyere skole, Grefsen realskole og gymnas, Grefsen
Gymnas og Grefsen videregående skole. Fra skoleåret 2013/2014 er skolen rehabilitert, heter
nå Morellbakken skole, er ungdomsskole og har 392 elever. . Foto: Steinar Ågren Helgesen
 • BI-bygget i Nydalen er BIs hovedsete. Bygget ble tatt i bruk i august 2005, og er tegnet av den
kjente arkitekten Nils Torp. I 2008 mottok de årets eiendomspris som utdeles av den norske
avdelingen av The International Real Estate Federation (FIABCI), og gis til bygg som har
vellykket arkitektur, hvor brukerne av bygget er fornøyde og bygget trer naturlig inn i
omgivelsene rundt. Totalt er det mer enn 3000 leseplasser på campus, men skolen har mange flere studenter - både heltids- og deltidsstudenter. Foto: Steinar Ågren Helgesen
 • Nye Kjelsås skole. Foto: Steinar Ågren Helgesen
 • Marius Sandvel var rektor ved Grefsen gymnas fra 1955 - 1975. Også aktivt medlem i historielaget. Foto: Øyvind Skagmo 1970-75.
 • Nye Disen skole. Foto: Steinar Ågren Helgesen
 • Nydalen videregående skole - Skolen åpnet høsten 2011, og er en samlokalisering av Grefsen videregående skole og Sandaker videregående skole. Skolen har ca 960 elever og ligger i Nydalsveien 30 c. I skolens første etasje finnes bydelsbibliotek og skolebibliotek. Foto: Steinar Ågren Helgesen
 • Deler av nye Rønningen Folkehøgskole. Foto: Steinar Ågren Helgesen
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse