ANNONSE
Annonse

Missing link på 4200 meter

Turvei med lys siste strekke fra Grinda, til og fra Sognsvann, er på markatrappene

Turvei med lys siste strekke fra Grinda, til og fra Sognsvann, er på markatrappene. - Det vil glede utrolig mange om den snart kommer på plass, ifølge generalsekretær Tom Fremstad, i Oslo og Omland Friluftsråd.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.11.2014 kl 12:25

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KORSVOLL: Han er selv en av de "lokale", generalsekretæren i Oslo og Omland Friluftsråd, Tom Fremstad fra Korsvoll. Sammen med Lasse Berg fra Nordberg, håper og tror de at turveistrekket som nærmest er en "missing link", mellom Brekke, Korsvoll og Sognsvann, snart kan bli en realitet.

- Saken er sendt ut på høring fra plan- og bygningsetaten. Fristen er 28. november. Etter det vil den gå til politisk behandling på Rådhuset, til våren tror vi. Blir reguleringsplanen vedtatt, både i byråd og bystyre, så gjenstår å se om når pengene eventuelt kommer på plass, sier Fremstad.

4. 2 kilometer

Det er bymiljøetaten som har fremmet saken.

- Bymiljøetaten arbeider nå med å få på plass en reguleringsplan for traseen. Etaten har ikke fremmet forslag om investeringsmidler for 2015. Det er for tidlig å si noe om kommunes strategi og prioriteringer i budsjettet for 2016, sier seksjonssjef for Skog og eiendom i etaten, Trond Enkerud.

Han forteller at strekket, med adkomsttraseer, vil bli på 4.2 kilometer. Foreløpig kalkyle ligger på rundt 10 millioner kroner for opparbeidelsen.

Lasse Berg har laget egen facebookside om turveiprosjektet. Etter at det for kort tid siden ble kjent at kommunen mottok nesten syv millioner fra stiftelse, til lys rundt sognsvann, så kan det virkelig bli et lang turveistrekke med lys i Nordre Aker.

Missing link med lys

- Det er jo nå lyssatt fra Hammern via Brekke, og opp hit til Grinda på Korsvoll. I tillegg da også lys snart rundt Sognsvann. En turvei mellom disse to strekkene, og i tillegg med lys, vil være å få plass en "missing link", som er savnet av veldig mange, sier Berg.

Han fortsetter.

- Det er utrolig mye folk som går tur, sykler og ferdes i marka her. Med lys føles det naturlig nok sikkert tryggere å ferdes her om kvelden også, tror Berg.

- Ja, jeg er også sikker på at det vil glede utrolig mange om den snart kommer på plass, legger Fremstad til.

- Bli venn

Både han og Berg understreker at nå er det viktig at alle som kan støtter opp om prosjektet.

- Gjerne gå inn og bli venn med prosjektet på facebook. Selv om reguleringsplanen blir vedtatt, går det som nevnt ikke automatikk i pengebevilgningen. Vi håper jo på at penger kan komme inn i budsjettet for 2016. Dette må vi sammen slåss for overfor politikerne, oppfordrer Fremstad og Berg.

 

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse