ANNONSE
Annonse

Sterkt press på å være «vellykket» - flere Nordre Aker-barn sliter psykisk

- Det kan nok oppleves som mer vanskelig å ikke være «vellykket» her.

ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Illustrasjonsfoto: Pernille Breili

- Det kan nok oppleves som mer vanskelig å ikke være «vellykket» i Nordre Aker, tror avdelingsdirektør Preben Winger i bydelsadministrasjonen. Nå er psykolog ansatt i skolen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.01.2015 kl 11:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: I slutten av januar foreligger årsmeldingen for Nordre Aker. Som blant annet også forteller om status psykisk helse i bydelen. Men trenden er klar; flere sliter pyskisk i bydelen. Og særlig gjelder det barn og unge.

- Vi merker en økning av folk som strever psykisk. Fra barneskolealder til eldre, skolene melder også om økt pågang av barn og unge som har behov for noen å snakke med. Det er også noe av bakgrunnen for at det var enighet om at vi gjennom budsjettvedtagelsen før jul styrker skolehelsetjenesten med ett årsverk for 2015, forteller avdelingsdirektør Preben Winger i Nordre Aker bydelsadministrasjon.

Vanskelig

Det kan være flere grunner til økningen av barn og unge som sliter psykisk.

- Men det kan nok oppleves som mer vanskelig å ikke være «vellykket» i Nordre Aker, sammenlignet med andre steder. I denne bydelen bor det jo veldig mange ressurssterke og «vellykkede» mennesker, sier Winger.

Fra sakspapirene til budsjettbehandlingen før jul står det også følgende:

«Seksjonen (seksjonen for psykisk helse, journ. anm.) opplever en økning i søknader om psykisk helsehjelp. Det oppleves som vanskeligere å få behandling i spesialisthelsetjenesten og det er ventelister hos de fleste psykologer med kommunal avtale».

«Det er en økning av brukere med dårlig boevne som har behov for forsterket oppfølging i boligen (...) Det er en økning av brukere som ruser seg og som samtidig har en alvorlig psykisk lidelse. Bydelen møter videre utfordringer med stadig «ny-syke» barn/unge».

Psykolog

Det kommer også frem at bydelen har ansatt en psykolog i 50 prosent vikariat, og som skal jobbe opp mot barn- og unge i skolen. Dagens organisering av psykisk helse barn og unge skal også ifølge sakspapirene bli gjennomgått på nytt av bydelen.

SV fikk også flertall i bydelsutvalgsmøtet før jul, om at bydelen utarbeider en redegjørelse for hva som kan gjøres lokalt for å styrke det forebyggende helsearbeidet i alle aldersgrupper - både psykisk og fysisk.

Mer fysisk aktivitet

- Vi ønsker mer tilretteleggelse for fysisk aktivitet i hverdagen, for alle. Nå er kanskje ikke Nordre Aker den bydelen med det største problemet med overvekt, men fysisk aktivitet er også forebyggende for pyskisk helse, sier SVs gruppeleder i bydelen, Hanne Lyssand.

Avisen følger saken når bydelens årsmelding foreligger. Vil du dele din historie med Nordre Aker Budstikke? Ta kontakt med vår journalist.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse