Ap vil ha «liv i leiren» og i dalen: Slik vil de gjøre Maridalen til en «levende» bygd

SKAR: Bystyremedlem Terje Røberg-Larsen (Ap) og lokalpolitiker Bente M. Larsen fra Nordre Aker Ap, foran inngangen til Skar leir i Maridalen. Røberg-Larsen nevner at Ingrid Eide (Ap) også har jobbet mye med Skar leir, men at hun dessverre var forhindret fra å bli med på bildet. FOTO: PRIVAT

Arbeiderpartiet vil mer enn å holde litt «liv i leiren» - rett og slett mer liv generelt i hele Maridalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.01.2015 kl 10:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

En spøkelsesby. Okkupantene som bosatte seg i Skar leir vinteren 2010 fortalte tydelig hva de syntes om kommunens forvaltning av eiendommen, da de ble kastet ut våren 2010. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIVFOTO

Se bildet større

Okkupantene kledde seg som spøkelser da politiet og namsmannen kom våren 2010. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIVFOTO

Se bildet større

Okkupantene kledde seg som spøkelses da politiet og namsmannen kom våren 2010. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIVFOTO

Skar leir

Leirens historie startet i 1861, da Forsvaret overtok Skar kruttverk fra privat eie. Kruttverket ble lagt ned i 1898, og i en periode mellom 1898 og 1910, var det liten militær aktivitet på området. Fra 1910 fram til andre verdenskrig var det varierende aktivitet på området. Den tyske okkupasjonsmakten brukte leiren i årene mellom 1940 og 1945, og videreutviklet den med bl.a. flere store bygninger for reparasjon og vedlikehold av luftvernskyts. Etter krigen overtok Luftforsvaret leiren og det gjenværende tyske materiellet. Luftforsvaret forlot leiren i 1985, og Forsvarets tele- og datatjeneste overtok etter kort tid bygningene ved leiren.

I 2002 ble det verneverdige krutthuset solgt til privatpersoner, og 2 år senere, i 2004, ble leiren overført til Skifte eiendom for avhending. I 2005 gikk Arbeiderpartiet i Oslo ut og krevde at Oslo kommune måtte kjøpe Skar leir, et forslag som i utgangspunktet ble avvist av bystyret.[3]. I februar 2006 ble det behandlet et privat forslag fra Khalid Mahmood om å sikre Skar leir i offentlig eie, hvor resultatet ble at bystyret ba byrådet gå i dialog med Staten for å sikre Skar leir i offentlig eie inntil kommunen fikk avklart planstatus og kommunens interesser i eiendommen[4]. Som et resultat av dette arbeidet kjøpte kommunen leiren i 2007.

Leiren har også vært utsatt for husokkupasjon. I 2010 ble leiren inntatt av husokkupanter som opprettet Øko-bokollektiv Skar. (Også i 2005 ble leiren inntatt av husokkupanter. På dette tidspunktet var leiren fremdeles i Forsvarets eie, og okkupantene ble etter kort tid kastet ut i en større politiaksjon.)

Våren 2011 fikk Sogn videregående skole en avtale med Oslo kommune om bruk av leiren til alternativ opplæring for elever ved utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. Avtalen for bruk av leiren ble videreført av Kuben videregående skole høsten 2013. Fra høsten 2014 er tilbudet for elevgruppen lagt til Stovner videregående skole, og tilbudet fortsatt ved Skar leir. Elevenes opplæring skal bestå i å vedlikeholde de slitte bygningene i leiren. I avtalen har skolen 5-6 elevplasser og to lærere i leiren, som for øvrig er stengt for publikum.

Kilde: wikipedia.no

MARIDALEN/SKAR LEIR: Innerst i Maridalen, ved Skar, ligger den nedlagte militærleiren. I dag nærmest som en spøkelsesleir. Oslo kommune kjøpte leiren av Skifte Eiendom i 2007, for i overkant av seks millioner kroner. Et kjøp kommunen senere har uttalt at de kanskje ikke hadde gjort om igjen.

Vedlikeholdsetterslepet var stort i 2007, og enda større nå, titallsmillioner. Planene om en stor barnehage på området, ble droppet underveis.

Strenge restriksjoner

Det er strenge restriksjoner for hvor mange og hva som kan etableres i Maridalen. Maridalsvannet – Oslos drikkevann - skal beskyttes. Området er også omfattet av Markaloven, i tillegg til at Maridalen er et «landskapsvern-område», etter Naturvernloven.

Stedet er også registrert som kulturminne.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Bo i fire boliger

Byrådet la i fjor høst frem forslag om at i hvert fall fire av boligene på stedet settes i stand, og at folk flytter inn. Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), har nevnt både eventuell utleie eller kanskje også boligsalg. Ved å få mer «liv i leiren», skal det beskytte mot hærverk og annen uønsket aktivitet på stedet.

I dag er det noe skoleaktivitet på området for yrkesfagelever.

Arbeiderpartiet vil mer enn å holde litt «liv i leiren», de tenker mer liv generelt i hele Maridalen.

Ny helhetlig plan

- Vi ønsker at det utarbeides en helt ny helhetlig plan for Skar leir, blant annet i forhold til hvilke bygg som bør bevares, hvilke som bør rives og hvilke som bør settes i stand. Den nye planen bør ses i tilknytning til en ny plan om utvikling av hele Maridalen også, sier Anders Røberg-Larsen (Ap), selv også medlem av bystyrets byutviklingskomite.

Blant annet ønsker Ap en vurdering av eksisterende veier og tilstrekkelig rørlegging for vann- og avløp, slik at drikkevannsproblemtikken ikke står i veien for mer liv, både på Skar og ellers i den vakre dalen i Oslo.

LES OGSÅ: Bydelens taktiske ja til liv i Skar leir i 2009

- Bygd som går rundt på best mulig måte

- Vi må ikke gi opp tanken om å få til en levende leir, med flere allmennyttige formål. I tillegg er vi opptatt av at det på en best mulig måte legges til rette for at flest mulig folk kan bo i Maridalen, slik at lokalsamfunnet med barnehage og skole er liv laga. Vi vil jo ha en bygd som går rundt på en best mulig måte, sier Røberg-Larsen.

Han viser til den nye reguleringsplanen som endelig i 2013, etter mange års frem og tilbake, ble vedtatt på Sørbråten. Blant annet fikk også alle hyttene på Sørbråten status som boligeiendom gjennom planen, hvis eier ønsker det.

- Det vil nok koste mye å utbedre veier og vann- og rørsystemet i Maridalen. Men på lang sikt så mener vi det vil være en mye bedre investering, enn å sette i stand fire boliger i Skar leir for utleie eller salg.

LES OGSÅ: I 2010 ble Skar leir okkupert av et øko-bokollektiv som krevde at kommunen skulle ta bedre hånd om eiendommen på Skar. Okkupantene ble kastet ut i en politiaksjon senere samme år.

Plass til flere

Avisen har vært i kontakt med Maridalen skole. Assisterende rektor Merethe Hannigan, forteller at elevtallet har vært høyere.

- Fra år 2000 og frem til rundt 2004/2005 var elevtallet opp mot 80. De siste årene har det vært rundt 40-45 elever per år, forteller hun.

Så det er god plass til flere Maridalenelever. Nordre Aker Budstikke kjenner også til at det fra høsten er ledige plasser også i Maridalen barnehage.

Tilleggsforslaget

Arbeiderpartiets konkrete tilleggsforslag til bystyrebehandlingen av Skar leir er følgende:

  • Byrådet bes legge fram en helhetlig vurdering av utviklingsmulighetene for Skar leir, for ulike brukergrupper.
  • Byrådet bes utarbeide en realistisk plan for bevaring, riving og istandsetting av bygningene på Skar leir.
  • Byrådet bes legge fram en sak vedrørende fremtidig utvikling av Maridalen.
  • Byrådet bes vurdere om veiene som nå utbedres i Maridalen bør tilrettelegges med

tilstrekkelig rørlegging for vann og avløp, slik at drikkevannskilden kan sikres mot
forurensning.

Byrådsinnstillingen skal muligens opp i bystyrets byutviklingskomite 11. februar, og deretter muligens egenbehandles i bystyremøte 4. mars.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse