ANNONSE
Annonse

Bekymringsmeldingene til barnevernet bare øker

ØKER: Unge som sliter psykisk øker, det gjør også bekymringsmeldingene til Barnevernet. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO FOTO: Pernille Breili

Bekymringsmeldingene til barnevernet øker. - Mange av disse er relatert til psykiatri, men også rus og vold, ifølge assisterende bydelsdirektør i Nordre Aker, Preben Winger.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 20.02.2015 kl 11:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Årsmeldingen for Nordre Aker ble lagt frem for bydelspolitikerne og bydelsdirektøren tidligere denne måneden.

Skolene og helsetjenesten

Meldingen bekrefter trenden, flere Nordre Aker barn- og unge sliter psykisk.

- Årsmeldingen gir ikke konkrete tall, men det påpekes fra skolene og helsetjenesten at problematikken rundt barn og unge som sliter psykisk, er økende, forteller assisterende bydelsdirektør Preben Winger.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Noe bydelen tar på alvor.

Tiltak

- Vi har allerede ansatt psykolog i skolene, i tillegg til at vi samarbeider tettere med grunnskolene og ungdomsskolene i bydelen. I tillegg trapper vi opp samarbeidet med BUP, barne- og ungdomspsykiatrien, forteller Winger.

- Det pågår også et konkret samarbeid mellom Nordberg skole, skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og Ungdomskontoret forebyggende ungdomsenhet omkring elevene ved ungdomsskolen. Dette samarbeidet ble igangsatt i fjor, forteller Winger videre.

Les også: Nordre Aker har byens beste NAV-kontor

Bydelen vil også være tettere på NAV, gjennom samarbeidet i oppfølgingstjenesten for unge som faller ut av skolesystemet.

Winger forteller at bekymringsmeldingene til Barnevernet også har økt, sammelignet med 2013.

Økning i bekymringsmeldinger

- Bekymringsmeldinger til barnevernet både øker i antall. Fra 228 i 2013 til 245 i 2014, hvoran 191 gikk til undersøkelse. Mange av disse bekymringsmeldingene reflekteres mye til psykiatri. Men også til rus og vold. SaLTo koordineringsarbeid som binder sammen skole, politi og forebyggende på bydel drar i samme retning, forteller Winger.

Det var før jul at avisen første gang snakket med Winger om økningen av barn- og unge som sliter psykisk.

- Vi merker en økning av folk som strever psykisk. Fra barneskolealder til eldre, skolene melder også om økt pågang av barn og unge som har behov for noen å snakke med, sa Winger til avisen før jul.

Vanskelig å ikke være vellykket

Det kan være flere grunner til økningen av barn og unge som sliter psykisk.

- Men det kan nok oppleves som mer vanskelig å ikke være «vellykket» i Nordre Aker, sammenlignet med andre steder. I denne bydelen bor det jo veldig mange ressurssterke og «vellykkede» mennesker, sa også Winger.

Les hele saken her.

Tiltak på ungdomsskolene

Bydelen deltar fra 26. februar i et kompetansehevingsprosjekt «Rus - tidlig intervensjon», opplyser Nordre Akers SaLTo-koordinator Unni Haug.

Ved siden av dette har det, i regi av SaLTo, to ganger vært gjennomført opplegg for ungdomsskoleelever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere hvor Mia Børjesson har vært leid inn som foredragsholder.

– I 2014 var tema stress og da var det for 9. trinnselever. Året før fikk elever fra Engebråten og Nordberg ungdomsskole noen timer med Mia Børjesson med tema "høyne selvtilliten, hvordan tørre å ta egne valg, tørre å skille seg ut, minske presset og streben etter å være vellykket", sier Haug.

Foreldrene til ungdomsskoleelever har over flere år fått foredrag med Børjesson med tema «i hodet på en tenåring» i regi av SaLTo. Det har alltid vært godt oppmøte, ifølge Haug.

– Region vest har også hatt felles foreldremøte for foresatte, brukt foredragsholder fra Norsk narkotikapolitiforening med tema «Bry deg». I det hele tatt foregår det mye forebyggende tiltak rette direkte mot ungdom og deres foresatte, sier SaLTo-koordinatoren.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse