Endrer studentboligplan: De nye byggene må bli lavere

FØR OG ETTER: Nåsituasjonen til venstre, til høyre er de nye bygningene tegnet inn. FOTO: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Den store kommende studentbolig-utbyggingen på Kringsjå er ute på ny høring. Fordi blokkene må bli lavere.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.03.2015 kl 10:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

FOTO: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Se bildet større

FOTO: Foto: ByplanOslo Terje Heiestad / Audun Wik

Se bildet større

Dagens bygningsmasse, og og mulig fremtidssituasjon, sett fra Sognsveien. FOTO: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Faktaboks - Endringsforslag Kringsjå

Endringsforslag Kringsjå

Følgende endringer foreslås:

  • Alle nye bygg blir 16 m brede (bortsett fra bygg B, C og D3), for å sikre muligheten for planløsning med midtkorridor.
  • Bygg A1 blir 1 etasje lavere, 7 etasjer med k+210,4
  • Bygg B blir 4 etasjer lavere, 9 etasjer med k+2l8,4
  • Bygg D1 endres i formen og får ny retning
  • Bygg D2 tas bort, slik at D2 og D4 tilsammen blir bygg D2 på k+189,4
  • Bygg D3 blir kortere og 2 etasjer lavere, 6 etasjer med k+209,4
  • Bygg F økes med 2 etasjer til 8 etasjer, k+205,4 og flyttes mot OMT vei
  • Bygg H økes med 1 etasje blir 6 etasjer, k+202,4
  • Bygg I snus 90 grader og blir 5 m lengre
  • Bygg J tas bort, for å sikre romsligere og mer brukbare uteoppholdsarealer.

KRINGSJÅ: 2500 studentboliger skal bli til flere enn 4000 boliger. Revidert utkast til forslag til studenboligutbygging på Kringsjå er igjen på høring. Det på bakgrunn av innkomne bemerkninger etter offentlig ettersyn, eller høring.

Les hele saken i saksinnsyn hos plan- og bygningsetatens hjemmesider.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Fra sakspapirene står det blant annet følgende:

Lavere

"Bebyggelsen langs Sognsveien er senket i høyde, slik at bygningsmassen får et lettere uttrykk fra veien og siktforhold gjennom planområdet blir bedre ivaretatt.

Enkelte av bygningene nord på planområdet får en økt høyde, for at den totale bygningsmassen skal oppleves mindre markant fra Sognsveien. To bygg fjernes."

Bydelsutvalget skal også kommentere endringene. Leder av bydelsutvalgets miljø, plan- og samferdselskomite, Erik Borge Skei (V), er glad for endringene.

- God dialog er viktig

- Jeg er veldig glad for at man har lyttet og reduserer byggene ut mot Sognsveien. Det nye reguleringsforslaget er et godt skritt i riktig retning. Det er svært viktig med god dialog med naboene og at slike innspill som de som har kommet her tas på alvor, sier leder for bydelsutvalgets (BU) miljø, plan- og samferdselskomite, Erik Borge Skei (V).

- Vi må likevel se nærmere på de nye planene for å vurdere om justeringen er tilstrekkelig. Dette blir nok også en avveining inn mot bystyret, legger han til.

Nye rekkefølgebestemmelser

Det er også foreslått inkludert nye rekkefølgebestemmelser. Blant annet følgende:

Før det gis brukstillatelse til de nye boligene, skal ny overgang over Sognsveien fra planområdet til T-banen være ferdig opparbeidet.

I tillegg skal Olav M. Troviksvei med tilhørende fortau og parkeringsareal være ferdig opparbeide, før det gis brukstillatelse til 50 prosent av de nye boligene.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse