ANNONSE
Annonse

Konserter, utekino, uteservering, fotball på storskjerm, dans, skøytebane

JOHN COLLETTS PLASS: Abels hage er et lokalt initiativ som har vist at John Colletts plass kan være et samlingssted i lokalmiljøet på Ullevål. Nå kan langt større ting skje på plassen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Det gjelder nye John Colletts plass. Og vi har bare nevnt noe av alt det som kan være med på å bli den nye torg- og møteplassen i bydelen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.03.2015 kl 12:28

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: Det er i gang et forprosjekt til hvordan John Colletts plass kan bli, etter at den har blitt en ny torg- og møteplass i bydelen. I henhold til bystyrevedtak fra 2009.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

— De som var invitert til å delta i forprosjektet for plassen var Kiwi og gårdeierne i Vestgrensa 2 og 4, representanter for en av områdets tre velforeninger, Blindern vel, og en representant for Kultursløyfa, sier Agnes Lycke Melvær, representant for sistnevnte.

Kulturelt senter

— Det var stor enighet om at man ønsker å utvikle plassen som et sosial møteplass med aktiviteter hele året og som et kulturelt senter for området. Muligheten for at større deler av kinobygningen utvikles til et kulturhus og å knytte en fremtidig utvikling av plassen opp mot dette var et tilbakevendende tema, sier Melvær.

Les også: Nordre Aker Budstikke skrev i vinter om Blindern vels forslag om ta hele det gamle kinobygget i bruk som kulturhus. Les mer om det, og hva gårdeier mener om forlaget, her.

Det er ikke småtterier forprosjektgruppa (se faktaboks) ser for seg at kan etableres på John Colletts plass i fremtiden.

Forslaget skal opp i torsdagens bydelsutvalgsmøte, og fra sakspapirene går det frem blant annet ønske om en sceneløsning som kan fungere for konserter, utedørskino, idrettsarrangementer eller opera på storskjerm med mer – plassert i det sør-østlige hjørnet, i «spissen mot rundkjøringen».

I tillegg listes også opp skøytebane om vinteren, torgdager, et «brosteinsball», «bondens marked» om sommeren, lekeapparater for mindre barn og boccia, går det frem av sakspapirene.

Les også: For toppen vil det alltid være ulogisk å satse på at de nestbeste skal bli best

Flytte holdeplasser?

Prosjektgruppa ønsker også at trikk og buss med holdeplasser på og i nærheten av plassen, må integreres i øvrig infrastruktur, eventuelt flyttes til nærliggende område.

Parkeringsplasser er foreslått etablert på baksiden av Vestgrensa 2 og 4, bysykler er også på kartet.

Abels hage

Abels Hage har prydet plassen med fargerike vekster. Beplantning bør fortsatt være en ambisjon i forbindelse med plassens utforming.

Det er i dag utplassert bikuber i et tilgrenset grøntområde som en del av «Bybieaksjonen».

Flere barnehager og frivillige voksne har de siste årene deltar i stellet av plantene, og denne virksomheten er det ønskelig at man fortsatt skal kunne tilby.

Konseptutvalgsutredning

Etter at prosjektet har vært til behanlding hos bydelens politikere, skal det utarbeides en konseptutvalgsutredning – en såkalt KUV.

«KVU’en bør kunne være ferdig i løpet av april med umiddelbar invitasjon til de valgte firmaene, og i månedsskiftet mai-juni vil oppdraget kunne være plassert og igangsatt. Levering av forprosjekt bør kunne skje i løpet av november måned, med politisk sluttbehandling av forprosjektet i desember inneværende år» står det også i sakspapirene.

Da vil det være mulig å sende inn en søknad om investeringer allerede i løpet av januar 2016, håper prosjektgruppa.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse