ANNONSE
Annonse

Går inn for å doble Kringsjå studentby

Kringsjå studentby foreslås nær doblet. Etter at planforslaget er justert går Plan- og bygningsetaten inn for forlaget. Foto: ByplanOslo Terje Heiestad / Audun Wik

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget om utvidelse av Kringsjå studentby. Nå sendes forslaget til politisk behandling.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 30.04.2015 kl 18:06

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KRINGSJÅ: Det er et behov for nye studentboliger. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) planlegger for 4000 nye studentboliger i Oslo innen 2020.

På Kringsjå åpner forslaget for inntil 1500 nye studentboliger, i tillegg til de eksisterende 2000 boligene i dag.

– Vi er positiv til det nye byplangrepet som foreslås på Kringsjå, som vil gi et godt tilskudd til byen, sier direktør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten i en pressemelding.

Hun forteller at det foreslås minimum 15 prosent par- og familieboliger i det nye prosjektet. Disse boligene plasseres sør og vest i området, mot dagens skole og marka.

LES OGSÅ: På Blindern blir matavfall gourmetmat i ny restaurant

– Hever kvaliteten på studentbyen

De viktigste opprustende tiltakene er fjerning av dagens overflateparkering og etablering av nye, gode uteoppholdsarealer, melder Plan- og bygningsetaten.

En grønn nord-sør-akse og et nytt torg med servicefunksjoner for å aktivisere atkomsttorget er tiltak som i følge etaten vil heve kvaliteten i den «nye» studentbyen.

Planen bidrar også til en oppgradert fotgjengerovergang over Sognsveien og etablering av gang- og turvei vest for studentbyen.

LES OGSÅ: Bydelen går mot SiO: Vil ikke ha studentboliger på Ullevål

Foreslår kompaktboliger

«Fra arbeidet med retningslinjer for kompaktbolig, foreslår vi innvendige minimumsbredder på leilighetene, plass til oppbevaring/skap, innvendig bod og oppbevaringsplass og et minimumsmål på fri høyde i boligen. Ettroms studentleiligheter skal ha en minste størrelse på 19 m2» skriver Plan- og bygningsetaten i pressemeldingen.

Nedskalerte prosjektet etter protester

Etter offentlig ettersyn høsten 2014 har det kommet mange tilbakemeldinger på utbygingsforslaget. Blant annet at det ville bli for høyt og dominerende mot Sognsveien.

Forslaget som nå foreligger har derfor generelt lavere høyder og bebyggelse mot Sognsveien. Ingen nye bygg er høyere enn de byggene som finnes i dag.

Bydelsutvalgets flertall gikk i høst inn for planene, men Fremskrittspartiet ønsket å forkaste hele utbyggingsforslaget.

Som følge av en lavere byggehøyder langs Sognsveien er noen bygg mot Olav Troviks vei blitt høyere. Forslaget legger også opp til at bebyggelsen trappes ned mot marka i vest og skolen i sør.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse