ANNONSE
Annonse

Flytter hele sveitservillaen til annet sted

Denne sveitservillaen skal bevares, og flyttes til sør på tomta i Kjelsåsveien 114 - 116. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Det blir store endringer i Kjelsåsveien 114-116. Ny bebyggelse med blant annet 80 leiligheter. Det som skal bevares - og flyttes - er den gamle sveitservillaen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 21.08.2015 kl 13:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: Like før sommeren vedtok Oslo Bystyre detaljregulering av eiendommen i Kjelsåsveien 114-116, der blant annet Kuben Eldresenter holder til.

Planen er å rive eksisterende bygninger, og bygge nytt over terreng på BRA 7295 kvadratmeter og delvis under terreng BRA 3596 kvadratmeter, og blant annet legge til rette for 80 omsorgsboliger og aktivitetssenter for eldre. Høydene på det byggene skal være to til fire etasjer. Ny inn- og utkjørsel blir fra Kjelsåsveien - les fra saksinnsyn her.

Flyttes

Kommunens flotte bevaringsverdige sveitservilla, som også står på samme tomt, skal flyttes fra der den står i dag, nord mot Kjelsåsveien, til sør/øst på eiendommen - mot Myrerskogveien.

Les også: Nesten halvparten av 10. klassingene fikk bare 1 eller 2 på skriftlig matteeksamen

Det skal også etableres «torg og park» mot Myrerskogveien, i området der sveitservillaen skal flyttes.

Lite gehør

Det har vært flere beboere i området som har klaget på planene. Blant annet på høydene på nybygget, og i den forbindelse mulig innsyn og mer skygge for eiendommene i nærheten, samt økt trafikk.

Men det var lite gehør å få for beboerne i området hos politikerne og kommunen. Bortsett fra noen små justeringer i planen, som bevaring av 8 trær og nyplanting av 5 nye, så ble det slik utbygger Eiendom- og byfornyelsesetaten ønsker.

Les også: Fangene på Fortet åpner i Nydalen

I dialog med Kuben

I bystyrets vedtak står det også følgende: Bystyret ber byrådet om å gå i dialog med eksisterende driver av eldresenter, Kuben, for å gjøre seg kjent med denne aktørens innspill.

– Når det gjelder Kuben eldresenter, som driver et verdifullt tilbud til eldre i bydelen, skal Eiendoms- og byfornyelsesetaten og bydelen sammen se på muligheten for midlertidige lokaler i nærheten mens utbyggingen pågår. Det vil også være dialog rundt eldresenterets fremtid i de nye lokalene, sier kommunikasjonssjef i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Lena Nesset.

Helserelatert virksomhet

Hun fortsetter.

– Reguleringsplanen legger til rette for omsorgsboliger, omsorg+, med tilhørende aktivitetssenter. Det innebærer at det også i fremtiden skal være et aktivitetssenter for eldre i eiendommen. I tillegg er det regulert inn strøkstjenlig virksomhet i planen, med tanke på helserelatert virksomhet, sier Nesset videre.

Men reguleringsplan og bestemmelser detaljerer imidlertid ikke selve innholdet i bygget.

Les også: 220 ivrige barn og unge: Gjerne Multisportuka gjennom hele året

– Dette vil komme i neste fase «prosjektering og byggesøknadsfase». Reguleringsplanen regulerer heller ikke leieforhold, så hvem som vil holde til i de nye lokalene er for tidlig å si noe om. Vi er imidlertid opptatt av å gi våre leietakere så mye forutsigbarhet som mulig og vil i den videre prosessen holde dem orientert om hva som skjer når, sier Nesset.

Når?

Har dere noe tidsperspektiv på når bygging kan starte, og eventuelt når nye Kjelsåsveien 114 - 116 kan være på plass?

– Nå som reguleringsplanen er vedtatt vil man starte arbeidet med selve prosjektet. Dette innebærer konkretisering av innholdet i prosjektet, prosjektering og byggesaksbehandling m.m. som er alle prosesser som tar litt tid, sier Nesset.

Hun fortsetter.

– Det er vanskelig nå å angi noe eksakt, men utfra det vi nå vet vil det bli byggestart tidligst i 2017/2018. Når det nye bygget vil stå ferdig er også vanskelig å si, men i 2019 kan være realistisk.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Hun legger også til at Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter og leier ut eiendommen i dag, men at den videre planleggingen av prosjektet på eiendommen skjer i regi av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse