Kommentar: «Nei til aktivitetssoner i marka»

VERNE MARKA: Bente M. Larsen og Nordre Aker Arbeiderparti sier nei til forlaget om aktivitetssoner i markas randsone. FOTO: PRIVAT

– En valgseier for Arbeiderpartiet vil være en garanti for at aktivitetssoner i Marka ikke blir en realitet, skriver Bente M. Larsen, Arbeiderpartiets bydelsutvalgsleder-kandidat i Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.09.2015 kl 13:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Det borgerlige byrådet i Oslo har foreslått en plan for såkalte aktivitetssoner i Nordmarkas yttergrenser. Slike soner er også planlagt langs Sognsvann og Maridalsvannets østside.

La det med én gang være sagt: Nordre Aker Arbeiderparti er sterkt i mot alle inngrep som rokker ved markas nåværende grenser, og vi kommer ikke til å gi vår tilslutning til byrådets forslag.

En valgseier for Arbeiderpartiet ved valget 13. og 14. september vil være en garanti for at forslaget ikke blir en realitet.

Det fremstår svært uklart hva slike aktivitetssoner innebærer, og det er da også lite presisert i byrådets utredning. Det snakkes om akebakker og klatrevegger, nye gangstier og arenaer for ballspill og skibakker.

Målet skal være å trekke nye grupper til marka som i dag ikke er brukere av naturomgivelsene rundt Oslo. Dette høres jo tilforlatelig ut. Men det er det faktisk ikke. Slike aktivitetssoner representerer et inngrep i naturområdene rundt byen, i strid med grensesettingen som er nedfelt i markaloven. Da Stortinget vedtok loven i 2009 var det etter lang kamp fra Oslo Arbeiderpartis side, og med sterk motstand fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Slike aktivitetssoner representerer et inngrep i naturområdene rundt byen, i strid med grensesettingen som er nedfelt i markaloven

Dette betyr selvsagt ikke at Nordre Aker Arbeiderparti vil sette seg i mot ethvert nytt aktivitetstilbud, men det må være opp mot markagrensa og ikke innenfor den.

I vårt bydelsprogram har vi særlig prioritert bedre tilrettelegging for funksjonshemmede. Vi er selvsagt også åpne for tilrettelegging av frilufts- og idrettsaktiviteter som kan få enda flere til å ta i bruk all den naturen som nærmest ligger utenfor våre stuedører her i Nordre Aker, men det skal ikke skje ved revisjon av den nåværende markagrensa, slik byrådet åpenbart legger opp til. For som det heter i Oslo Arbeiderpartis program til dette kommunevalget: «...tilrettelegge for idretts- og friluftsaktivitet i markas randsone, uten å forringe dagens håndtering av markagrensen».

Det er stadige angrep på markaloven; det være seg fra kommersielle eller politiske aktører. Nå er det det borgerlige byrådet som lanserer «aktivitetssoner».

Arbeiderpartiet har helt fra lovens tilblivelse i 2009 konsekvent slått tilbake alle forsøk på uthuling av den grense som er satt. Fordi vi vet at enhver ettergivelse, utløser nye initiativ for en oppmyking av loven. Og da er vi i gang.

Bente M. Larsen
1.kandidat, Nordre Aker Arbeiderparti
Nr. 28 på Arbeiderpartiets bystyreliste

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse