ANNONSE
Annonse

Bare «småpenger» som skal til for å redde Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er med og vekke den første interessen for blant annet musikk, mener lokalpolitikerne. Her er musikanter fra Disen Strings. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Tidligere i år ble tilbudet om dans og visuell kunst til Nordre Akers skoleelever gjennom den kulturelle skolesekken lagt ned. Det burde ikke skjedd, mener lokalpolitikerne.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 21.09.2015 kl 22:41

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Det avtroppende bydelsutvalget la i sitt siste møte 17. september, press på de nyvalgte lokalpolitikerne (som trer sammen for første gang 5. november) og bydelsadministrasjonen:

Det må finnes penger til å gjenoppta tilbudet som i år er kuttet i Den kulturelle skolesekken i Nordre Aker, som de mener er av stor betydning for bydelens barn og unge.

Unikt tilbud

Den kulturelle skolesekken ble innført som et pilotprosjekt i daværende Bydel Grefsen-Kjelsås i 1997. Tilbudet til elevene i Nordre Aker er unikt i Oslo-sammenheng.

Der tilbudet fra Utdanningsetaten, som går til alle elever i Osloskolen, fokuserer på kulturformidling fra institusjoner som Riksteatret og Rikskonsertene, er bydelens kulturelle skolesekk et supplement. Den lar elevene selv få utfolde seg i kulturelle aktiviteter som musikk og dans. (Se faktaboks til høyre/under dersom du leser på mobil).

Kutter 100.000 kroner

Tilskuddet fra Utdanningsetaten til den utvidede kulturelle skolesekken i Nordre Aker for 2015 – 100.000 kroner – ble i år kuttet. Begrunnelsen er en jevn og lik fordeling av spillemidlene og likt tilbud for alle skoleelever uansett hvor de er bosatt i byen.

Dermed er det fra i høst slutt på bydelstilbudet om visuell kunst. Dansetilbudet blir redusert til færre timer og færre skoler får delta. Oslo musikk- og kulturskole har økt sitt tilskudd noe slik at tilbudet med musikk gjennomføres på 2. trinn, men det gjelder kun denne høsten.

LES OGSÅ: Slik vil de fjerne køene til Oslo musikk- og kulturskole

Ville finne penger i år

For at tilbudet i Nordre Aker skal kunne videreføres i sin helhet neste år, må det avsettes en egenandel på bydelens budsjett for 2016 på 170.000 kroner. Økningen skyldes at nå også nyåpnede Berg skole er med.

«Skal tilbudet videreføres med økonomi som i 2015, vil kun musikkprosjekt på 2. trinn kunne videreføres. Ved eventuelle kutt må hele tilbudet i sin helhet revurderes», heter det i sakspapirene.

Forslaget om å omdisponere i årets budsjett slik at det nedlagte tilbudet kan gjenoppstå før året er omme, kom fra Venstres nestleder i oppvekst og kultur-komiteen, May-Brith Døssland.

– Det er snakk om småpenger. Vi vil be administrasjonen se om det finnes en mulighet til å finne penger allerede i år, slik at det nedlagte tilbudet kan gjenoppstå, sa Døssland.

En gjenopplivelse av hele tilbudet i år, er ikke mulig, repliserte bydelsdirektør Øyvind Henriksen. Avtalene med dem som stod for den kunstneriske undervisningen er sagt opp, og dem er det ikke flust av.

Ønsker å ta på spanderbuksene

– Dette er et tilbud vi har ønsket å prioritere, og der vi gjerne tar på spanderbuksene . Dette betyr mye for bydelen, og selv om jeg skjønner at vi må spare der man kan, ligger Den kulturelle skolesekken høyt på lista over det vi ønsker å bruke penger på, sa BU-leder Bent Gether-Rønning (H).

– Den kulturelle skolesekken skaper mye rekruttering til musikk og dans, og vi støtter innstendig at, hvis det ikke finnes penger i år, så må det gjøres det fra neste år, sa Anne Marit Nærby (Ap).

Introduksjon til nye arenaer

Hanne Lyssand viste dessuten til at tilbudet er en fin sysselsetting av bydelens kunstnermiljø.

– Da dette var helt nytt kom et helt strykeorkester fra Disen inn og spilte for BU, etter bare en uke med fiolinopplæring. Mange av dem begynte med musikk på grunn av den smakebiten de fikk gjennom Den kulturelle skolesekken. Den skaper mye entusiasme og en arena ungene ikke nødvendigvis får oppleve hjemme. Vår lokale satsing er mye mer enn den statlige kulturelle skolesekken, der elevene i mye større grad er passive mottakere av kulturformidling, sa Lyssand.

LES OGSÅ: Kommentar: Barn trenger å få stimulert sin kreativitet og skaperglede gjennom Den kulturelle skolesekken

Skal prioriteres

– Hvis vi mener så sterkt som det kommer frem her at dette er noe som må videreføres, så syns jeg vi skal bruke sterke ord også. Vi må be administrasjonen prioritere Den kulturelle skolesekken. Så blir det opp til det neste bydelsutvalget som skal vedta budsjettet for 2016, men da har vi lagt en føring for administrasjonens budsjettarbeid, sa Brit Teien (H).

Og slik ble også det enstemmige vedtaket fra det avtroppende bydelsutvalget. Budsjettarbeidet for 2016 som starter nå, og skal vedtas av BU i desember, vil vise om de nye folkevalgte er like villige til å ta på spanderbuksene som de avtroppende lokalpolitikerne.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse