ANNONSE
Annonse

Vil kjempe for tur, kultur og livet på Sandermosen

Tore Frisell Haagensen – «Stassjonsmester'n» på Sandermosen – ber politikerne komme på banen slik at Kulturpunktet kan reddes. I henhold til avtalen med Rom Eiendom skulle stiftelsen vært borte fra Sandermosen 15. september. Det er de ikke. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

15. september skulle kulturpunktet på Sandermosen vært avviklet og stasjonen tømt og tilbakelevert Rom Eiendom. Likevel inviteres det til nye kulturkvelder. «Stassjonsmester’n» er klar for rettssak om nødvendig, og lanserer ideen om et «grasrotombud» for frivlligheten.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.04.2016 kl 10:11

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SANDERMOSEN/KJELSÅS: – Sandermosen stasjon ble anlagt i 1909 for at østkantfolk enkelt skulle komme seg ut i marka, sier Tore Frisell Haagensen, kjent for de fleste som «Tore Perrong» eller «Stassjonsmester'n».

Han møter Nordre Aker Budstikke på Kjelsås stasjon. En stasjonsbygning som er utleid til kontorformål. Det er ikke lenger mulig å trekke inn på venterommet på stasjonen som er et knutepunkt for tog, trikk og buss.

– Telemuseet kunne sikkert ha venterommet åpent med en utstilling, bemerker Tore.

– Planen var å rive stasjonen

Men så skal ikke dette handle om Kjelsås, men Sandermosen stasjon. Stoppet på Gjøvikbanen som ble avviklet i 2006. Overtatt av det som senere ble stiftelsen Kulturpunktet Sandermosen stasjon, i 1993. Med mannen som helst omtaler seg selv som «Stassjonsmester’n» som primus motor, og som jevnlig inviterer til konserter, teateroppsetninger og andre arrangementer.

Stasjonsbygningen på Sandermosen ligger langs Gjøvikbanen, før Snippen stasjon når man kommer fra Kjelsås. Stoppet er nadlagt, men toget stopper etter avtale når det er arrangementer på Sandermosen. Foto: PRIVAT

– Da vi overtok var planen bare å rive stasjonen. Uten oss hadde de ikke hatt en bygning å rehabilitere. Vi har holdt den ved like i 22 år, sier Haagensen, som selv også bor på Sandermosen.

Skulle vært ute 15. september

Utleieavtalen mellom stiftelsen og Rom Eiendom AS (en del av NSB-konsernet), ble avviklet 30. juni i år. Stasjonsbygget skal pusses opp, «både av hensyn til verneverdige forpliktelser, men også utbedring av vann- og kloakksituasjonen i henhold til kommunens pålegg for området» har eiendomssjefen i Rom Eiendom tidligere uttalt til Nordre Aker Budstikke.

I henhold til avtalen skulle eiendommen tilbakeleveres 15. september. Like fullt har kalenderen på Sandermosen vist arrangementer etter denne datoen.

– Stiftelsen anser ikke leieavtalen som gyldig. Styret ble utsatt for et utilbørlig press fra Rom Eiendom for å skrive under på oppsigelsen, sier Haagensen, og legger til:

– Vi håper de tar til fornuft og at vi kan komme til en enighet. Vårt ønske er at NSB og Rom skal kan se på oss som en ressurs. Sandermosen skal være tilgjengelig for Oslos befolkning, den er en glimrende inngangsport til marka. Og vår store kjepphest er at toget skal stoppe der igjen.

Kulturpunktet Sandermosen har holdt det gamle satsjonsanlegget i stand de siste 22 årene, sier Haagensen. Her er han avbildet sammen med internasjonale studenter på dugnadsleir på Sandermosen sommeren 2011. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIVFOTO

LES BAKGRUNN: Tore ut av sporet – Kan være kroken på døra for Kulturpunktet Sandermosen stasjon etter 22 år

Rettssak om nødvendig

Men stiftelsen Kulturpunktet Sandermosen vil ikke gi seg uten kamp.

– Vi har gode argumenter og tro på at vi vil vinne fram i en eventuell rettssak, sier Stassjonsmester’n.

Dermed blir stiftelsen, og Haagensen selv, værende til en eventuell rettskraftig dom sier noe annet, og namsmannen kommer på døra.

Rom Eiendom har uttalt til Nordre Aker Budstikke at kulturpunktet er velkommen til å søke om å få leie lokalene igjen når stasjonen er ferdig oppusset og rehabilitert.

Fra kulturpunktets ståsted vil det imidlertid være umulig å kunne konkurrere med kommersielle og pengesterke aktører. Kulturpunktet betaler ifølge Haagensen 10.000 kroner i året, men har lagt inn flere hundretusen i vedlikehold de siste 20 årene.

– Rom Eiendom har motarbeidet oss, blant annet ved å legge til rette for parkering på Sandermosen. Det skal vel ikke være jernbanens oppgave å legge til rette for at folk skal slippe å ta toget? spør Haagensen.

LES OGSÅ: Førsteklassingene trodde de skulle begynne på Disen skole – blir flyttet til annen bydel

Vil etablere Norsk småturforening

Tore Frisell Haagensen er en kjent skikkelse, både for turfolk og de NSB-ansatte. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Han mener potensialet for utvikling av Sandermosen er stort, og skisserer følgende:

– Vi ønsker å knytte til oss fagpersoner fra blant annet zoologisk og botanisk forening, geologer, sommerfugl-, sopp- og myrinteresserte. Slik kan Sandermosen bli et kompetansesentrum i marka der man kan lære om naturen, sier Haagensen.

Stassjonsmester’n jobber også med ideen om Norsk småturforening.

– Tenk om vi kunne tilby forslag til småturer i marka, tilrettelagt for pensjonister og småbarnsfamilier, med utgangspunkt fra Sandermosen stasjon. NSB Gjøvikbanen gleder seg til å kunne annonsere tur- og kulturstopp på Sandermosen.

Lanserer «grasrotombud» for frivilligheten

Men planene stopper ikke med det.

– Jeg ønsker også å ta initiativ til et «grasrotombud». Vi har jo barneombud og eldreombud, men ingen som står på for dem som jobber nedenfra, de frivillig på grasrotnivå, skisserer Haagensen.

Skal visjonene bli realiteter må imidlertid stiftelsen på Sandermosen bestå – og den grønne politikken få konsekvenser, mener Haagensen, og frir til politikerne.

– Nå må de komme på banen, bokstavelig talt. Det er derfor jeg har tatt på meg denne genseren i dag, smiler han og viser fram fargespekteret i rødt, blått og grønt.

LES OGSÅ: Grefsenkollen: Fra bryggeri-stue i marka til vinbar og oktoberfest

Rom Eiendom: – Registrer at eiendommen ikke er fraflyttet

– Det er ikke skrevet under på noen oppsigelse. Leieforholdet var basert på en tidsbestemt leiekontrakt som utløp 31.12.2014. Kontrakten er blitt forlenget i tre omganger, sist til 15.09.2015, dette for å gi Stiftelsen tid til å flytte ut, sier eiendomssjef Alf Gunnar Lunde i Rom Eiendom AS, til Nordre Aker Budstikke.

Han sier videre at Rom Eiendom ikke har fått noen tilbakemeldinger fra stiftelsen etter å ha sendt varsel om tvangsfravikelse.

– Vi registrerer at lokalene fortsatt ikke er fraflyttet, og derfor vil vanlig prosedyre i slike tilfeller bli fulgt fra vår side, sier Lunde.

Han forteller for øvrig at Rom Eiendom AS har vært i kontakt med Byantikvaren, i forbindelse med at bygningene er vernet.

– Etter hvert vil vi ta en befaring sammen med Byantikvaren på eiendommen, og diskutere hvordan man på en best mulig måte kan ta vare på og vedlikeholde eiendommen, også i forhold til fremtidige, potensielle leietagere, sier Lunde.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse