ANNONSE
Annonse

Studentboliger og ny stor-skole ved Akerselva

Det er Gjerdrums vei 12 (eiendommen til høyre på bildet) som Avantor ønsker omregulert. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Avantor ønsker å omregulere det gamle industribygget i Gjerdrums vei 12 til 230 nye studentboliger, en skole for 700 elever, eller kontorer. Det planlegges også over 400 studentboliger på nabotomta.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.02.2016 kl 11:33

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: Forslaget ble nemlig vedtatt detaljregulert i bystyret 26. august.

Adressen planområdet omfatter, går over fire eiendommer, blant dem tidligere «Nydalens Compagnie Bomullsspinner», med adresse Gjerdrums vei 12. I all hovedsak er eiendommene eid av Avantor.

Gjerdrums vei 12 ligger tett på Akerselva. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Årsaken er blant annet at bygningsmassen har uhensiktsmessige planløsninger. For at den skal kunne bli aktuell for større leietakere må bygget oppgraderes innvendig.

Avantor ønsker fleksibilitet til å gjøre om bygget i takt med etterspørselen – enten det er snakk om boliger eller utdanningsformål.

Omreguleringen vil kunne legge til rette for tre ulike hovedformål: 230 nye studentboliger, en videregående skole eller høyskole for cirka 700 elever, eller kontorformål.

Bevarer bygningsmassen

Deler av eiendommen Gjerdrums vei 12 som Avantor ønsker å omregulere. Innerst ses bygningen som i dag benyttes av blant andre Heltberg gymnas. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I tillegg kan det innarbeides «ulik publikumsrettet virksomhet som forretning, bevertning og annen offentlig eller privat tjenesteyting (helse, trening, kultur)» i førsteetasje.

Eksisterende bebyggelse foreslås regulert til «bevaring av kulturmiljø». Det går videre fram at forslaget ikke innebærer noen vesentlige endringer i bebyggelse, landskap, vegetasjon eller grøntstruktur.

Eiendommen, som ble overtatt av Avantor i 1996, er flere ganger ombygget for å tilpasses ulike leietakere. Det mest omfattende da Heltberg gymnas flyttet inn for snart ni år siden.

Bydel, byråd og etaten er positive

Deler av Gjerdrums vei 12 sett fra andre siden av Akerselva, omtrent der studenboligutbyggingen i Gjerdrums vei 10 B, C og E er planlagt. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Både Bydel Nordre Aker og byrådet er positive til forslaget, og at fleksibiliteten gjør at bygget kan tilpasses etter behov.

Plan- og bygningsetaten har også i all hovedsak støttet planforslaget, som generelt vurderes å være i tråd med overordnede planer og mål. De foreslåtte formålene vil etter etatens syn bidra til en positiv stedsutvikling som kan gi mer liv i denne delen av Nydalen, skriver nettstedet NE Nyheter.

Siden bygget ligger langs Akerselva, må det gjøres nødvendige støyreduserende tiltak slik at nivåene kommer innfor de krav som gjelder for boliger og undervisningslokaler.

Les hele planen som er vedtatt hos Plan- og bygningsetaten. Klagefrist for vedtaket er 2. november..

Studentboliger på andre siden av elva

Ny situasjon sett fra turstien langs vestsiden av Akerselva. Ny bebyggelse er oppført i skråningen bak eksisterende bevaringsverdige bebyggelse i Gjerdrums vei 10 A og B, og eksisterende P-plass er erstattet av grønne uteoppholdsarealer. Foto: ARCANSA AS (FOTOMONTASJE)

Avantor er også i gang med å omregulere eiendommen rett over Akerselva, Gjerdrums vei 10 B, C og E til studentboliger. Her foreligger flere alternative forslag, blant annet ett med tre nybygg på 11-13 etasjer som vil gi 460 nye studentboliger på denne eiendommen. Nordre Akers bydelsutvalg støtter imidlertid et alternativt forslag der en av de foreslåtte høyblokkene reduseres i størrelse noe som vil gi totalt 347 nye studentboliger.

De eksisterende, gamle industribyggene i Gjerdrums vei 10 B og C forelsås bevart, men omgjort til studentboliger. Turveien og grøntstrukturen langs Akerselva bevares i begge forslagene.

Planforslaget for Gjerdrums vei 10 B, C og E er, med endringer etter offentlig ettersyn tidligere i år, planlagt sendt til behandling i byrådsavdelingen i slutten av oktober.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse