ANNONSE
Annonse

Slik skal de redusere trikkeforsinkelsene

FEIL FØR DET BIR RIKTIG? Mer ny asfalt, og helt ny oppmaling ned mot Storokrysset. Slik skal trikken komme raskere fram til Storokrysset Her er fortsatt den riv ruskende gale oppmerkingen mellom trikkesporene synlig. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Selskapet som bommet på midtstripene i Grefsenveien skal nå male opp det nye kjøremønsteret inn mot Storokrysset.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.11.2015 kl 12:55

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN/STORO: I dag er strekningen mellom Disen og Storokrysset en av de med mest forsinkelser for trikken i morgenrushet. Neste uke kan det være løst.

Maletabbe

Men først – Nordre Aker Budstikke kunne mandag fortelle om kjempebommerten i Grefsenveien:

I helgen ble nye gule midtstriper malt opp i Grefsenveien fra Storokrysset til Disen trikkeholdeplass. Men én ting stemte ikke helt. Istedenfor å male stripene midt i veien, mellom opp- og nedgående trikkespor, havnet de mellom trikkeskinnene i høyre felt.

Når trikken kjører oppover Grefsenveien med de doble, gule stripene under seg, blir det åpenbart hva som er feil. Foto: TOM OLE BERGERUD

Forsvinner rimelig kjapt

– Ikke bare er det komisk, må jo også være direkte trafikkfarlig. Gule midtlinjer skal skille motgående trafikk, hvis de som skal svinge til venstre i Grefsenveien følger dette, blir det jo front i front med trikken. Hva i all verden har de tenkt på? sa Kjelsås-beboer Tom Ole Bergerud oppgitt.

Bymiljøetaten kunne bekrefte at det hele var en stor feil, og fortalte Nordre Aker Budstikke at "midtstripene" blir fjernet mandag kveld/natt. Presskontakt Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten utdyper mandag ettermiddag:

– Det har skjedd en feil hos Eurostar, som er Bymiljøetatens entreprenør på oppmerking. Oppmerkingen har kommet noen dager før den skulle, og er plassert på feil sted. Eurostar har kommet raskt på banen, og rydder opp ved at oppmerkingen fjernes allerede i kveld.

Får nytt forsøk på oppmaling

I forrige uke fikk kjørefeltene (de ytterste delene av Grefsenveien) ny asfalt, etter å ha vært en hullete affære i mange år. Bymiljøetaten skal i løpet av den neste uken også asfaltere arealet mellom trikkeskinnene slik at hele Grefsenveien mellom Storo og Disen skal holde god standard før vinteren setter inn.

Da skal det males opp flere linjer i asfalten. Og det er det samme selskapet som har fått jobben.

Altfor mange kjører i kollektivfeltet på vei ned mot Storokrysset om morgenen. Det skaper forsinkelser. Dette bildet er tatt en gang mellom morgen- og ettermiddagsrushet, og viser dermed en langt mindre problematisk situasjon. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Eurostar skal deretter male opp all veioppmerking i gaten, og det har Bymiljøetaten full tillit til at blir utført på en god måte, sier Thorud Olsen.

Bedre framkommelighet for trikken

Når arbeidet er ferdigstilt skal det være lettere for alle trafikanter å orientere seg og finne sin plass i gaten. Samtidig er det et mål at biler da skal holde seg borte fra kollektivfeltet inn mot Storo slik at forsinkelsene for Trikken reduseres, opplyser presskontakten.

Og slik blir kjøremønsteret:

  • Venstresvingefeltene inn i Bjerkealleen og Engveien blir noe kortere enn i dag. – Men det viktigste er en tydeliggjøring av riktig bruk av gata. Dette skal sikre at trafikk ned mot Storo skal holde seg i eget felt og ikke hindre trikk i kollektivfeltet ved å ligge for langt mot venstre og/eller legge seg inn i venstre felt for tidlig.
  • Prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT) i Bymiljøetaten vil følge effekten av de justeringene som gjøres tett, og vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre fremkommelighet for trikken. I dag er strekningen en av de med mest forsinkelser i morgenrushet.

LES OGSÅ: Vi sendte Bymiljøetaten dette bildet av de nye plattformene på Disen holdeplass. Da så de hva som var feil med sykkelveien

Ny Grefsenveien

Det ligger an til store endringer i Grefsenveien fremover. I mars var et forslag, med Sporveien som avsender, ute til høring.

Det ble blant annet foreslått at trikkesporene mellom Storo og Disen skal fornyes, og ett forslag er å dele trikkesporene fra øvrig trafikk, med kantstein mellom kjørebane og trikketrasé.

I krysset med Kapellveien ble det foreslått etablert en midtdeler som skal gjøre gangfeltet over Grefsenveien mer trafikksikkert.

Parkeringsplassene langs Grefsenveien er foreslått fjernet, og det foreslås videre en firefelts løsning der trikken går i midten i egen trasé. Enveiskjøring i flere gater, og påbudt høyresving når man kommer ut i Grefsenveien er andre forslag.

Les hele forslaget i denne saken fra mars i år.

Satt på vent

Bydelsutvalget behandlet samme måned forslaget, og understreket viktigheten av at også sykkel blir prioritert i «nye» Grefsenveien.

Tidligere i år ble derfor forslaget midlertidig satt på vent av daværende miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V), og Bymiljøetaten fikk oppgaven om å revidere forslaget, og legge bedre tilrette for syklister.

Klart før jul?

Det anlegges nå nye, midlertidige trikkeperronger på Disen trikkeholdeplass. Holdeplassene skal gjøre av- og påstigning tryggere, men skaper kø for bilene. Perrongene er midlertidige fram til prosjektet ny Grefsenvei er klart. Behovsanalysen skal ifølge Bymiljøetaten være klar til jul. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bymiljøetaten jobber nå med en behovsanalyse for Grefsenveien (Nordpolen-Disen holdeplass, inkludert Storokrysset), som skal være ferdig før jul. Behovsanalysen ser hele strekningen i sammenheng, med fokus på framkommelighet for trikken og tilrettelegging for sykkel.

Behovsanalysen baserer seg til dels på Sporveiens og Statens vegvesens planer.

– Det var naturlig å se planene i sammenheng når sykkel skulle prioriteres på strekningen. Byrådsavdelingen sendte bestilling på behovsanalysen etter at Statens vegvesen trakk sin plan for Storokrysset, sier Thorud Olsen.

Tror du at ny oppmaling vil bedre fremkommeligheten for trikken i Grefsenveien? Kommenter gjerne under saken!

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse