ANNONSE
Annonse

Foreslår blokker på Shell-tomta

Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Utbyggerne ønsker å oppføre 14 boenheter i Kjelsåsveien 140. Bydelspolitikerene mener tomta kan utnyttes bedre. – Må skyldes for lite kunnskap, sier utbygger.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: Det er Walstad-familien som har eid de tre tomtene tilknyttet Shell-stasjonen i Kjelsåsveien 140, på til sammen 3,6 mål.

For noen måneder siden skrev Nordre Aker Budstikke om at tomtene er overdratt til Bergskogen Eiendom AS, som også tidligere har utviklet boligprosjekter i Grefsen- og Kjelsås-området.

– Vi har bare god erfaring med boligprosjekter i Grefsen- og Kjelsås-området. Vi er alltid på jakt etter tomter i veldig attraktive områder som dette, sa Guttorm Bjerke og Fredrik Walsøe, som i tillegg til Gregers Gabrielsen drifter Bergskogen Eiendom AS.

LES OGSÅ: – Jeg har fylt 50 og opplever også drikkepress!

14 nye boliger

Guttorm Bjerke og Fredrik Walsøe har gjennom Bergskogen Eiendom AS sikret seg Shell-tomta - her fra intervju i fjor høst. Foto: ARKIV/NORDRE AKER BUDSTIKKE

– Planene her er nå på arkitektbordet til A-Lab AS, og vi tenker i utgangspunktet 14 familieboliger, i tomannsboliger. Hver med et boareal på mellom 120 og 150 kvadratmeter. Vi håper på byggestart i 2017, og kanskje innflytting i 2018, sa også utbyggerne i høst til avisen.

Saken kom før jul på bordet til lokalpolitikerne.

Blokker

«Nærheten til kollektivknutepunkt, til Frysja-området og til eiendommer i Midtoddveien, kan reise spørsmål om eiendommen kan unntas fra Småhusplanen og dermed få en høyere
utnyttelse. Da vil det kunne bygges lavblokker i 3-4 etasjer, som vil kunne gi et høyere antall boligenheter enn de 14 som småhusplanen nå tillater.»

Videre står det i sakspapirene som var til politisk behandling:

«Behovet for boliger i Oslo er økende og Kjelsås er et svært populært område å etablere seg i. I valget mellom å bruke Småhusplanen som utgangspunkt for en regulering, eller å bruke en knutepunktsstrategi slik man har gjort for Grefsen Stasjonsby, Tåsen, Nydalen og Storo bør kunne vurderes. I det nærliggende Frysja-området tillater man en utnyttelsesgrad på inntil 170%. Da vil en utnyttelsesgrad på 24% utgjøre en stor forskjell i antallet boliger som eiendommen vil kunne gi plass til.»

Dagens situasjon i Kjelsåsveien 140. Foto: A-LAG/ILLUSTRASJON

Enstemmig bydelsutvalg

Et enstemmig bydelsutvalg vedtok blant annet følgende i siste møte før nytt 2016.

«På grunn av nærheten til kollektivtrafikk bør lavere parkeringsgrad vurderes. En utnyttelse i tråd med Småhusplanen anses som fordelaktig, men noe høyere utnyttelse
bør vurderes pga. nærheten til kollektivtrafikk.»

Dog er ikke ordet «blokk» spesifisert i selve vedtaket.

Lesere av Nordre Aker Budstikke har også kontaktet avisen om politikernes meninger i saken.

– Hvorfor foreslår lokalpolitikerne på vegne av oss beboere i området, tettere bebyggelse? Det er jo ikke lenge siden «riving av gamle hus, og fri oppbygging av nye» ble omgjort, og at det skulle tas hensyn til omliggende bebyggelse? Er det virkelig slik at flertallet i bydelen ønsker blokker istedet for eksempelsvis rekkehus? skriver en leser til avisen.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med utbyggerne av Shell-tomta. De avviser blankt blokker på tomta.

LES OGSÅ: Hvorfor får vi ikke kjøpt vafler ved Gørjahytta?

– Lite kunnskap

– Et slikt forslag mener vi må skyldes for lite kunnskap om reguleringsregler og reguleringsmuligheter. Et slikt blokkforslag har vi ikke noe tro på, og det er helt uaktuelt for oss å bygge blokker på denne tomta. Vi forholder oss til opprinnelige planer om tomannsboliger. Det er også det forslaget som nå ligger hos Plan- og bygningsetaten, sier Bjerke.

Andreas Skjæret (V), leder i miljø-, plan- og samferdselskomiteen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Leder av bydelsutvalgets miljø-, plan- og samferdselskomité, Andreas Skjæret (V), har følgende kommentar til utbyggers avvisning av forslaget fra lokalpolitikerene.

– Fra politisk hold har vi i bydelen ønsket en utnyttelse i tråd med Småhusplanen. Det betyr en utnyttelse noenlunde lik området forøvrig. Grunnet nærheten til kollektivtrafikk har vi ikke utelukket at man kan søke om en noen større utnyttelse enn 24 prosent av tomta, sier Skjæret.

Han legger til:

– Utbygger avgjør selv hva slags høyder og bredder de vil foreslå, og jeg forstår at de avviser å bygge høyere og bredere enn det planen legger opp til. Samtidig vil jeg poengtere at saken er i en tidlig fase og oppfordre de som har meninger om planene å sende inn høringssvar når saken kommer til offentlig ettersyn.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse