Kommentar: – Er utbyggerne lure, naive eller rett og slett uinteresserte?

Skoler, barnehager, store og små til og fra Langsetløkka og Marka, situasjon fra vinteren 2016. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

– Snart 33 nye eneboliger ved Rønningen. Hvilken mamma eller pappa gidder å kjøre den lange veien via Myrerskogveien og Solemskogveien?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.03.2016 kl 13:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Det er klart - det kommer 33 nye eneboliger i rekke på tidligere tomta til Rønningen Folkehøgskole, på Kjelsås.

I planene er også at adkomsten til og fra de nye boligene er nordover, med tilhørende utvidelse av Langsetveien og en restaurering av Lachmanns vei videre nordover mot Solemskogveien. Altså ikke sørover - over skolens egen tomt - og ut i Myrerskogveien.

En løsning som på ingen måte har falt i god jord hos beboerne i området. Protester, erstatningskrav, ekspropriasjonsproblemer, gamle hjemler på tomtene. Advokatmat.

Det må være mye makt, penger og prestisje som står bak en slik avgjørelse? Men man får vel bare prøve å gjøre det beste ut av det.

Men hvordan forstå at veivalget - ut gjennom Langsetveien - ikke er gjort til venstre. Ned mot Midtoddveien? I sakens kartutsnitt-vedlegg er det her kun tegnet en rød strek tvers over Lachmannsvei. Er det for på en måte å understreke at fortsettelsen av Lachmanns vei og ned Osebakken ikke inngår i prosjektet, og tanker i den retning er ikke tenkt?

Ja, strekningen er regulert til gangvei, men blir jo likevel benyttet som bilvei?

Så det er her det butter i tankegangen. Når man snakker med beboere rundt Langsetløkka rister de på hodet og sier at «de har nå bodd her både i 25 og 30 år og har da alltid benyttet Osebakken på vei ut og hjem fra, det vil de jo selvfølgelig fortsette å gjøre.»

Med det økte
antall beboere som det nye byggeprosjektet vil føre med seg, er det hevet over tvil at antall trafikanter av kjørende, syklende og gående - ikke minst barn - opp og ned Osebakken vil øke vesentlig.

Det er åpenbart at folk ikke vil kjøre bil og/eller sykle eller gå den lange veien rundt, via Myrerskogveien, dersom de skal:

  • Frakte/Hente barn ved skole
  • Frakte/Hente barn i barnehagen
  • Besøke butikkene Coop eller Frysja-torget
  • Til Postkontoret ved Coop
  • Reise med kollektivtransporten (Trikk og buss i Grefsenveien/Kjelsåsveien)
  • Ellers all biltrafikk i korrespondanse med Oslo Sentrum eller vestover i byen via

Frysja/Maridalsveien.

Hvilken mamma eller pappa gidder å kjøre den lange veien via Myrerskogveien og
Solemskogveien når man bare kan svippe opp eller ned Osebakken?

Etter at de nye eneboligene ved folkehøyskolen er ferdige, vil jo fremdeles Osebakken være åpen for biltrafikk. Med samme manglende vedlikehold som etter hvert har blitt påtagelig der. Det vil jo innebære risiko at enda flere skal kjøre ned og opp denne veien.

En utredning med begrunnelse for at alternativet om ferdsel i Osebakken ikke ble valgt som inn- og utkjøring til de nye Rønningen-boligene, ville vært på sin plass - trafikken i bakken vil øke.

Saken må tas alvorlig, og før det skjer en alvorlig ulykke i bakken.

John Gulbrandsen
Beboer Fjellknattveien

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse