ANNONSE
Annonse

Full uenighet om tennishall

Slik er tennishallen på Disenjordet illustrert i saksdokumentene til bydelsuvalget. Foto: ILLUSTRASJON TIL SAKSFREMLEGGET

Motstanderne av tennishall på Disenjordet mener byggetillatelsen ble gitt på feil grunnlag. Grefsen Tennisklubb avviser anklagene. Bydelsutvalget ga i mai sin tilslutning til byggeplanene, men fikk høre at frontene er steile.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2016 kl 13:12

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Bydelsutvalget ga 12. mai sin tilsutning til planene for bygging av tennishall på Disenjordet (Gransjordet), hvor Grefsen Tennisklubb i dag har spilleflater i friluft.

Tillatelsen til å oppføre en tennishall ble endelig gitt etter en vurdering av Fylkesmannen i fjor. Beboere i området rundt Disenjordet anket vedtaket som ble gjort i bystyret, men fikk klagen endelig avslått av Fylkesmannen.

Kommunal garanti

11. mai vedtok Oslo bystyre å stille kommunal lånegaranti til Grefsen Tennisklubbs långiver, og kommunal garanti opp mot Kulturdepartementet for spillemidler, totalt 8,1 millioner kroner. Den kommunale lånegarantien som stilles skal ha tinglyst pant innenfor verdien av eiendommen/bygningene, og godkjennes av Fylkesmannen.

En forutsetning for den kommunale garantien er at det foreligger en festeavtale mellom Oslo kommune og Grefsen Tennisklubb for tennishallen på minimum 30 år, før byggingen av hallen og rehabiliteringen av banene påbegynnes, påpeker bystyret.

– Tillatelse på feil grunnlag

Saken som lå til behandling i bydelsutvalget 12. mai var dermed kun en uttalelse på byggesaken som nå foreligger, og ikke vurdering av om det skal bygges hall eller ei, da tillatelsen allerede er gitt.

I åpen halvtime møtte både representanter for motstandere av hallen, og representanter fra Grefsen Tennisklubb opp.

Runar Eikeseth, styremedlem i Grefsen og Disen Vel, under BU-møtet 12. mai. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Runar Eikeseth, styremedlem i Grefsen og Disen Vel, fortalte bydelspolitikerne at de mener reguleringssaken ble avgjort på feil grunnlag, og at tennisklubben bevisst har feilinformert politikerne som vedtok dispensasjon fra den egentlige reguleringen av Disenjordet (friområde). Han sa at motstanderne av hallen finner vedtaket som tidligere er gjort i BU, der flertallet ga sin støtte til hallen, ugyldig.

– De (tennisklubben, journ. anm) opererer med ventelister, men hva de venter de på vet vi ikke. De sier de har 450 medlemmer, men nå har vi funnet på klubbens hjemmesider at kun 47 prosent er aktive. Barn på sommerkurs har vært nødt til å melde seg inn i klubben for å delta, sa Eikeseth.

Han la frem bildedokumentasjon som skal vise at banene er langt mindre i bruk enn hva som er skapt inntrykk av i saken, og at behovet for hall er overvurdert. Han mente også at opplysningen om antall parkeringsplasser er feilaktig. Klubben skal ha oppgitt plass til 22 biler på eksisterende parkering, mens det i realiteten bare plass til 7-8 biler.

Sammenheng med utvikling av nedre Grefsen

Eikeseth ba også om at utbyggingssaken blir sett i sammenheng med kommuneplansaken for nedre Grefsen, som er utpekt som område for fortetting. Utviklingsområdet strekker seg nesten helt opp til nedsiden av Disenjordet.

Flere nye innbyggere øker behovet for grøntarealer, og Disenjordet er det eneste grøntområdet som skal betjene et økt antall beboere. Da er det feil å bygge ned området
for særinteresser. Det bør heller åpnes for aktiviteter som kommer allmennheten til gode, argumenterte han.

LES OGSÅ: Dette sier bystyrepolitikerne at de visste om nedre Grefsen-planene da de ble vedtatt uten at bydelen og beboere hadde fanget det opp

Avviser juks

Styreleder Per Henrik Hovelsrud i Grefsen Tennisklubb, avviste argumentene fra velet.

Per Henrik Hovelsrud er styreleder i Grefsen Tennisklubb. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Prosessen har pågått i tre år. Saken har vært innom BU, bystyret og Fylkesmann. Det er fattet et endelig vedtak om dispensasjon, sa han.

– Det er fremsatt så mange feilaktige og grove påstander her og i BU, at vi må kunne gi tilsvar. Når det gjelder påstander om medlemsjuks: Det stemmer selvfølgelig ikke. At vi tvinger barn som skal være med på sommerskole til å bli medlemmer stemmer heller ikke. Vi sender sikkert et tilbud, men det er ingen krav, sa han.

Hovelsrud sa videre at påstandene om at klubben egentlig ikke har behov for hallen faller på sin egen urimelighet: Økonomisk ville det ikke vært mulig å sette igang byggingen dersom grunnlaget ikke var tilsstedet.

Han mener også påstanden om at lokalpolitikere, bystyret og Fylkesmannen har latt seg villede «faller på egen urimelighet».

Hovelsrud hevdet at klubben med sin nåvrærende medlemsmasse burde hatt fire innendørsbaner.

– 25 mosjonister står aktivt på venteliste. Tallet hadde nok vært større hvis det var kapasitet til å ta imot flere, sa han og la til at 200 personer har tatt konktat det siste halvannet året. Disse har villet bli medlemmer og starte på kurs, men har fått avslag på grunn av kapasitetsmangel.

– Feil antall parkeringsplasser

Styrelederen deler ikke motstandernes bekymring for økt biltrafikk, fordi de fleste brukerne kommer fra nærområdet, hevndet han.

– Men jeg skal gi klager rett i én ting. Antall parkeringsplasser, som var oppgitt å være 22 i den opprinnelige søknaden, stemmer ikke. Men det er ikke tall vi kommet på selv, men tall fra offentlige dokumenter i planene da denne ble satt opp tidlig på 90-tallet. Men det var ingen bvisst feilinformasjon, sa Hovelsrud.

– Sivilombudsmannen er rette instans

Det var det forrige BU som hadde saken om dispensasjon for å bygge tennishall oppe. Der var det ikke full enighet om å gi en slik dispensasjon.

– Venstre var et parti som var mot å gi dispensasjon, slik vedtaket likevel ble. Vi vant ikke fram i BU, og bystyret fattet vedtak om å innvilge dispensasjon, sa leder i bydelens miljø-, plan og samferdselskomité, Andreas Skjæret (V) i møtet.

Han viste til at bystyret var på en befaring på området i forkant av vedtaket.

– Det ble skrevet gode merknader om dispensasjon. Deretter ble det fattet vedtak, som senere ble klaget på, og derfor gikk til Fylkesmannen. Fylkesmannen sa at dispensasjonen var lovlig, sa Skjæret.

– Spørsmålet nå er rammesøknaden. Da er utgangspunktet at hvis det som søkes om er i tråd med dispensajonen, har utbygger lov til å begynne å bygge. Hvis det er sånn at vi har fått mangelfull informasjon, eller hvis det er begått saksbehandlingsfeil, er riktig sted å rette en klage til sivilombudsmannen. Vi (bydelsutvalget, journ.anm.) kan ikke endre saken som går på dispensjonen, sa Skjæret.

Vedtaket

Hallen vil bli utformet som tre sammenhengende haller over hver av de tre spilleflatene, og får utvendige mål på 58x37 meter og gesimshøyde på 8,3 meter. Hallen vil ha vindusfasader mot nord-vest og mot sørøst. Totalt vil Grefsen Tennisklubb disponere arealer på 3000 kvadratmeter på Disenjordet.

Bydelsutvalgets endelige vedtak ble som følger:

1. Under forutsetning av at behovet for tennishallen som er beskrevet i søknaden fra
Grefsen Tennisklubb er korrekt, anbefaler Bydelsutvalget i Nordre Aker at Grefsen Tennisklubb gis byggetillatelse til tennishall som prosjektert på etablerte tennisbaner
på Disenjordet.

2. Det anbefales at det arbeides videre med å utvikle Disenjordet som et allsidig grøntområde med aktivitetsområder for bydelens befolkning, og at det sikres en god parkeringsløsning for området.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse