ANNONSE
Annonse

Forslag om 500 nye boliger mellom trærne

Dette bygget, som brukes av Rikshospitalet, har adresse Sognsvannsveien 25. På tomten foreslås det flere hundre nye studentleiligheter. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Bydelsutvalget skal vurdere et forslag om å bygge 500 studentboliger i 6-9 etasjer i Sognvannsveien. Også fremtiden for Skar leir og prosessen på John Colletts plass er tema i møtet på torsdag.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2016 kl 08:26

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: Torsdag klokken 18.00 er det tid for møte i bydelsutvalget, i bydelshuset i Nydalsveien 21.

På politikernes sakskart står blant annet forslaget om omregulering av en eiendom i Sognsvannsveien 25 på Gaustad. Grunneier ønsker å kunne bygge inntil 500 nye studenthybler, eller «kategoriboliger», på eiendommen som i dag består av et bygg tilhørende Rikshospitalets hudavdeling. Det eksisterende bygget på to etasjer er fra 1960.

Syv bygg med 6-9 etasjer

Slik illustreres byggeområdet plassert i forhold til omgivelsene. Foto: VIVITAS AS/PLAN- OGBYGNINGSETATEN

«Planområdet er på 7000 kvm og det foreslås bebygget med 13.100 kvm (BRA) i form av 7 frittliggende punkthus i 6-9 etasjer rundt et tilrettelagt torg. Adkomst fra Sognsvannsveien» står det i sakskartet.

Saken bydelspolitikerne nå uttaler seg om er varsel om oppstartsmøte. Det betyr at saken er helt i startfasen. Tiltakshaver er Sognsvannsveien Gaustad AS.

Planområdet har 100-150 meters avstand til omkringliggende boligbebyggelse. Det grenser mot lavblokker på fire etasjer i nord og nord-vest (mot Sognsvannsveien og Gaustadveien), og mot toetasjers rekkehusbebyggelse i nord-øst (Gaustadveien). Solvang kolonihager ligger cirka 75 meter øst for området.

Forsvarer høyder

Det er her studentboligblokkene kommer, dersom grunneier får det som den vil. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

«For dette området vil de planlagte boligene kunne gi skyggevirkninger på tidspunkter i
vinterhalvåret, men da skal ikke kolonihagen være i bruk» skriver bydelens sakbehandler i saksfremlegget.

Nybyggene vil være langt høyere enn den omkringliggende bebyggelsen. Mange høye trær rundt planområdet kan likevel forsvare bebyggelse med større høyder, men med et mindre fotavtrykk, står det i sakspapirene.

Miljø-, plan og samferdselskomiteen i bydelen har hatt saken til behandling, og mener beliggenheten med kort vei til Blindern og Gaustadbekkdalen taler for at studentboliger er en lur idé. Komiteen anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak i to punkter:

«1. Bydelsutvalget i Nordre Aker opprettholder tidligere innspill om at området egner seg til omregulering og utbygging til det planlagte formålet.
2. Utnyttelsesgraden er høyere enn gjeldende regulering for området, men trær og avstand til omliggende boliger og hagekoloni, og eventuelle skyggevirkninger, vil avgjøre om en reduksjon skal skje ved reduserte byggehøyder, eller ved færre bygg».

DET BYGGES MYE RUNDT OSS:

Skar leir

Også Skar leir i Maridalen står på programmet for bydelsutvalget. Militærleiren som kommunen kjøpte for ti år siden står fortsatt tom, til tross for utallige forslag om blant annet barnehage, skole og markasenter de siste årene. Leiren har på disse årene vært gjenstand for husokkupasjon, og brukes nå delvis blant annet av videregåendeelever på byggfag.

Nylig ble kommandantboligen pusset opp for millioner, til tross for at bruken er høyst uklar.

Torsdag ber bydelsutvalget byrådet om å legge fram en sak om opprustning av leiren, etter at det nye byrådet stanset en prosess, startet av det gamle byrådet, i høst. Venstre har fremmet forslag om leirskole på Skar. Her kan du lese om da miljø-, plan- og samferdselskomiteen behandlet saken nå i mai.

John Colletts plass

Prosjektet om å oppgradere John Colletts plass på Ullevål til torg og møteplass, har kommet inn i en viktig fase. Nylig ble tre forslag til utforming lagt frem for nabolaget etter en idékonkurranse blant tre arkitektkontorer.

Bydelen har søkt om investeringsmidler fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, og vurderer også andre muligheter for finansiering. Bydelsutvalget skal ta saken om planprosessen til orientering. Men du kan se alle de tre forslagene til ny John Colletts plass, som for øvrig står utstilt i kafé Bicks i Vestrensa ut juni, her.

Ønsker kartlegging av omsorgsboligene

Arbeiderpartiet og Venstre foreslår å utføre en brukerundersøkelse i bydelens 18 tilrettelagte omsorgsboliger. I forslagsteksten skriver partiene:

«I løpet av det siste året har flere av bydelspolitikerne mottatt ulike henvendelser fra foresatte som uttrykker bekymringer for sine barn (= beboere). Beboerne er fra ca. 18 år og opp til ca. 60 år. De fleste har et omfattende pleiebehov. Mange av brukerne er pleietrengende og uten språk. Mange sitter i rullestol. Om dagen er flere av dem på dagsenteropplegg i bydelen.»

Bydelsadministrasjonen svarer skriftlig at den ikke har kompetanse til å gjennomføre en slik undersøkelse. Kostnadene ved å kjøpe inn dette er høye, og verdien av en slik undersøkelse er begrenset, mener bydelen. Det vises til tidligere brukerundersøkelser der beboere og pårørende stort sett er tilfredse. Det skal ifølge bydelen igjen gjennomføres en omfattende bruker- og pårørendeundersøkelse i regi av Velferdsetaten i 2017.

Bydelsutvalget skal også vedta endringer i bydelsbudsjettet for 2016, behandle årsmeldinger etter rapporter fra bydelens sykehjem, barnehagestatusen, og uttale seg om et forsalg om å gi kommunen skiltmyndighet, i møtet førskommende torsdag.

Hele sakskartet for bydelsutvalget kan lastes ned på bydelens nettsider.

Møtet 16. juni starter klokken 18.00 med åpen halvtime, der bydelens innbyggere kan ta ordet.

Her kan du lese mer om bydelsutvalget i Nordre Aker.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse