ANNONSE
Annonse

Øyvind blir sjef for to bydeler

Øyvind Henriksen, bydelsdirektør i Nordre Aker, tar over ansvaret også for Bydel Bjerke 1. desember. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ansatte i Bydel Bjerke rapporterte om fryktkultur, og internrevisjonen avdekket forhold byråden kaller uakseptable. 1. desember overtar Nordre Akers bydelsdirektør ansvaret også for nabobydelen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.10.2016 kl 12:05

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Øyvind Henriksen har vært bydelsdirektør i Bydel Nordre Aker siden 2013. 1. desember konstitures han som bydelsdirektør også i Bydel Bjerke. Saken ble behandlet i byrådet torsdag 6. oktober.

Unik mulighet for de to bydelene

Kari-Anne Mathisen går av som bydelsdirektør i Bjerke i høst. Hun ble innsatt i åremålsstillingen første gang i 2007, og fikk denne forlenget i 2013.

Fra byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester fremgår det at ansettelsensprosessen med å finne en ny bydelsdirektør vil ta noe tid. Derfor innstilles Henriksen som konstituert bydelsdirektør også i Bydel Bjerke fram til en ny direktør er ansatt, trolig rundt sommeren 2017.

– I denne perioden vil jeg ha ansvar for begge bydelene. Bydel Nordre Aker har en sunn og god drift og det gjør det mulig for meg å gjøre dette nå, sier Henriksen til Nordre Aker Budstikke.

Han mener dette er en unik mulighet for å få til læring på tvers av bydelene.

– Bydel Nordre Aker har sikkert mye å bidra med overfor Bydel Bjerke og vise versa. Jeg vil også få muligheter til å komme tetter på satsingen i Groruddalen som kan gi bidrag inn til vårt arbeid i Nordre Aker, sier Henriksen.

Han vedgår at dobbeltrollen vil bli en stor utfordring, men er glad for tilliten, og håper det blir positivt for begge bydeler.

LES OGSÅ: Hjelper innvandrerkvinner inn i arbeidslivet: Moving Mamas har flyttet inn til Bydel Nordre Aker

Konflikt mellom barnevern og fostermor

Det har stormet rundt bydelsadministrasjonen i Bjerke etter at Dagbladet tidligere i år avdekket flere klanderverdige forhold i bydelen.

Blant sakene som har fått oppmerksomhet i avisen er konflikten mellom en fostermor og barnevernet i Bydel Bjerke. Gro Mikalsen ble fratatt ansvaret for en 15 år gammel autist med Downs syndrom, etter 14 år. Både oslopolitikere og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har engasjert seg i saken.

Behandlingen blant andre to autistiske gutter har fått ved omsorgsboligen Villa Eik i bydelen har også vært gjenstand for kritikk. Moren til en av guttene varlset søksmål i 2015.

Kritikk i internrevisjon

Byråd for eldre-, helse- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), ba i april om at internrevisjonen skulle se nærmere på Bydel Bjerke. Rapporten avdekket blant annet at pårørende har meldt fra om at bydelsledelsen ikke har satt brukerne i sentrum. Ansatte melder om at ledelsen ikke er motakelig for konstruktiv kritikk, og at ansatte ikke tør melde fra om avvik i frykt for represalier.

Ifølge Dagbaldet sier Fylkesmannen at bydelen kommer dårligere ut enn resten av Oslo og Akershus når det gjelder vedtak som blir omgjort hos dem, og mener dette sier noe om kvaliteten. Revisjonen har avdekket også mangler ved bydelens internkontrollsystem og at den har vondt for å lære av feil.

Byråden: – Uakseptabelt

– Jeg reagerer på det som avdekkes i rapporten. Mye av det internrevisjonen påpeker her er helt uakseptabelt, og viser en ledelseskultur vi absolutt ikke skal ha i Oslo. Jeg forventer at det nå tas grep i bydelen, og at bydelen følger opp internrevisjonens anbefalinger, sa Thorkildsen til Dagbladet i juni.

– Vi tar rapporten på alvor og har sammen med tillitsvalgte og hovedverneombud i dag sett på de anbefalingene som gis, svarte Kari-Anne Mathisen til Dagbladet.

På spørsmål fra Nordre Aker Budstikke om hvorfor Mathisen fratrer sin stilling før åremålet har gått ut, svarer kommunaldirektør Endre Sandvik i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosial tjenester at hun har valgt å gå av med pensjon.

Øyvind Henriksen sier til Nordre Aker Budstikke at han regner med Bydel Bjerke er godt i gang med å ta tak i det som er påpekt av internrevisjonen, og at han kommer til å bringe dette arbeidet videre i den perioden han er konstituert direktør.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse