ANNONSE
Annonse

Ja takk, begge deler!

Marlene Persson, daglig leder i OSI. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA (ARKIVFOTO)

Om Velferdstingets leder Alexander Gjøsæter tror at undertegnede og OSI er i mot studentboliger, misforstår han. Vi mener at det ene godet hverken bør, eller kan, utelukke det andre. Studentene i Oslo fortjener begge deler, skriver Marlene Persson.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.01.2017 kl 15:47

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSI er godt kjent med alle velferdstilbudene SiO drifter. En av våre fanesaker er blant annet nettopp å motarbeide at de 2000 studentene SIOs psykologer behandler årlig, skal bli flere. Det markerte vi tydelig senest i høst, da vi sammen med en rekke andre studentidrettslag, utdanningsinstitusjoner og andre eksterne arrangerte Norges første internasjonale studentidrettsfestival i Oslo, nettopp for å sette fokus på fysisk aktivitet som en løsning på psykiske helseplager blant studenter.

Den positive effekten fysisk aktivitet og sosial tilhørighet har på psykisk helse, tror og håper jeg vi alle er enige om.

LES SAKEN HER: SiO foreslår å bygger fire blokker med nesten 500 hybler i Vestgrensa studentby, men vil ikke erstatte student-idrettsbanen, selv om Plan- og bygningsetaten mener omregulering utløser krav om erstatningsareal

Et godt aktivitetstilbud for studenter er en god samfunnsinvestering. SiO Athleticas fem treningssentre er vel og bra. Men de er ikke løsningen på helseutfordringene blant studenter, fordi det de tilbyr er individuell trening.

Hva hjelper det ensomme studenter å trene alene?

SiO har riktignok begynt med egne «kurs» på bekostning av anleggskapasiteten til tilsvarende aktiviteter som studentene allerede selv driver, hovedsakelig på dugnad. Men selv ikke etter opprettelsen av tilbud som konkurrerer med det studenter alt driver på frivillig basis, kan SiOs treningstilbud måle seg med studentidrettslagenes sosiale fellesskap.

Slik presenterer SiO utbyggingsforslaget i Vestgrensa. Nybyggene ligger til venstre for Domus Athletica, og er bygningen med grønt tak, samt blokken med fasade mot ringveien. Foto: LMR ARKITEKTUR/SIO/PLAN-OG BYGNINGSETATEN

Jeg inviterer personlig alle som tror at man får den samme fellesskapsfølelsen i treningsstudio, som man gjør gjennom å ha faste treninger med et lag, til en OSI-økt for å oppleve forskjellen. Alle som vil er velkommen! (I alle fall alle de vi har idrettsanlegg til, da).

Vi har siden byggeplanene ble lansert fått høre argumentet om at dersom det må bygges erstatning for banen, har ikke SiO råd til å bygge boligene. Med dette har man skapt en kunstig todeling, som feilaktig fremstiller alle som ønsker å sikre banetilbudet som motstandere av tiltak mot boligmangelen for studenter i Oslo.

LES VELFERDSTINGETS INNEGG: Studentene vil ha boliger!

For det første er dette en undervurdering av meningsmotstandere. Det er mulig å ha minst to tanker i hodet samtidig. For det andre tar ikke denne argumentasjonen innover seg ressurs(mis)bruken ved fjerning av banetilbudet.

Se på følgende regnestykke: Å bygge en ny kunstgressbane koster anslagsvis 7-8 millioner kroner, ifølge Kulturdepartementet. For dyrt? Kanskje. Men i dette tilfellet kunne man redusert noen av kostnadene ved å benytte paddingen og kunstgressdekket som allerede ligger på banen. Dette har en verdi på godt over en million kroner, og har fortsatt flere år med levetid igjen.

Videre må SiO tilbakebetale mesteparten av de 4,7 millioner kronene de har fått i spillemidler til bygging av banen, dersom de ikke erstatter den og med det bryter forbeholdet om at den skal holdes åpen i 30 år.

Hvis SiO har råd til å tilbakebetale dette og kaste bort et forholdsvis nytt banedekke, nekter jeg å tro at de er så fryktelig langt unna å ha råd til å bygge en erstatningsbane. Hvis man i tillegg legger samfunnsverdien av trivselsfremmende og forebyggende helsetiltak inn i regnestykket, bør ikke dette mellomlegget være så avskrekkende stort. Spesielt dersom man setter studentenes velferdstilbud før det økonomiske, slik Gjøsæter sier.

Å påstå at kommunen er ansvarlige for å bygge idrettsanlegg for studentene er kunnskapsløst. Det er helt riktig at kommunen er ansvarlige for bygging og drift av de aller fleste anleggene i Oslo. Men faktum er at studentidrettslagene er unntatt treningstid på alle kommunale anlegg.

Studentidrettslagene har i alle år blitt overlatt til samskipnaden, fordi samfunnet, gjennom kommune og idrettkrets, mener det er nettopp studentsamskipnaden sitt ansvar å sikre helhetlig studentvelferd, inkludert idrettsanlegg, til studentene. Dette er en etablert praksis i de aller fleste kommuner. OSI er gjerne med på å utfordre denne praksisen, men det er nå en gang den realiteten vi må forholde oss til per i dag.

Når SiO svikter sitt ansvar på dette området, kan verken de eller studentpolitikerne legge ansvaret for at det er vanskelig å drive studentidrettslag i Oslo over på noen andre enn seg selv.

Studentene trenger en trygg sosial arena fri fra prestasjonspress der de kan føle seg som en del av et større fellesskap. Det synes vi det er verdt å kjempe for. OSI gir seg ikke før dommeren blåser i fløyta, og knapt nok da. Vi inviterer alle som vil til å kjempe med oss.

Marlene Persson
Daglig leder, Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)

Les Aleksander Gjøsæter, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, sitt innlegg for studentboliger: Studentene vil ha boliger!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse