ANNONSE
Annonse

Stengte veier, støy, og større parkeringsplass

Myrerveien ved Rønningveien - Rønningveien stengt i slutten av juli. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

Umulig å ikke legge merke til at det jobbes i gatene på Kjelsås. – Veiene hvor vi etablerer ny grøft stenges, men myke trafikanter og syklister prioriteres, ifølge Vann- og avløpsetaten om arbeidet med utskifting av gamle rør.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 26.07.2017 kl 22:02

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS:Nordre Aker Budstikke har ved flere anledninger skrevet om Vann- og avløpsetatens store og viktige arbeid på Kjelsås. Veldig gamle vannrør skal skiftes ut.

LES OGSÅ: Ikke bare bare, grave opp gata og legge nye rør

Forsinket

Arbeidet, som etter planen skulle vare ett år, og ferdigstilles i slutten av 2017, er forsinket. Noe også Vann- og avløpsetaten informerer om i brev til beboere i området, denne måneden.

– Desember 2017 var målet for ferdigstillelse av grøftene med noe asfaltering våren 2018, men på grunn av sen oppstart blir det forsinkelse av arbeidene. Ny dato for ferdigstillelse er innen mai 2018, skriver blant annet Vann- og avløpsetaten i siste brevet til beboerne.

Utfartsparkeringen

Videre om leien entreprenøren har gjort av Oset utfartsparkering, parkeringen i Midtoddveien ved Kjelsås skole.

– Etter bruk vil Vann- og avløpsetaten jevne ut parkeringsplassen med frest asfalt slik at denne fremstår som bedre enn da vi tok den i bruk. Dette vil også dempe fremtidig støv fra utfartsparkeringen.

Entreprenøren som skifter ut vannrørene - og graver - har leid deler av den store parkeringsplassen ved Kjelsås skole og Oset Vannbehandlingsanlegg. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

Vann- og avløpsetaten har allerede satt i stand et parkeringsplatå mellom brakkeriggen til entreprenør og jernbanen.

– Her har vi åpnet veien ned og gravd ut gress og jordmasser slik at området er kjørbart med bil. Området benyttes kun av Implenia (journ. anm. entreprnøren) og stenges med bom. Dette har frigjort plasser på utfartsparkeringen. Vi vil også jevne dette platået med freseasfalt etter at vi er ferdige med våre arbeider, skriver Vann- og avløpsetaten videre.

Og at hele parkeringsområdet dermed får en stor økning i sin kapasitet etter at rørarbeidene er ferdig.

Her nedsiden av utfartsparkeringen ved Kjelsås skole, som nå entreprenøren har utvidet. Foto: VANN- OG AVLØPSETATEN

Endelig utbedring

Vann- og avløpsetaten forteller videre at den opprinnelig hadde planer om å benytte overskuddsmasser fra grøftene til en utvidelse av utfartsparkeringen, men ny informasjon viser at grunnforholdene består av bløt leire etter utgraving for Teknisk Museum.

Derfor blir det ifølge etaten prosjektledelsen i Rentvannsbassenger på Oset vannbehandlingsanlegg som endelig utbedrer parkeringen med asfaltering med videre, når den ferdigstiller sitt anleggsarbeid.

Støymålinger

I tillegg informeres det om at entreprenør Implenia har dispensasjon fra bydelsoverlegen fra støyforskriften innenfor anleggsområdet.

– Men vi prøver å overholde grenseverdiene så langt det er praktisk mulig. Vann- og avløpsetaten skal foreta støymålinger hos de mest berørte naboene og i situasjoner hvor det blir støy. Vi igangsetter derfor støymålinger etter sommerferien i august 2017, skriver Vann- og avløpsetaten videre.

Stengte veier

Og det er vel mange som har lagt merke til at der det jobbes, blir veiene stengt.

– Veiene må midlertidig stenges for biler hvor vi etablerer ny grøft, men myke trafikanter inkludert syklister blir prioritert. Årsaken er at veiene er for smale til å ha forsvarlig sikkerhet med åpen grøft, gjennomkjøring for biler og myke trafikanter.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse