ANNONSE
Annonse

Hva mener du om Frysja-utbyggingen?

«Naturakse øst, sett mot Frysjaveien / sør-øst.» Foto: A-LAB ARKITEKTER (ILLUSTRASJON)

I juni fikk det første av utbyggingstrinnene i den nye «Frysjabyen» på Brekke tommelen opp av bystyret. Klagefrist på vedtaket er 28. august.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.08.2017 kl 11:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BREKKE: Bystyret vedtok 21. juni 2017 å omregulere Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 – Frysjaparken – fra industri til boligbebyggelse, forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, barnehage, torg og park.

Frysjaparken er første del i transformeringen i det gamle industriområdet på Brekke. Det er Stor-Oslo Eiendom og Obos som står bak Fryskaparken. Hele industriområdet er i kommuneplanen utpekt som et utviklingsområde med høy utnyttelse.

890 boliger

Bystyret vedtok byrådets innstilling til utbygging, alternativ 3. Planen legger til rette for transformasjon av området fra næring til bymessig boligbebyggelse med cirka 890 boliger i 2 til 8 etasjer, barnehage og forretninger langs deler av Frysjaveien.

Alternativ 3 gir høyere utyttelse enn det Plan- og bygningsetaten anbefalte, men er noe redusert i forhold til det opprinnelige forslaget fra utbygger.

Det skal etableres torg og parker rundt bebyggelsen. Frysjaveien skal oppgraderes med tilrettelegging for sykkel og til strøksgate. Bystyrets vedtak inneholder punkter om kollektivtilbudet.

Frysjaparken, her midt i bildet. Tomtene både overfor, og nedenfor Frysjaveien, er også med i planområdet. Foto: A-lab Arkitekter / Oxivisuals (illustrasjon)

LES OGSÅ: Et merkelig syn: Derfor demmer de opp Akerselva

Kollektivtrafikk

Bystyret ber i sitt vedtak byrådet sikre at tilstrekkelig kollektivtilbud er på plass når første byggetrinn er innflyttingsklart.

Bystyret ber også om at det i byggesaken vurderes om parkeringsdekningen kan tas ned når første byggetrinn er innflyttingsklart, og man vet mer om den reelle etterspørselen etter
plasser og om det fremtidige kollektivtilbudet.

Les mer om reguleringsvedtaket i denne saken i Nordre Aker Budstikke fra juni i år.

Kunngjøring

Vedtaket ligger nå ute på Plan- og bygningsetatens (PBE) nettsider. Det er klagefrist på vedtaket 28. august 2017. Ifølge PBE er det kan du klage på vedtaket «dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.» Se saken i PBES saksinnsyn her.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse