ANNONSE
Annonse

«Ikke en boligboble, men en boligbombe i Oslo»

Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

KRONIKK: Er boligbyggingen i Oslo i utakt med folk flests boligønsker og behov, og er Byrådet helt på villspor i sin befolkningsvekst prognoser?

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

I den senere tid har vi lest at bolig-nysalgsomsetningen i Oslo de siste to månedene har falt med 70 prosent. En tilsynelatende omforent konsensus blant utbyggere i Oslo er at en bråstopp i boligsalget kan utløse en kraftig nedkjøling av boligbyggingen i Oslo med en etterfølgende prisrekyl i 2018. Først og fremst undrer jeg meg da litt hvorfor boligbyggere ikke nettopp bygger basert på en forventet økning i etterspørsel i 2018.

Jeg tror nemlig skoen trykker et helt annet sted. Oslo har nesten sluttet å vokse, mens Akershus vokser like mye som før. Er det da berettiget å spørre seg om byen tilføres en boligtype og dertil omkringliggende omgivelser folk ikke ønsker å bo i?

Hans Christian Opsann. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I skrivende stund ligger det ute på finn.no 85 nyoppførte eneboliger, rekkehus, 2-, 3- og 4-mannsboliger for salg i Oslo, samtidig ligger det ute for salg 1700 leiligheter.

Kan en ubalanse i boligmangfoldet være årsaken til at Akershus vokser og vokser på bekostning av Oslo? Er dette grunnen til at småbarnsfamilier som søker etter å bo grønt og lavt i Oslo må søke ut av byen?

I dette momentet ønsker altså byrådet med MDG, SV og AP å omforme småhusområder til såkalte utviklingsområder samt stasjonære områder i Oslo til et bymessig preg. I praksis vil det si å sanere ca. 600 boliger i utviklingsområdene samt boliger i de stasjonære områdene. Dette kan totalt tilsvare boligtilveksten av denne boligtypen oppført i Oslo de siste 4 årene. I samme periode er det bygget og bygges 7-8000 leiligheter i Oslo.

Byrådets prognoser i Kommuneplanen byutviklingsstrategi fra april 2017 er basert på ca. 8500 nye innbyggere i Oslo pr. år frem mot 2040. Er byrådet helt på villspor? Det er god grunn til å tro at Byrådet har brukt en prognose i sin Byutviklingsstrategi som ikke lenger vil være konsensus for den faktiske utvikling.

Det er viktig at Byrådet viser troverdighet i sine framskrivningsprognoser i alle sammenhenger også når det gjelder boligutvikling. Er dette rett og slett en fullstendig skivebom eller er det andre drivere bak prognosene?

Utviklingen viser nemlig at nettoinnflyttingen fra resten av landet til Oslo vil endre seg fra like stor inn- og utflytting til minus 2000 årlig. Det vil si at det flytter flere ut av Oslo til resten av landet enn det flytter inn. Samt at netto innflytting fra utlandet er anslått til omkring 4000 årlig. Det er særlig den siste forutsetningen som er beheftet med stor usikkerhet. Det kan altså bli netto fraflytting i det store og det hele.

Byrådet valgte i vedtaket 6. september 2017 å revurdere kommuneplanens utkast til byutviklingsstrategi, nettopp på grunn av en sterk reduksjonen i befolkningsveksten i Oslo. Berømmer opposisjonspartiene som tok til orde for nytt vedtak samt byrådspartiene med støtte fra Rødt som fulgte opp nettopp på dette punktet.

Vedtaket er nå en gylden mulighet for Oslos politiske ledelse, det være seg posisjon eller opposisjon, å enes om å reversere helt ved å trekke ut utviklingsområdene fra Kommuneplanen. Områder som med all tydelighet består av boligtyper som allerede er en mangelvare i Oslo. Er Byrådet med MDG, SV og AP i ferd med å utvikle en by hvor det langt fra er mangel på boliger, men hvor boligmangfoldet vil i betydelig grad forringes. Beboeraksjonen Oslo med sine fraksjoner og samarbeidspartnere over hele byen vil arbeide aktivt og målrettet for å bevare dette mangfoldet.

Hans Christian Opsann
Beboeraksjonen Oslo – og beboer i Nydalen vest

Delta i bydelsdebatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse