Over 180 doktorgradskandidater og postdoktorer samlet seg på Blindern

Over 180 doktorgradskandidater og postdoktorer samlet seg på Blindern

Stor konferanse ved Blindern, torsdag denne uken. FOTO: Kai Chen / Chen Media.

KOMMENTAR: – Fra universitetene i Oslo, Lund, Aalborg og Aarhus skal delta på konferansen «Impact on Society».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2017 kl 20:15

Kristin Vinje er dekan ved Universitetet i Oslo - denne saken sto først på Vinjes egen blogg.

Hva har industri, næringsliv og akademia til felles? Jo, de er gjensidig avhengig av hverandre. Nettopp dette er tema når nordiske doktorgradskandidater og postdoktorer møtes i Oslo denne uken.

Over 180 doktorgradskandidater og postdoktorer fra universitetene i Oslo, Lund, Aalborg og Aarhus skal delta på konferansen «Impact on Society».

Formålet er å tydeliggjøre hvordan deres kompetanse og ferdigheter er relevante og attraktive for industri, næringsliv og offentlig sektor og hvordan akademisk kunnskap kan påvirke samfunnsutviklingen. Det handler om sammenhengen mellom vitenskap, verdiskaping og velferd.

Se bildet større

Science for society. FOTO: Kai Chen / Chen Media.

Science for society er et prosjekt med et nettverk av unge akademikere som fokuserer på verdiskaping, entreprenørskap og kommersialisering. Jeg har gleden av å ønske dem alle velkommen til kunnskapsbyen Oslo når konferansen sparkes i gang på torsdag.

Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta og vår egen superinnovatør Inger Sandlie er bare noen av entreprenørene forskerne får møte. I tillegg er det en rekke workshops og næringslivsmøter på programmet for den to dager lange konferansen.

Prosjektet har som mål å styrke samhandling med næringslivet og være en attraktiv møteplass. Konferansen legger til rette for at deltagere skal ha samtaler med bedriftene som gir dem en unik mulighet å komme i kontakt med fremtidige arbeidsgivere som ser verdien av en doktorgrad og forskningsbasert kunnskap.

Konferansen er utarbeidet for norske, svenske og danske doktorgradskandidater og postdoktorer i prosjektet Science for Society

Dette er et EU Interreg-prosjekt som gjøres i partnerskap mellom universitetene i de fire byene, i tillegg til næringsklustrene Oslotech og Region Midtjylland. Konferansen ble arrangert for første gang ved Universitetet i Lund i fjor, hvor erfaringer ble delt og nettverk etablert. Jeg tror at møteplasser som dette kan danne grobunn for en større innovasjon- og entreprenørskapskultur i akademia, og hvor man virkelig får vist hvilke karriereveier som åpner seg etter avlagt doktorgrad. 

Se bildet større

Dekan Kristin Vinje. FOTO: PRIVAT

I mitt eget doktorgradsarbeid ved Kjemisk institutt på UiO har jeg selv sett nytten av å bygge nettverk mot næringslivet , og jeg oppdaget raskt at samfunnsrelevansen på den forskningen jeg selv arbeidet med var nyttig for industrien. Det handlet om å utvikle katalysatorer til olje- og gassindustrien, og både metodene og resultatene var av direkte interesse for mange ulike næringslivsaktører. Etter noen år med oppdragsforskning ved SINTEF har jeg hatt ulike jobber i både privat og offentlig sektor, samt åtte år som toppolitiker, og jeg har alltid følt at utdannelsen på doktorgradsnivå har vært god å ha!

Et fremtidig kunnskapssamfunn trenger høyt utdannede kandidater, uansett hvilke yrker de trer inn i. Ved UiO avlegges det i underkant av 500 doktorgrader i året.

Det siste tiåret har vist en jevn økning i antall doktorgrader. En del av kandidatene fortsetter sin karriere innenfor akademia, men flertallet skal jobbe utenfor akademia. Da er det viktig at vi forbereder våre doktorgradskandidater og postdoktorer for nettopp dette. For oss ved Det Matematisk- naturvitenskaplige fakultet jobber vi målrettet for å etablere næringslivkontakt og utdanne attraktive kandidater med stor innovasjonskunnskap og forretningsteft. Det er et stor behov for realister og teknologer i fremtidens arbeidsmarked, og vi trenger mange nye talenter for å løse noen av vår tids store samfunnsutfordringer.

Et stort apparat står klare for å ta imot doktorgradskandidatene og postdoktorene fra våre samarbeidsuniversiteter. Sammen med OsloTech og Institutt for informatikk har vi ved fakultetet gleden av å introdusere deltagerne for over 20 bedrifter fra det nordiske næringsliv.

Oslo Kommune og Kunnskap Oslo deltar også for å synliggjøre Oslos attraktivitet som et sted hvor norske og internasjonale talenter kan studere, forske og innovere.

Som ny visedekan for innovasjon og samfunnskontakt kan jeg ikke si annet enn at dette er en uke og en konferanse jeg gleder meg stort til!

Kristin Vinje
dekan ved Universitetet i Oslo

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse