ANNONSE
Annonse

«Byrådet styrker Nordre Aker-skolene»

Skolene i Nordre Aker har fått mer penger av det rødgrønne byrådet, enn de fikk da det var Høyre-styre, skriver byråd for utdanning og oppvekst, Tone Tellevik Dahl. Her på besøk hos Berg skole. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

DEBATT: Også skolene i Nordre Aker tjener på et rødgrønt byråd. Høyre fortsetter å feilinformerer, skriver skolebyråd Tone Tellevik Dahl.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.12.2017 kl 17:25

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Høyres kampanje for å feilinformere Oslos innbyggere om realiteten i byrådets forslag til skolebudsjett og ressursfordeling ruller videre. 17. november var turen kommet til Nordre Aker Budstikke, der leder i Nordre Aker Høyre, Øivind A. Tandberg, prøver å gi inntrykk av at skolene i bydelen taper på et rødgrønt byråd.

Det er feil at skoler i Nordre Aker får «betydelige kutt og mindre å rutte med per elev». Sammenliknet med Høyre-byrådets siste budsjett, for 2015, har byrådet styrket skolebudsjettet i Oslo med 1,8 milliarder kroner. Det er ingen tvil om at Nordre Aker-skolene kommer bedre ut med et rødgrønt byråd sammenliknet med et Høyre-byråd.

Det er også helt nødvendig. For konsekvensene av Høyre-byrådets politikk kommer godt frem i Deiloittes evaluering av ressursfordelingen i Osloskolen. Her skriver de med utgangspunkt i Høyre-byrådets 2015-budsjett at «skoler i Oslo drives til en lavere kostnad enn skoler noe annet sted i landet», og det vises til at skoler blir drevet på grensen til det forsvarlige.

Byrådet fullfinansierer skoleplassene

En viktig grunn til at Osloskolen tjener på et rødgrønt byråd, er at vi fullfinansierer alle nye skoleplasser. Høyre-byrådet betalte på sin side bare 80 prosent av kostnadene for alle nye elever. Det bidro til at Høyre-byrådet ga Osloskolen et nettokutt på 292 millioner kroner de fire siste årene de styrte Oslo. En stor del av regningen måtte skolene i Nordre Aker ta, for eksempel Tåsen skole som måtte gjøre store kutt.

Når vi i det rødgrønne byrådet fra 1. januar 2017 betaler 100 prosent av kostnadene for nye elever i Osloskolen, og ikke 80 prosent som under Høyre-byrådet, vil det med tiden få markante utslag. Skoler som Tåsen og Ullevål har allerede fått hver 1 million kroner ekstra i budsjett som følge av denne endringen, og de neste årene vil budsjettene vokse i takt med at stadig flere elevplasser fullfinansieres.

I tillegg kommer midler fra lærersatsingen i barneskolen, som for skolene i Nordre Aker utgjør 2–3 ekstra lærerstillinger på hver av skolene. Byrådet vil i 2018 fortsette å tildele ekstra lærerressurser utover den vanlige ressursfordelingen.

Oslo trenger sosial utjevning

Alle skoler i Oslo får den samme grunnfinansieringen, men vi har også noen pengepotter som vi fordeler etter elevers ulike behov. For eksempel får skoler med elever med visse diagnoser og nedsatt funksjonsevne mer penger. Skoler med mange elever med foreldre med lav utdanning og inntekt får også noe mer, og fra 2018 vil det bety litt mer enn tidligere. Det ligger også penger i budsjettet til å følge opp elever med for dårlig norsk språk. De fleste opplever dette som rettferdig, spesielt fordi ressursfordelingen er regulert gjennom objektive og forskningsbaserte kriterier.

I lengden vil en slik positiv forskjellsbehandling, der en liten del av skolebudsjettet følger behovene og ikke bare fordeles likt, lønne seg. Ved å bruke litt mer på elever med dårlig norsk språk eller lite støtte hjemmefra, kan vi unngå at Oslo kommer i samme situasjon som vi ser i andre europeiske storbyer, med segregering i befolkningen, uro i bydeler og mistillit mot offentlige tjenester. Det vil hele Oslo tjene på. Sammen kan vi unngå at vi senere må betale en kjemperegning over sosialbudsjettet.

Alle skal få tilpasset opplæring

Jeg har besøkt de fleste skolene i Nordre Aker, og er veldig stolt over den jobben skoleledere og lærere gjør hver eneste dag. Det er en viktig grunn til at de med et rødgrønt byråd også vil få økt pedagogisk handlingsrom, og få nye muligheter til å skape en variert og tilpasset undervisning. Det har alle elever behov for. Uansett hvor i byen de vokser opp.

Tone Tellevik Dahl (Ap)
byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune

Delta i den lokale debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse