ANNONSE
Annonse

Her kommer 58 nye fartshumper og 12 opphøyde gangfelt. 11 strekninger får lavere fart

Ti strekninger i Nordre Aker får permanent nedsatt hastighet til 40 km/t. Blant annet Sandakerveien, ved Fernanda Nissen skole. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Samferdselsbyråden har vedtatt hvilke strekninger som skal få «fartssoningstiltak». Den dårlige nyheten er at vi må vente helt til 2019 før noe skjer.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 06.12.2017 kl 07:08

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: I 2013 startet Bymiljøetaten å gjennomgå alle bydelene i Oslo for å utarbeide planer for supplering med flere fartshumper og for reduserte fartsgrenser.

Tidligere i år var turen kommet til Nordre Aker, og i april la Bymiljøetaten frem sine forslag til tiltak. Du kan lese mer om disse her.

Nå har forslagene vært på høring, og på bakgrunn av innspill som har kommet inn, har miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) gjort vedtak på hvilke tiltak som skal iverksettes. Byråden er delegert myndighet til å fatte vedtak etter skiltforskriftens § 26 nr. 1 annet ledd til å fastsette lavere fartsgrense for bestemt veistrekning enn det som følger av vegtrafikklovens § 6 annet ledd.

Lan Marie Berg. Foto: OSLO KOMMUNE / STURLASON

Må være tålmodige

Totalt skal det anlegges 58 nye fartshumper og 12 opphøyde gangfelt i bydelen. 11 strekninger får lavere fart, satt ned til 30 eller 40 km/t.

Hele listen med tiltak ser du lenger ned i saken.

I henhold til Vegvesenets fartsgrensekriterier for byer og tettsteder, skal fartsgrense 30 km/t anvendes på adkomstveier i bolig- og sentrumsområder og på veier med dårlig separering av motorisert trafikk og andre trafikanter. BYM anser med bakgrunn i fartsgrensekriteriene, at fartsgrense 40 km/t er en riktig fartsgrense på de fleste hoved- og samleveier i bolig- og sentrumsområder. Fartsgrense 40 km/t brukes vanligvis som et kompromiss mellom fremkommelighet/trafikkavvikling og hensynet til trafikksikkerhet og støy på gjennomfartsveier i tett bebyggelse.

- Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

I utgangspunktet skulle tiltakene gjennomføres i 2018, men det kan vise seg å drøye ut i tid. Når vi spør byrådsavdelingen om når vi kan vente at skiltene settes opp og humpene anlegges, henvises det til Bymiljøetaten.

– Bymiljøetaten har begrensede ressurser og muligheter til å iverksette alle fysiske tiltak i 2018. Bymiljøetaten skal prioritere bygging av fartsdempende tiltak i de bydelene som er allerede vedtatt. Av budsjettmessige årsaker vil de planlagte tiltakene i Bydel Nordre Aker ikke bli opparbeidet før til 2019, skriver Valerija Vaitiuk, overingeniør i Trafikkplanleggingsseksjonen i Bymiljøetaten, i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

Kun dersom det gjenstår midler neste år vil disse kunne benyttes til oppstart av arbeidet i Bydel Nordre Aker i 2018.

Tiltakene

1) Fartsgrense 40 km/t innføres i:

 • Gaustadalléen (fra Problemveien til Sognsvannsveien)
 • Grefsenveien
 • Kaj Munks vei
 • Klaus Torgârds vei
 • Problemveien (fra dagens 30-sone til Gaustadalléen)
 • Rolf Wickstrøms vei
 • Sandakerveien
 • Sognsveien (fra Ring 3 til Sognsvann)
 • Sognsvannveien (fra Klaus Torgârds vei til dagens 30-sone)
 • Uelands gate (fra Sandakerveien til Tåsen allé)

2) Fartsgrense 30 km/t innføres i:

 • Prestegårdsveien

3) Fartshumper dimensionert for 40 km/t etableres i:

 • Gaustadalléen
 • Klaus Torgârds vei
 • Sognsvannsveien

Til sammen 3 nye fartshumper dimensjonert for 40 km/t.

4) Fartshumner dimensjonert for 30 km/t etableres i (antall i parentes):

 • Arilds vei
 • Aschehougs vei
 • Bergrådveien (2 stk.)
 • Betzy Kjelsbergs vei
 • Biscop Heucs vei
 • Borgestadveien
 • Bregneveien (2 stk.)
 • Bredo Stabells vei
 • Bråtenalléen (2 stk.)
 • Carl Grøndahls vei (2 stk.)
 • Disengrenda
 • Engebråtveien
 • Fagerliveien
 • Folke Bemadottes vei
 • Hamborgveien
 • Irisveien
 • John Brandts vei
 • Kapellveien 15B
 • Kastanjeveien
 • Kolderups vei
 • Kongleveien (2 stk.)
 • Konvallveien
 • Kurveien
 • Langmyrgrenda
 • Langåsveien (2 stk.)
 • Lindealléen
 • Lofthusveien
 • Marsveien
 • Minister Ditleffs vei
 • Møllesvingen
 • Nordbergveien
 • Nordhagaveien
 • Nordlysveien
 • Nygårds allé
 • Othilie Tonnings vei
 • Smiths vei
 • Sognsvannveien
 • Tirilveien
 • Tåsen allé

Til sammen 45 nye fartshumper dimensjonert for 30 km/t.

5) Opphøvde gangfelt dimensionert for 40 km/t etableres i (antall i parentes):

 • Grefsenveien
 • Kaj Munks vei v/bussholdeplass
 • Kjelsåsveien
 • Problemveien v/Bukkene Bruses vei
 • Rolf Wickstrøms vei v/Tåsen terrasse
 • Sognsveien (2.stk.)
 • Tåsenveien (3 stk.)
 • Uelands gate (2 stk.)

Til sammen 12 nye opphøyde gangfelt dimensjonert for 40 km/t.

I tillegg er en eksisterende fartshump i Midtoddveien flyttet og etablert som opphøyde gangfelt dimensjonert for 30 km/t.

6) Minihumner (busshumper) etableres i (antall i parentes):

 • Grefsenkollveien (2 stk.)
 • Kjelsåsveien (5 stk.)
 • Myrerskogveien
 • Prestegårdsveien

Til sammen 9 nye minihumper.

7) Minihump i kombinasion med eksisterende innsnevring:

 • Carl Kjeldsens vei v/Jansbergveien

I tillegg er innføring av fartsgrense 30 km/t i disse områdene nær Nordre Aker allerede vedtatt ved gjennomgang av trafikksikring i Bydel Sagene:

 • Kristoffer Aamots gate utenfor Fernanda Nissen skole
 • Gunnar Schjelderups vei
 • Nycoveien

LES OGSÅ: Her kommer det nye fartshumper og nye fartsgrenser i Bydel Sagene

Allerede gjennomførte tiltak

Den observante leser vil kanskje se at noen av forslagene fra Bymiljøetaten er tatt ut av lista med vedtatte tiltak. Dette skyldes at enkelte tiltak allerede er gjennomført i forbindelse med trygging av skoleveien mellom Korsvoll og Engebråten til skolestart i høst. Disse (gjennomførte) tiltakene, er:

 • Fartsgrense 40 km/t i Maridalsveien (fra Kristoffer Aamots gate til Frysjaveien)
 • Fartsgrense 40 km/t i Kjelsåsveien (fra F rysjaveien til Grefsenveien)
 • Fartsgrense 30 km/t i Brekkeveien (fra Maridalsveien til Frysjaveien)
 • Fartsgrense 30 km/t Frysjaveien (fra Kjelsåsveien til Brekkeveien)
 • 4 opphøyde gangfelt i Maridalsveien
 • 1 opphøyd gangfelt og l minihump i Frysjaveien
 • 3 minihumper i Carl Kjelsens vei
 • 2 fartshumper i Hansemyrveien
 • 2 fartshumper i Korsvollbråtan
 • 2 fartshumper i Korsvollbakken
 • 2 minihumper i Brekkeveien

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse