ANNONSE
Annonse

Økte bompriser har gitt færre passeringer

Kjøremønsteret vårt er endret etter at bomringen fikk nytt takstsystem. Foto: STATENS VEGVESEN

Det viser tall fra Fjellinjen, etter to måneder med miljø- og tidsdifferensierte fartsgrenser i Oslo.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2017 kl 11:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Tids- og miljødifferensierte takster i bomringen i Oslo ble innført 1. oktober. Etter to hele måneders drift, viser Fjellinjens tall at totalvolumet av passerende biler er redusert sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

Slik ble prisene endret.

Den største nedgangen er i rushtiden og andelen nullutslippsbiler fortsetter å øke.

Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i perioden 1. november og frem til og med 30. november. Tallene er sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalvolum

Totalt viser passeringstallene i Oslo og Bærum for november 2017 en nedgang på 4,1% sammenliknet med november 2016.

Effekten har noen geografiske nyanser i Osloringen:

Ifølge Fjellinjen viser alle innfartsårene samme tendens, men trafikkreduksjonen er størst i vest. Det kan være flere årsaker enn tids- og miljødifferensierte takster som gir trafikknedgang, som økt kapasitet på kollektivtilbudet i området.

Gallup

Har det nye takstsystemet påvirket ditt kjøremønster?

Vis resultat

Rushtid

På dagene med rushtidsavgift viser tallene en reduksjon på 4,7% i timene med rushtidsavgift mellom kl. 06.30 og 09.00.

  • Det er en økning i trafikken i halvtimen mellom kl. 06.00 og 06.30, før rushtiden begynner på morgenen, på 7,4%.
  • I halvtimen mellom kl. 09.00 til 09.30, etter rushtidsavgiftsperioden, fortsetter trafikkvolumet på et lavere nivå med en nedgang i trafikken på 4,5%.

LES OGSÅ: I vinter kan prisene i bomringen bli tredoblet på de verste dagene

Fordeling på drivstoffgrupper

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. L står for lett kjøretøy og T står for tungt kjøretøy.

LES OGSÅ: Her kan Oslos nesten 60 nye bomstasjoner bli plassert

Oslo:

Bærum:

Tallene viser en nedgang i andel lette dieselkjøretøy fra 49,7% til 47,3% i Oslo fra april til november.

Tilsvarende for Bærum er en nedgang fra 49,5% til 47,0% for lette dieselkjøretøy.

Passeringer med nullutslippsbiler øker fra 10,2% til 14,0% i Oslo og fra 11,4% til 15,2% i Bærum.

Andelen nullutslippsbiler går noe ned i juli. Dette er i tråd med normal sesongvariasjon og hovedsakelig skyldes dette avvikling av sommerferie.

Tallene viser at trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter, men uten store utslag, også i november.

Alle tall kommer fra Fjellinjen, som gjør oppmerksom på at tallene er basert på foreløpig tallmateriale. Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %).
Selskapet har cirka 600.000 avtalekunder og registrerer omkring 113 millioner passeringer i året. I 2016 gikk cirka 2,4 milliarder kroner fra passeringer i bomringen i Oslo og Akershus til vei- og kollektivprosjekter i regionen.

LES OGSÅ:

Det kan bli endringer i beboerparkeringen

Hvor ble det av ladepunktene? Da sykkelfeltene kom, forsvant mulighet for elbil-lading

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse