ANNONSE
Annonse

Vil omregulere friområde og bygge 10.000 kvadratmeter bolig

Slik ser området ut fra Nydalsdammen i dag. Utsynet herfra skal ikke svekkes, forsikrer prosjektlederen i Bane Nor. Foto: A-LAB ARKITEKTER

Det er Bane Nor Eiendom som har planer om å bygge både rekkehus og blokker i området ved Kapellveien, som i dag er regulert til friområde.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.12.2017 kl 11:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Prosjektleder i Bane Nor Eiendom, tidligere Rom Eiendom, som eier tomta, forteller at dette er et langsiktig prosjekt. 
 

Omregulering

- Vi har fått melding fra Plan- og bygningsetaten om at det vil bli innkalt til et oppstartsmøte i saken. Dette området er en del av Akerselva Miljøpark, og må omreguleres fra friområde til bolig. 
 
- Boligene er tenkt på den romsligste delen av tomta mellom Gjøvikbanen og Kapellveien, og vil bli fortsettelsen på eksisterende bebyggelse i Betzy Kjelsbergs vei. Det vil også åpne for å etablere sammenhengende turstinett fra Neptunveien gjennom området, sier prosjektleder Connie Nyhaven.

Fra planene til nye Kapellveien. (illustrasjon: A-lab Arkitekter)

Nydalsdammen og Gjøvikbanen

Det er mye som skal hensyntas, hvis det blir boliger på denne tomta. Bebyggelsen må ivareta såkalte silhuetter, og ikke minst utsyn fra Nydalsdammen, som ikke må svekkes. 
 
Mellom Nydalsdammen og tomta går Gjøvikbanen. 

Det er i dette området, kalt «Utsikten», at den midlertidige bosettingen Flexbo, for tidligere rusmisbrukere, sto fra 2008 og frem til sommeren 2016.

Slik er utsikten fra eiendommen og over mot Nydalsdammen og Maridalsveien. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

- Lite brukt

- Friområdet fra undergangen ved Neptunveien langs Gjøvikbanen har en sti som går helt opp til det aktuelle utbyggingsarealet, men stopper der og hindrer videre sammenheng mot bebyggelsen i øst. Denne delen av friarealet er etter det vi erfarer et friområde som blir lite brukt til friluftsliv. Både terreng og manglende stiforbindelser gjør området lite tilgjengelig per i dag, sier Nyhaven videre.

Mulighetsstudien til utbyggerne, i sakspapirene til Plan- og bygningsetaten. (Illustrasjon: A-lab Arkitekter)

Hun forteller videre at de ser for seg primært leiligheter i "småblokker", med variasjon i høyder tilpasset terrenget.

- Hva ligger i "småblokker"?

- Mindre og lavere blokker enn det man forbinder med for eksempel Storo og Nydalen, men høyere enn rekkehus. Dette skal være kvalitetsboliger, kanskje også med større leiligheter. Vi håper på at vi skal få dette til, men det er en lang vei å gå, både administrativt og politisk.

10.000 kvadratmeter

Totalt 10.000 kvadratmeter er tenkt bygget på tomten. Tomten som ønskes omregulert ut av friområdet er på i overkant av 13 mål. 

I sakspapirene står det at hensikten med prosjektet er å omregulere en mindre del av eiendommen, med gårdsnummer 73, bruksnummer 8, fra friområde til et nytt boligområde.

Hele området, som er 35.000 kvadratmeter, ligger mellom jernbanen og Kapellveien.

Det gule feltet viser gårds- og bruksnummer 73/8. Området det ønskes å bygge på ligger sør for gjenbruksstasjonen, øst for Gjøvikbanen og vest for Grefsen kirkegård. (Kartutsnitt fra seeiendom.no / Kartverket.)

Bebyggelse i skråningen

Videre i sakspapirene står det blant annet:

  • Mulighetsstudiet viser en bebyggelsesstruktur tilpasset landskapet som gir ulike typologier som svarer til de lokale forutsetningene, samt til en overordnet målsetning om at området fremdeles skal fremstå som en landskapsvegg fra Akerselva.
  • Tomten har en naturlig terrassering, og bebyggelse foreslås derfor etablert i skråningene slik at de flate partiene mellom bebyggelsen kan opparbeides som felles uteoppholdsarealer. Skråningene for øvrig foreslås bevart, og etablert med trær.
  • Det er også tenkt opparbeidet et nytt utsiktspunkt ved adkomst til området fra Kapellveien. Eksisterende turstier langs jernbanen kobles på nye turstier gjennom området slik at tilgjengeligheten for rekreasjon blir bedre i hele området.

LES OGSÅ: Naboer reagerer mot utbygger på Nordberg: Mener det jukses med tegninger og informasjon

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse