ANNONSE
Annonse

Hva heter egentlig turveiene våre?

Turvei B8 går fra Voldsløkka til Grinda på Korsvoll. Men hva kaller vi den til vanlig? De færreste bruker nok betegnelsen B8. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

«Det er i dag få som benytter seg av dagens alfanummerering av hovedturveinettet. Turen går langs Akerselva og ikke på B10.» Nå vil Naturvernforbundet ha dine innspill til hva vi skal kalle turveiene i Oslo.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: – Hva heter turveiene våre? Hjelp oss å finne fram!

Slik starter Naturvernforbundet i Oslo Nord et brev de har sendt ut til velforeninger og historielag i vårt område.

Turveistrategi

Bakgrunnen er at Bymiljøetaten har laget et strateginotat for å bedre turveinettverket. Et av tiltakene er å innføre en bedre navnsetting av de enkelte turveiene, med navn som er gjenkjennelige for folk.

– Vi er opptatt av arbeidet med å bevare og utvikle turveinettverket vårt. I Oslo er det registrert over 50 hovedturveier. De er i mer eller mindre grad opparbeidet og skiltet, og tilstanden er ikke noe særlig endret siden Oslo og Omegn la fram en omfattende rapport i 2004, skriver leder Åke Hartmann i brevet.

– Det finnes opparbeidede kart over turveiene fra Oslo Kommune og i enkelte områder har velforeninger/historielag dokumentert mindre strekninger og snarveier (smett) i tillegg, slik som Berg, Nordberg og Sogn Vel har gjort på sin hjemmeside.

I Bymiljøetatens turveistrategi fra 26. juni i år står det blant annet:

«Turveiene skal være så godt merket at man skal kunne gå turer på ukjent sted uten kart».

«Mange vet om turveien i sitt nærområde, men få har kunnskapen om det totale turveinettets muligheter for urbant friluftsliv og andre gode opplevelser. En helt sentral del av den videre satsingen på turveinettet er å gjøre det bedre kjent».
«Det bør derfor produseres gode turkart for å bidra til økt bruk av nettet (…) i tillegg utvikles en App med turforslag, tilsvarende den Ruter har utviklet for kollektivtrafikk i Oslo (RuterReise)».

Turveiene i er delt inn i kategorier fra A til D. I bydel Sagene er det stort sett sentrumsturveier med forbokstav B og et nummer. (Kart fra Oslo kommune)

Navn og oversikt over turveier

«Det er i dag få som benytter seg av dagens alfanummerering av hovedturveinettet. Turen går langs Akerselva og ikke på B10 og det er dette navnet turveien er knyttet til. Mange turveier, ikke minst langs vassdrag, er på samme måte forbundet med et navn, og ikke et nummer. Det arbeides derfor videre med et system for navngiving av turveistrekningene som gir veiene en mer stedstilpasset forankring og identitet.»

– Dette applauderes, og vi vil gjerne oppfordre velforeninger og andre til å bidra med mulige navn på turveier eller strekninger fra sitt nærområde, helst med et historisk eller stedlig opphav, skriver Hartmann.

Håpet er å få inn forslag på navn, men Hartmann oppfordrer også om å melde fra om hvor det i dag er behov for skilting.

– Og dersom det finnes særlig kritikkverdige forhold rundt turveienes beskaffenhet hos dere. Send innspillene til oss, så vil vi samle dem opp og fremme dem for Bymiljøetaten, sier han.

Har du innspill, kan disse sendes Naturvernforbundet Oslo Nord på e-post oslonord@naturvernforbundet.no eller per brev til Naturvernforbundet Oslo Nord c/o Å. Hartmann, Ullevålsveien 52, 0454 Oslo.

LES OGSÅ:

Naboer mener det jukses med tegninger og informasjon i utbyggingsprosjekter

For en fantastisk vinterhelg! Se lesernes bilder fra Marka her!

Her ødelegger søppelbilen en av landets mest brukte skiløyper

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse