ANNONSE
Annonse

Tar av kolonihagen for å få bedre plass på gang- og sykkelveien

Del A av planområdet strekker seg langt Sogn Hagekoloni, fra Universitetskrysset til Ullevålkrysset. Her er anleggsarbeid i forbindelse med den nye gangbroa i Ullevålkrysset. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Statens vegvesen skal utvide den 800 meter lange gang- og sykkelveien langs Ring 3, fra Universitetskrysset til Bergkrysset.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: Det er Statens vegvesen Region øst som har startet arbeidet med detaljeregulering av strekningen. Dette ligger nå ute på Plan- og bygningsetatens nettsider, med uttalelsesfrist 15. april.

Reguleringsplanarbeidet er delt i to, og omfatter utvidelse av gang- og sykkelvegen på strekningen fra rundkjøringen over Tåsentunnelen (Bergkrysset), på sørsiden av ringveien og frem til Ullevålkrysset (gangbroa ved Ullevaal stadion). Det andre området, også det på sørsiden av ringveien, går langs Sogn Hagekoloni og bort til Domus Athletica.

Strekningene (A og B) som inngår i planområdet.

Har tatt ut kollektivfelt

Da Nordre Aker Budstikke omtalte tiltaket i en tidligere fase av prosjektet, var også et området på nordsiden av Ring 3, mellom Ullevålkrysset og Bergkrysset, tegnet inn. Det var på grunn av planer om et kollektivfelt på strekningen i tillegg til gang- og sykkelveien, mend dette er ikke lenger er med i planen.

Det skal anlegges høystandard sykkelvei med fortau, i tråd med plan for sykkelveinettet i Oslo. Hensikten med planarbeidet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende langs Ring 3, ifølge Statens vegvesen.

Planområdet går langs Ullevaal stadion, fra Ullevålkrysset til Bergkrysset (rundkjøringen over Tåsentunnelen). Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ny gang- og sykkelbro

Planområdet deles av området der den nye gang- og sykkelbroa over Ringe 3, fra Ullevaal stadion til gamle Sogn vgs., nå er under oppføring. Denne skal etter planen være ferdig i 2019.

Planområdet er regulert til «gang-/sykkelvei, annet veiareal, friområde, kolonihage,
kommunalteknisk anlegg, offentlig kjørebane- veigrunn, anlegg for lek og opphold.» Det er omlag 15.000 kvadratmeter (halvparten forbi Sogn Hagekoloni, den andre halvparten forbi Ullevaal stadion), og er omtrent 800 meter langt.

Slik blir den nye gangbroa som er under oppføring ved Ullevaal stadion. Illustrasjon: EFLA / BEaM

Tar av kolonihagen

Prosjektet vil medføre inngrep i Sogn Hagekoloni, i området nærmest Ring 3 – en adkomstvei som ligger mellom hagen og dagens gang-og sykkelvei.

Breddene her er ikke endelig avklart, men det skal etterstrebes 4 meter sykkel og 2 meter
fortau. Hvis en skal legge til grunn disse breddene og den lokale adkomstveien skal
opprettholdes med samme bredde, må en gå litt inn i noen av hagene i kolonihagen som ligger nærmest dagens gang- og sykkelvei. Dette gjelder da for det første «kvartalet», lengst vest. Etter dette vil en kunne benytte seg av rabatten som er mellom gang. og sykkelveien og den lokale adkomstveien.

Sogn Hagekoloni har gjort oppmerksom på at denne er adkomstvei og vei for utrykningskjøretøyer. De er også bekymret for ytterligere asfaltering da det er betydelig overvannsproblematikk i området, ifølge sakspapirene.

LES OGSÅ: Hagefestivalen på Sogn gjenoppstår i sommer

Turvei B5

På den vestlige strekningen krysser planområdet en prinsipptrasé, som er del av et større turveinett. Her er det regulert inn en turveibro (B5) som rekkefølgekrav til byggingen av Rikshospitalet. Status for broa er uavklart. Turveibroen skulle etter planene være ferdig før sykehuset ble tatt i bruk i 2000 - men brua er ennå ikke på plass.

Plan- og bygningsetaten påpeker at den nye gang- og sykkeltraseen må utformes i overenstemmelse med den innregulerte Ullevålbrua og prinsipptraséen/turveibru B5 over Ring 3.

PBE er positive

Plan- og bygningsetaten stiller seg positive til tiltaket og anbefaler at man går videre med planarbeidet.

– Vi ser dette som et positivt grep for byen, der hovedsykkelnettet forbedres, og det tilrettelegges for at flere reiser skjer med sykkel og til fots, skriver etaten i sin innstiling.

Forslagsstiller har foreslått en løsning med 4 meter bredde på sykkelveien og 2 meter bredde på fortauet, der det lar seg gjøre. Standard for høystandard sykkel- og gangløsning er 4 meter sykkelvei og 2,5 meter fortau, ifølge PBE.

– Løsningene må imidlertid tilpasses stedet og de mulighetene, begrensningene og behovene som finnes der. Stedlige forhold kan tilsi at det på disse strekningene er en god avveining å prioritere sykkel-fremkommelighet. Samtidig er det ønskelig å begrense inngrepet i tilgrensede eiendommer og i grøntareal. Dette er avveininger som bør fremkomme i det videre planarbeidet. PBE anbefaler også at det føres en god dialog med berørte parter.

Selv om arbeidet nå er igang, ligger ferdigstilling av gang- og sykkelveien et stykke fre i tid. Ifølge saksgangen vil et endelig planforslag etter planen sendes til politisk behandling i mars 2019.

Hele saksfremstillingen kan leses på PBEs nettsider. Der kan du også gi innspill til forslagsstiller på dette stadiet i prosessen. Frist er 15. april 2018.

LES OGSÅ: Slik blir den nye gangbroa over Ring 3 ved Ullevaal stadion

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.