ANNONSE
Annonse

Vil ha smalere sykkelvei for å beskytte kolonihagen

Illustrasjonen viser hvordan planområdet overlapper med deler av kolonihagen. Illustrasjon fra Statens Vegvesen / PBEs saksinnsyn,

Bydelsutvalget mener det ene ikke trenger å utelukke det andre, når gående og syklende skal få bedre forhold langs ringveien på Ullevål.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.05.2018 kl 11:47

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: Statens vegvesen skal oppgradere og utvide den 800 meter lange gang- og sykkelveien mellom Bergkrysset, på lokket av Tåsentunnelen, og Universitetskrysset ved Domus Athletica.

Det skal anlegges høystandard sykkelvei med fortau, i tråd med plan for sykkelveinettet i Oslo. Hensikten med planarbeidet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende langs Ring 3, ifølge Statens vegvesen.

To områder

Planområdene, merket A og B.

Reguleringsplanarbeidet er delt i to, og omfatter utvidelse av gang- og sykkelvegen på strekningen fra rundkjøringen over Tåsentunnelen (Bergkrysset), på sørsiden av ringveien og frem til Ullevålkrysset (gangbroa ved Ullevaal stadion). Det andre området, også det på sørsiden av ringveien, går langs Sogn Hagekoloni og bort til Domus Athletica. De to områdene er delt av den nye gang- og sykkelbroa over Ringe 3, fra Ullevaal stadion til gamle Sogn vgs., som nå er under oppføring. Denne skal etter planen være ferdig i 2019.

Opprinnelig skulle også et området på nordsiden av Ring 3, mellom Ullevålkrysset og Bergkrysset gjøres om til et kollektivfelt på strekningen, men dette er ikke lenger er med i planen.

Her kan du lese mer om hvordan Statens Vegvesen ønsker å utvikle strekningen.

Kolonihagen

Prosjektet vil medføre inngrep i Sogn Hagekoloni, i området nærmest Ring 3 – en adkomstvei som ligger mellom hagen og dagens gang-og sykkelvei.

Breddene her er ikke endelig avklart, men det skal etterstrebes 4 meter sykkelvei og 2 meter
fortau. Hvis en skal legge til grunn disse breddene, og den lokale adkomstveien skal
opprettholdes med samme bredde, må en gå litt inn i noen av hagene i kolonihagen som ligger nærmest dagens gang- og sykkelvei. Dette gjelder da for det første «kvartalet», lengst vest. Etter dette vil en kunne benytte seg av rabatten som er mellom gang. og sykkelveien og den lokale adkomstveien.

BU: Vil verne kolonihagen

Signalene om at sykkelveien vil spise av kolonihagen, har ikke falt i god jord hos lokalpolitikerne i Nordre Aker.

– To gode formål må ikke slå hverandre i hjel: Vår bydel må ha rom for både hagekolonister og syklister! skrev lederen i Miljø-, plan og samferdselskomiteen i bydelen, sammen med Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget (BU), i Nordre Aker Budstikke. Hele innlegget kan du lese her.

Da bydelsutvalget avga sin høringsuttalelse til forslaget tidligere i mai, konkluderte de også enstemmig om at kolonihagen må beskyttes:

«Planområdet sammenfaller med en del av Sogn Hagekoloni, som er viktig å skjerme mest mulig for inngrep. BU ber derfor om at reguleringsarbeidet vurderer hvordan ny sykkel- og gangvei kan anlegges samtidig som hagekolonien berøres minst mulig. Det gjelder bl.a. bredde på lokal adkomstvei og om bredden på gang- og sykkelvei kan reduseres noe i forhold til «Oslo-standarden» forbi første kvartal i kolonihagen, slik Plan- og bygningsetaten også foreslår ved Bergstien.

BU mener at adkomst for utrykningskjøretøy til området er viktig og må ivaretas i reguleringen. På grunn av klimaendringer bør overvannsproblematikken for Sogn Hagekoloni vurderes grundig, og ses i sammenheng med nye studentboliger og en endret situasjon vest i planområdet.»

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus planlegger å bygge nesten 500 nye studentboliger i Vestgrensa studenby, som er nærmeste nabo til kolonihagen.

Turveibrua som lar vente på seg

I vedtaket sier BU at de ser frem til at gang- og sykkelveien skal oppgraderes, men påpeker flere forhold som vil berøre tilstøtende områder. De ber derfor om at planen må innarbeide løsninger for disse.

På den vestlige strekningen (merket A på kartet) krysser planområdet en prinsipptrasé, som er del av turveinettet i området. Her har det i over 20 år foreligget planer om å bygge en gangbru.

«Her er det regulert inn en turveibru (B5) som rekkefølgekrav til byggingen av Rikshospitalet. Det er viktig at planene for ny gang- og sykkelveg langs Ring 3 ikke hindrer en god løsning for turveibroen over Ring 3. Bydelen forventer at denne forbindelsen kommer på plass senest ifm utvidelse av sykehuset på Gaustad, evt som en integrert løsning med lokk over Ring 3» skriver BU i vedtaket.

Overgang i øst

Planområdet, slik det er foreslått langs Bergbanen. Illustrasjon fra Statens Vegvesen / PBEs saksinnsyn

Også i den østlige delen av strekningen mener BU det trengs en bedre gangforbindelse.

«Den østlige strekningen (B) i planområdet er markert som eksisterende torg/møteplass og krysser en planlagt overordnet forbindelse som skal knytte sammen byens torg og møteplasser. Markert krysningspunkt øst i planområde som i utgangspunktet krever tiltak, vurderer PBE som løst gjennom overgang ved henholdsvis Ullevål gang- og sykkelbro, og over Tåsenlokket/Bergkrysset. Det vil være mer optimalt med en direkte gang- og sykkelvegforbindelse over Ring 3 fra Ullevålsletta til Bergbanen, men en god tilrettelegging for gående og syklende gjennom Bergkrysset vil kunne gi en tilnærmet like god løsning. Det forutsettes at gang- og sykkelvegforbindelse fra Damefallet via Ullevålssletta kobles på gang- og sykkelvegforbindelsen i Bergkrysset på en god måte,» skriver BU.

Støyskjerming

Bydelsutvalget påpeker også at begge strekningene i planområdet ligger i rød støysone.

«Det er også målt svært høy luftforurensning av nitrogendioksid og svevestøv i planområde. Det er lenge siden eksisterende støyskjerming ble satt opp og trafikkbildet i dag tilsier at behovene er endret. Bydelen ber derfor om at hele strekningen fra Universitetskrysset til Bergkrysset gjennomgås med tanke på forbedring av støyskjerming og tiltak mot svevestøv og annen luftforurensning, og at det iverksettes tiltak for å bringe nivåene innenfor grenseverdiene for støy og luftforurensning,» skriver BU, som også ber om at trær i planområdet bevares.

LES OGSÅ:

Bakgrunn: Tar av kolonihagen for å få bedre plass på gang- og sykkelveien

Datoen for når det blir beboerparkering i Nordre Aker er klar

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.