ANNONSE
Annonse

BU går imot tårn

Illustrasjon Avantor - arkitekt Kristin Jarmund

Kirsten Stang, beboer på Solsiden i Nydalsveien, har startet en aksjon mot det planlagte signalbygget på Gullhaug Torg.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Nydalen: Under forrige bydelsutvalgsmøte (BU) tok hun ordet i Åpen halvtime og argumenterte sterkt mot et tårn på høyde med Postgirobygget, og for et grønt torg. Også bydelsutvalget samlet seg mot et signalbygg.

- Jeg er veldig fornøyd med BU-politikernes innstilling. Men jeg vet jo at BU bare har rådgivende myndighet i saker som denne. Jeg kommer til å følge opp saken frem mot behandlingen i bystyret. Jeg har distribuert informasjon til postkasser i området, jeg har fått mange til å sende mailer til kommunen, og jeg gir meg ikke, sier Kirsten Stang til Nordre Aker Budstikke. Hun mener torget ikke bør bebygges med bygninger høyere enn dem som ligger i området i dag, altså fire etasjer.

Uenighet i BU

Bydelspartiene hadde alle gjort hjemmeleksen sin før møtet, og stilte med forskjellige alternativer til vedtak. Høyre ville i utgangspunktet si ja til et tårn på 24 etasjer, Venstre kunne si ja til 13 etasjer. FrP var veldig skeptisk. De mente det foreslåtte signalbygget fortoner seg som et arkitektonisk prøveprosjekt med sårbare stabilitetsegenskaper. FrP savnet referanser til risikoanalyser med vurdering av konsekvenser ved brann, jordskjelv, terroranslag og lignende. Et signalbygg kan gjøres arkitektonisk spennende uten å måtte ty til ekstrem høyde kombinert med minimal grunnflate, mente FrP. Der var de på linje med Arbeiderpartiet (Ap). De slo fast at Gullhaug torg er omgitt av forholdsvis lave bygg på cirka fire etasjer, og mente det er naturlig at en avslutning av torget bygges i tilsvarende høyde.

Bebyggelsen må ikke oppta så mye areal at det ikke blir plass til en god utforming av turveier og torgfunksjoner, mente Ap, og gikk imot at det bygges et tårn eller annet "signalbygg" på Gullhaug torg.

SV gikk enda lenger, partiet ønsker ikke ny bygningsmasse på torget i det hele tatt. SV mente torgfunksjonene bør være hovedfokus i planforslaget - ikke utbyggingen av "signalbygg". Gullaug torg bør bli et "grønt" torg hvor mennesker kan møtes i en travel hverdag, slo SV fast.

Samlende vedtak

Etter en bred diskusjon der alle bidro for å komme frem til enstemmighet, fattet BU et enstemmig vedtak som skal bli vanskelig å se bort fra i den videre saksbehandlingen. Her slår bydelens egne politikere fast at Gullhaug Torg er Nydalens sentrale torg. BU mener torgfunksjonene må være hovedfokus i planforslaget og ikke "signalbygget". BU støtter forslaget med scene og paviljong, men går imot tårn på 24 etasjer.

Gullhaug torg er i dag omgitt av forholdsvis lave bygg på cirka fire etasjer, og BU mener det er naturlig at en avslutning av torget bygges i tilsvarende høyde. De anbefaler at Nydalsveien stenges for privat bilkjøring og at dette inngår i planen. BU mener også at bebyggelsen må utformes slik at det markerer torget bedre.

BU går inn for at bebyggelsen ikke må oppta så mye areal at det ikke blir plass til en optimal utforming av turveier og torgfunksjon. De mener turveidraget langs elven gjennom området må utvides og tydeliggjøres og gjøres fremkommelig for funksjonshemmede, syklister og gående med minst mulig konflikt med motorisert ferdsel. Strekningene nord og syd for torget bør derfor også inngå i planen. Det må signaliseres at det er ferdsel langs elven som er det primære og at det må sikres fri ferdsel på alle kanter av elveløpet.

Videre i vedtaket heter det at torgfunksjonene må knyttes mot elven slik at de som ferdes gjennom området langs elven, gis direkte adgang til torgets aktiviteter. Det bør vurderes å innlemme hele eller deler av parkeringsplassen på motsatt side av elven til grøntanlegget til torget.

Til slutt ønsker lokalpolitikerne at videre planlegging tar høyde for at Nydalen etter hvert utvikler seg til et sosialt senter for hele bydelen, og da bør torget kunne gi plass for aktuelle tjenester som for eksempel kommunens planlagte bydelsbibliotek og lignende tjenester.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse