ANNONSE
Annonse

Kirken som lot vente på seg

i Nordberg kirke.

Alle ville ha en kirke på Nordberg. Tegningene var klare i 1947. Men materialmangelen etter krigen gjorde at man måtte vente i 15 år.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.05.2015 kl 12:53

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDBERG: Oslo var i sterk vekst etter krigen. Byggeiveren var stor. Nå skulle de både bygge opp alt som var ødelagt og lage boligfelter til nye innflyttere. Folk sto der med hammer og sag og virketrang. Men mangelen på materialer gjorde at både det ene og det andre prosjektet trakk ut i sirupstrege langdrag.

I en by som vokser fort, blir det aldri nok kirker. Ikke sånn å forstå at de blir fulle som sardinbokser på søndagene. Men kirken er ofte ikke der behovet for den er størst.

For drøyt hundre år siden handlet det om å reise småkirker i Oslos fattigstrøk. Etter krigen har småkirkebevegelsen gjort stor innsats for å skaffe kirker i byens nye boligområder.

Mange har en følelsesmessig tilknytning til kirkebygget. De har hatt viktige opplevelser der i forbindelse med kirkelige handlinger, som dåp og bryllup etc. For mange symboliserer den hellighetens nærvær.

I 1946 ble det opprettet en småkirkemenighet på Nordberg. Kapellet ble ikke ferdig før i 1953.

Først i 1962 ble det reist en egen sognekirke. Kirken har plass til drøyt 600 mennesker. Det 32 meter høye tårnet er et landemerke som synes over store deler av Oslo. Bygget er i slemmet hvit tegl. De to klokkene øverst oppe i tårnet bærer navnene Fred og Glad.

Ikke så enkelt

I mellomkrigstiden økte innbyggertallet i Sogn, Korsvoll og Nordberg. Området hørte da til Vestre Aker kirke, men det var lang vei for mange. I 1941 var det 20.000 som soknet til Vestre Aker. Hvorfor ikke bygge en egen kirke? En med plass nok, som lå mye nærmere. Ildsjeler begynte å samle inn penger, og en byggekomité ble opprettet i 1945.

I 1946 ble Nordberg skilt ut som egen småkirkemenighet. Innbyggerne sognet ikke lenger til Vestre Aker. Men nå hadde de til gjengjeld ingen kirke i det hele tatt. Det fantes ikke et eneste offentlig forsamlingslokale i hele Nordberg. Gudstjenestene måtte fortsatt holdes i Vestre Aker. Og menigheten? Den måtte møtes i kjellerstuene til folk. Koselig, men ikke særlig praktisk.

I 1947 ble det holdt arkitektkonkurranse, der Turid og Kristen Bernhoft Eriksen stakk av med seieren. I planene var det tatt med både kirke og menighetshus, men byggerestriksjonene gjorde at dette ble lagt på is. Det var vanskelig å få byggetillatelse. Men nordbergingene ville ikke gi opp. De fortsatte trofast å samle inn penger til kirken de en gang skulle få...

Oslo Småkirkeforening hjalp til med 70.000 kroner, og gaver og enda flere innsamlinger gjorde at man til slutt hadde 1.200.000. Dugnader og støtte fra Småkirkeforeningen gjorde at man fikk bygget et midlertidig kapell mens man ventet på kirke. Tømmerhuset (dagens Ungdomshus) ble brukt som gudstjenestelokale fra 1953 til 1962. Plassen var beskjeden, den holdt så vidt til 52 kirkegjengere.

Endelig action

Men om tidens kvern maler langsomt, så ruster den ikke. I 1957 ble det satt av kommunale midler til en Nordberg kirke. I 1960 satte byggekomiteens medlemmer spadene i jorden, som symbol på at byggingen omsider skulle starte. En hustrig februarsøndag i 1961 var det høytidelig nedleggelse av grunnsteinen i kirkegulvet, som var støpt ferdig. Biskop Johannes Smemo satte ned et kobberskrin i «Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn». Steinen ligger fremdeles i gulvet et sted under alteret. Året etter sto hele kirken ferdig - nesten som en julegave til den ventende menigheten.

En høytidelig prosesjon bar kirkebøkene og kirkens kar til alteret. Nordberg menighet hadde endelig fått bygget de hadde ønsket seg så lenge.

På grunn av det snaue budsjettet ble innredningen nokså spartansk. Et enkelt trekors hang over alteret i nesten 20 år. Menighetssal hadde man ikke råd til da. Som så mange ganger før, samlet man inn penger. Etter nesten 30 år til, kunne menighetsstuen innvies i 1983.

I november 1992 ble trekorset byttet ut med et alterteppe; «Oppstandelse», skapt av Kari-Bjørg Ile. Bortsett fra det vakre teppet er kirken preget av stilfull enkelhet. Døpefont og prekestol er laget etter arkitektens tegninger. Orgel kom på plass i 1971. Men om kirken er enkel, er folk på Nordberg glad i den. Etter alle innsamlinger og dugnader og innsats er dette en kirke de virkelig kan kalle sin egen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse