ANNONSE
Annonse

Bydelsutvalget skeptiske, men sier ja

Politisk taktikk for liv i Skar leir

Bydelsutvalget sier heller ja til en barnehage de ikke vil ha, enn å se leiren bli stående tom.

Bydelspolitikerne sier ja til barnehage de «ikke ville sendt egne barn til.» En kald skulder fra Nordre Aker kan bety dødsstøtet for Skar leir, tror BU.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN/MARIDALEN: Bakgrunnen for bydelsutvalgets (BU) vedtak i sitt siste møte før sommeren er et intenst lokalt ønske om at det skal bli nytt liv i den forlatte, nå kommunalt eide, militærleiren på Skar. Samtidig er bydelspolitikerne, i likhet med det som kom til uttrykk fra befolkningen i Maridalen i et folkemøtet i forrige måned, svært skeptiske til en storbarnehage.

LES OM FOLKEMØTET I MARIDALEN:

Kommunen vil ha "barnehageby"

Naboene: Nå kan de komme til oss

- Jobb nummer én er folk i leiren

600 barn

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) presenterte for BU planen om tre barnehager med 200 barn i hver

— 600 barn totalt, i den nedlagte leiren. Dette er 200 flere barn enn det som kom til uttrykk da planen ble lagt frem for lokalbefolkningen i mai.

— Jeg ville aldri ha satt mitt barn på den bussen (til barnehagen i Skar leir, journ.anm.), selv om det var en femåring, sa Høyres gruppeleder Cecilie Amdahl, og ga dermed uttrykk for BUs skepsis til å busse små barn mellom Skar og Oslo sentrum to ganger om dagen.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ser for seg at barna i en kommende Skar-barnehage, skal samles i satellittbarnehager i sentrum om morgenen, før de transporteres ut i dalen med buss. En liknende barnehageløsning har vært prøvd i København med stor suksess.

Barnehage eller ingentingFlere av representantene i bydelsutvalget uttrykte skepsis til at barnehage er det eneste EBY har vurdert i leiren, siden det ikke lå inne i bystyrets begrunnelse for kjøpet i 2007

— der het det at Skar skulle brukes til det beste for Oslos befolkning. EBY mener likevel at for å utløse finansiering til videre utvikling av leiren, er det en forutsetning at det blir barnehage i en eller annen form.

Taktisk vedtak

BU frykter at dersom de sier nei til barnehagedrift på Skar, vil hele prosjektet med å utvikle leiren, bli lagt på is. De ønsker derfor at barnehageprosjektet nedskaleres til et minimum.

Både Rødt, SV, Høyre og Venstre ville i sin høringsuttalelse gi uttrykk for at 600 barnehageplasser er alfor mye, men Arbeiderpartiets representant minnet om at det ville være lurere å spille taktisk

— en kald skulder fra Nordre Aker kan bety dødsstøtet for Skar-utviklingen, mente han.

Videre i det omforent vedtaket ber et enstemmig BU blant annet om at lokaler som frigjøres ved at barnehagene blir mindre, brukes til friluftsliv, leirskole, markasenter, og til personer med nedsatt funksjonsevne. Skar bør være et sted med tilbud til alle aldersgrupper, mener de.

BU synes også at en løsning med friluftstilbud til sentrumsbarnehager noen dager i uken, er mer fornuftig enn at hele barnehager skal reise til Skar hver dag, og dermed måtte bruke opp til 45 minutter i buss.

BU gikk også inn for Rødts forslag om at verneplanen for Maridalen skal gjelde foran eventuelle reguleringsplaner.

Den største utfordringen for utvikling av Skar leir er likevel avløpsproblematikken. Per i dag har kommunen ingen tillatelse til utslipp fra området.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse