ANNONSE
Annonse

Søkeresultat

Emneord nyheter: Dag Gaute Gaasemyr

Dette søket viser alle nyheter som redaksjonen har merket med emneordet Dag Gaute Gaasemyr. Ønsker du å utføre et fritekstsøk for nyheter som inneholder dette ordet kan du bruke den ordinære søkefunksjonen.

Bydelsdager som kilde til glede og identitet

Bydelsdager som kilde til glede og identitet

– Med aktiviteter for barn, ulike underholdningsarrangementer, og markedsplasser.

Publisert:

KOMMENTAR: Bydel Sagene har blant annet lagt vekt på å vise fram bydelens kultur- og foreningstilbud for innbyggerne som del av bydelsdagene, skriver Gaute Gaasemyr (V), som ønsker bydelsdager også i Nordre Aker.

Nordre Aker Venstre satser på dørbank i valgkampen

Meninger:

Nordre Aker Venstre satser på dørbank i valgkampen

Publisert:

MENINGER: Undersøkelser viser at dørbankaksjoner er en god måte å komme i kontakt med velgere på, siden folk ofte er mer avslappet når du kommer hjem til de for å formidle et politisk budskap.

Arbeid og velferd er nøkkelen til et godt liv

Meninger:

Arbeid og velferd er nøkkelen til et godt liv

Publisert:

MENINGER: Helt siden Venstre ble stiftet i 1884, har sosialt ansvar vært en av grunnpilarene i Venstres politikk.

Venstre vil satse på helse

Meninger:

Venstre vil satse på helse

Publisert:

MENINGER: I løpet av de siste stortingsvalgene har helse vært et viktig tema. Når en av de største utgiftspostene på statsbudsjettet er nettopp helse, er det viktig å tenke gjennom hvordan helsevesenet skal organiseres best mulig.

Venstre stilte opp på Nydalsløpet

Meninger:

Venstre stilte opp på Nydalsløpet

Publisert:

MENINGER: – Arrangørklubben Nydalen skal ha ros for å ha dratt i gang et mosjonsløp i omgivelser preget av gammel industri, natur og parker.

Gi gründere bedre vilkår

Valg 2017:

Gi gründere bedre vilkår

Publisert:

MENINGER: Bedre vilkår for gründere er en av Venstres kjernesaker når det gjelder næringspolitikk.

Nordre Aker fortjener en bærekraftig byutvikling

Debatt:

Nordre Aker fortjener en bærekraftig byutvikling

Publisert:

MENINGER: Både nåværende og framtidige utbyggingsprosjekter i Nordre Aker må ta hensyn til menneskers behov for utearealer og grønne lunger i nærheten, skriver Gaute Gaasemyr (V).

Bare to har meldt seg på en sommerferie utenom det vanlige

Bare to har meldt seg på en sommerferie utenom det vanlige

Publisert:

Internasjonal Dugnad er en frivillig organisasjon som fremmer internasjonalt fredsarbeid. Men så langt i år har responsen fra Norge vært laber, ifølge styret.

Det er alvorlig at mange elever kjeder seg på skolen

Debatt om å få en god start i livet:

Det er alvorlig at mange elever kjeder seg på skolen

Publisert:

MENINGER: En skole som gir elevene flere valgmuligheter enn i dag er en skole som tar elevene på alvor, skriver Dag Gaute Gaasemyr og May-Brith Døssland i Nordre Aker Venstre.

Stans forsøplingen av havet!

Kommentar:

Stans forsøplingen av havet!

Publisert:

KOMMENTAR: Marin forsøpling begrenser seg ikke bare til havet. Like viktig er det å holde de mange elvene og innsjøene i landet vårt rene.

Tok grep for at Akerselva skal bli renere

Tok grep for at Akerselva skal bli renere

Publisert:

– I Akerselva måtte noen av oss trå til og vasse ut i elva for å hente plastikkposer med blant annet klær som var blitt kastet, skriver Dag gaute Gaasemyr, etter strandryddekampanjen i helgen.

Ja til nasjonalt eldreombud

DEBATT:

Fokus må rettes mot en stadig voksende gruppe mennesker, nemlig de eldre

Publisert:

DEBATT: – Vi hører stadig historier i media om uverdige bo- og levekår ved sykehjem, stoppeklokkeomsorg og eldre par som ikke får bo sammen på sykehjem. Derfor trengs et nytt organ i form av nasjonalt eldreombud for at eldre mennesker skal kunne få ivaretatt sine rettigheter, skriver Dag Gaute Gaase...

Nordre Aker Venstre tar frivillighet på alvor

Nordre Aker Venstre tar frivillighet på alvor

Publisert:

Om Bydel Nordre Aker fikk økte bevilgninger til aktiviteter innenfor frivillig sektor, ville det være svært positivt for de mange foreningene i bydelen som driver med organiserte aktiviteter, skriver Dag Gaute Gaasemyr (V).

Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede i Oslo

Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede i Oslo

Publisert:

DEBATT: For et sosialliberalt parti som Venstre er det svært viktig at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet ut fra sine forutsetninger.

Vil gjenåpne Sandermosen stasjon

Vil ha togstopp og kultur på Sandermosen igjen

Publisert:

Nordre Aker Venstre og Sagene Venstre vil at togene igjen skal stoppe på Sandermosen stasjon for ordinær persontrafikk. Det vil være gusntig for miljøet, mener partiet, som også vil ha et kulturtilbud i det nyoppussede stasjonsbygget.

Sykehjemstilbudet i Oslo må bli bedre

Kommentar:

Sykehjemstilbudet i Oslo må bli bedre

Publisert:

KOMMENTAR: Den siste tiden har det vært mange debattinnlegg og reportasjer i media knyttet til sykehjemstilbudet i Oslo.

En internasjonal dugnad for fred

En internasjonal dugnad for fred i en urolig verden

Publisert:

Fredsarbeid kan sies å være en dugnad som krever felles innsats og forpliktelser. Men det er det verdt i en stadig mer urolig verden hvor de verdiene som uttrykker fred og solidaritet over landegrensene ikke kan tas for gitt, skriver Dag Gauge Gaasemyr i denne kronikken.

Sandermosen stasjon må sikres for kulturformål

Kommentar:

Sandermosen stasjon må sikres for kulturformål

Publisert:

En god måte å sikre dette på, er å stille krav til at eventuelle nye leietakere må videreføre intensjonen bak Sandermosen stasjon som kulturinstitusjon, skriver Dag Gaute Gaasemyr.

Oslo middelaldermuseum må realiseres

Kommentar:

Et middelaldermuseum i Oslo må realiseres

Publisert:

Utendørs arrangementer i Middelalderparken kan også gjøres til del av et middelaldermuseum i Oslo. Maridalsspillet som har vært arrangert i over 40 år har tatt opp temaer knyttet til middelalderen i Maridalen.

Fra Skar leir til Skar leirskole

Kommentar:

Fra Skar leir til Skar leirskole

Publisert:

Dette vil være en gylden anledning til å sette i stand en gammel, forfallen militærleir, og gjøre den om til et positivt aktivitetstilbud for skolebarn.

Bydelene må gis større økonomisk handlefrihet

Kommentar:

Bydelene må gis større økonomisk handlefrihet

Publisert:

Ved den siste bydelsreformen i Oslo kommune ble det gjort et feilgrep ved at de nye og større bydelene ikke fikk de nødvendige økonomiske overføringene, skriver Dag Gaute Gaasemyr, Nordre Aker Venstre.

Gi 16-åringer stemmerett

Kommentar:

Gi 16-åringer stemmerett

Publisert:

– Personlig tror jeg at det er mange 16-åringer som er engasjert i et politisk parti og som brenner inne med saker de ønsker å jobbe for, skriver Dag Gaute Gaasemyr i Nordre Aker Venstre.

Idrettsbydelen Nordre Aker trenger nye anlegg

Kommentar:

Idrettsbydelen Nordre Aker trenger nye anlegg

Publisert:

Nordre Aker er idrettsbydelen fremfor noen, og har spesielt stolte tradisjoner innen langrenn og fotball. Venstre går til valg på bedre vilkår for idretten i bydelen, skriver Erik Borge Skei og Dag Gaute Gaasemyr.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse