Engasjerte samfunnshjelpere

Engasjerte samfunnshjelpere

Takket være Ellinor Kittilsen finnes arrangementet Idrett Mot Rus.

Hovedmålet deres er å hjelpe andre til et rikere liv. De er som detektiver å regne, der de sporer seg fram til folk og grupper som trenger en utstrakt hånd. De er Civitus - som direkte oversatt fra latin betyr samfunnsborger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2006 kl 14:49

Grefsen Civitan er en organisasjon for samfunnsbevisste kvinner og menn som bruker litt av sin fritid til å hjelpe andre og til å utvikle seg selv. De teller 1350 medlemmer og har 65 klubber på landsbasis. Civitan startet i USA i 1917 og den første klubben i Norge ble stiftet i 1969. Organisasjonen har ingen politisk eller religiøs tilknytning. Informasjonssjef Ellinor Kittilsen har vært med i Civitan i 10 år, og ble selv vervet av en venn.

- Jeg har et veldig behov for å hjelpe andre og ser at behovet for hjelp bare blir større og større, sier hun.

- På klubbmøtene som holdes annenhver uke starter vi med å tenne tre lys. Hver av lysene representerer våre tre grunnpilarer; hjelpsomhet, kunnskap og fellesskap, forteller Ellinor. Medlemskap i Civitan er åpent for alle som er minst 18 år og deler klubbens grunnsyn. Formålet med klubben er å yte hjelp i lokalsamfunnet, sørge for muligheter til fellesskap og å øke medlemmenes kunnskaper.

Arrangementer med positiv innflytelse

Civitan har ulike arrangementer som fordeler seg jevnt utover året.

- Den tredje helgen i mars arrangerer vi skirenn for psykisk utviklingshemmede, og hvert år i april holder vi noe som heter Konvallaksjonen. Dette er en innsamlingsaksjon som baseres på bakgrunn av henvendelser fra de som trenger støtte. I år går pengene til voldsofre, forteller Ellinor. Videre har Civitan engasjert seg svært mye i sykdommen Alzheimers, og de har i dag sitt eget forskningsfond. Fondets formål er å støtte norsk forskning for å finne årsaken til Alzheimers sykdom og finne botemidler for best mulig å motvirke sykdommen. I 1997 ble arrangementet Idrett Mot Rus opprettet av Ellinor Kittilsen. Siden 1999 har rusmisbrukere som befinner seg i en rusfri livsfase, hatt anledning til å delta på idrettsdagen som arrangeres en gang per år.

- Hovedmålet er å bruke idretten som en brobygger på vei tilbake til samfunnet, sier Ellinor. Invitasjonen går til institusjoner oppført i Rusmiddeldirektoratets landsdekkende oversikt.

Behov for flere som vil hjelpe

Gjennomsnittsalderen på medlemmene i Civitan er rundt 55 år.

- Det er vanskelig å rekruttere unge folk til frivillig arbeid. Men vi tar veldig gjerne i mot dem! Det stilles ingen krav til hvor mye man ønsker å engasjere seg, sier Ellinor.

- Enten man ønsker å være et aktivt medlem som for eksempel er med på innsamlingsaksjoner, eller man kun ønsker å delta på møter, ønsker vi alle velkommen, forteller hun. Gjennom vennskap og arbeide sammen med Civitanere får medlemmene øket selvaktelse og en sterk følelse av å utrette noe nyttig for medmennesker.

- Tilbakemeldingen vi får fra de vi hjelper er meget positiv, og vi skulle så gjerne hjulpet flere!

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!