Fant likevel én million kroner til frivillighet

Bydelsadministrasjonen har lett litt, og øker frivillighetsmiddelpotten fra 800.000 til én million kroner.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.02.2016 kl 22:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: – Kort fortalt så gjorde bydelsutvalget et vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016 om at det skulle settes av 800.000 til Frivillighetsmidler med mulighet til å øke til 1.000.000 før sommeren hvis økonomien tillater det, forteller Kjetil Wevling i Nordre Aker bydels kulturenhet.

Les om bydelsutvalgets vedtak her: Redder trolig Den kulturelle skolesekken og Frivillghetsmidlene

I videoen til saken (over) er det deltagere i Lyns Skituppen som får testet glien på Kringsjå, også et prosjekt som får støtte fra bydelen og frivillighetsmidlene, med 35.000 kroner - se link nederst i saken.

Oppdatert

Han forteller videre:

– Økonomisjefen så før saken skulle behandles i kultur- og oppvekstkomiteen, at situasjonen var såpass lovende at kultur- og oppvekstkomiteen kunne innstille på én million kroner allerede nå. Derfor ble det laget en ny sak til bydelsutvalget, med oppdatert statistikk i saksframlegget og innstillingen på 1 million kroner.

Fra sakspapirene til torsdagens bydelsutvalgsmøte står det blant annet følgende:

«Det er mange av de samme som søker hvert år til noenlunde samme formål og foreslåtte tildelinger ligger på samme nivå som i fjor».

Frivillighet

Frivillighet er nøkkelordet i tildelingene, søknad om støtte til prosjekter som ikke er kvalifiserer som frivillig arbeid og innsats, blir avslått.

Totalt har bydelen mottatt 73 søknader - tre flere enn i fjor. Samlet søknadssum er på 6.182.559 kroner, en økning på 2.237.839 kroner fra 2015. Det går frem av sakspapirene til bydelen at økningen i hovedsak skyldes Korsvoll ILs søknad om midler til undervarme til nytt kunstgress, samt Oslostudentenes Idrettsklubbs søknad om 250.000 kroner.

LES OGSÅ: Hurra for mamma!

Nedgang

Trukket fra disse to søknadene, som ifølge bydelen begge er foreslått avslått, er det en nedgang på rundt 1,5 millioner kroner i total søknadssum.

– Med unntak av søknadskategorien «Idrett og friluftsliv» registreres en nedgang i søknadssummen for alle søknadskategorier. Korrigert for de to ovennevnte søknadene er nedgangen kraftigst for søknadskategorien «Idrett og friluftsliv» med en nedgang på 950.000 kroner.

LES OGSÅ: En reise fra steinalderen til Storo

Hvem får?

Bydelen foreslår blant annet 85.000 kroner til treningsapparater i Snøparken på Kringsjå, etter søknad fra Nordre Aker Ungdomsråd. Oppgradering av Grindaområdet - 30.000 kroner. 125.000 kroner til sandvolleyanlegg på Myrerjordet, og 40.000 kroner til Abelloftet, Barnekulturhelger 2016. I tillegg 35.000 til Lyn Ski til prosjektet Skituppen, skitilbud til 3 og 4-åringer.

Kulturliv og idrett får mest - se her hele listen over hvordan bydelen ønsker å fordele pengene.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse