Flytter inn i brakker

Nordberg barnehage skal rives, og nytt bygg skal etter planen stå klart i 2009. I mellomtiden får 50 barn brakketilbud på Tåsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

På Nordberg ser de frem til ny barnehage i 2009. I mellomtiden synes foreldrene at brakker på Tåsen er helt ok.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.10.2007 kl 09:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordberg: Når abeidet med nye Nordberg barnehage starter i februar, vil 50 av barna måtte flytte til midlertidige brakker på Tåsen. Arbeidet, som skal utføres av Omsorgsbygg, skal etter planen resultere i et helt nytt bygg våren 2009.

- Vi flytter ut i romjula, opplyser Gunn Karlsen, styrer i Norberg barnehage. - Vi ønsker å korte ned tiden på Tåsen så mye som mulig, og ikke flytte før vi må, sier hun.

- Den nye barnehagen vil få større kapasitet enn det vi har med dagens fem avdelinger. Vi vil kunne ta imot 18-36 flere barn, sier Karlsen. I tillegg til det eksisterende bygget leier barnehagen i dag lokaler i et privathus til småbarnsavdelingen. Denne avdelingen vil flytte inn i det nye bygget i 2009.

Selv om løsningen med å flytte barna til Tåsen ikke er den mest ideelle, er det forståelse blant foreldrene, ifølge Liv Hege Skagestad, leder i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU). - Drømmesituasjonen hadde vært å flytte rett inn i en ferdig barnehage, men når det ikke lar seg gjøre er dette et akseptabelt alternativ. FAU er opptatt av å få informasjon, og vi føler at vi har hatt en god dialog mellom barnehagen og byggherren slik at gode råd blir tatt med videre, sier hun.

- Vi var i møte med kommunen for tre uker siden og fikk informasjon om utbyggingen, forteller Nils Ihlen, som er FAUs kontakperson mellom foreldrene og bydelen. Han forteller at brakkene som barna skal flytte inn i ved juletider ble brukt av Tåsen barnehage da den nylig ble rehabilitert. - Jeg har sett brakkene og de er lyse og trivelige. De er den beste erstatningen vi kan få. Slik jeg ser det er brakkene bedre enn dagens barnehage, sier han. Foreldrene har blitt lovet at utearealet i tilknytning til brakkene skal utvides og at det skal settes opp nye lekeapparater, slik at Nordbergbarnas nærvær ikke skal gå på bekosning av barna fra Tåsen.

- Det viktigste er at barnehagen gjør en god jobb med barna våre, enten de er i barnehage på Nordberg eller i brakker på Tåsen. Og det gjør de, understreker Skagestad. Ihlen og Skagestad er klar over at mange vil oppleve å få en lengre transportetappe til den midlertidige barnehagen, noe som kan være et problem for noen. FAU har per i dag ikke diskutert muligheten for å arrangere fellestransport, men det er noe de vil se på, forteller Ihlen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse