I stadig forandring

Foto av en forbrenningsmotor hentet fra Norsk Teknisk Museum.

Tirsdag åpnet utstillingen TECHNE på Norsk Teknisk Museum. Her finner man det meste om norsk teknologihistorie.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Frysja: Fra seks forskjellige ståsteder gir utstillingen publikum fortellingen om den teknologihistoriske utviklingen i Norge gjennom de siste hundre år - et sekel med rivende utvikling og innpass av en ny, moderne tid. Bak oss ligger hundre år med teknologiske oppfinnelser, foran oss ligger det moderne Norge.

De forskjellige temaene Reisen, En kur for alt, Familien, Fabrikken, Industrinatur, og Frykt og kontroll formidler historien fra hvert sitt ståsted. Temaene tar for seg tingenes tilstand og forandring, men også hvordan de har preget nordmenns hverdag og hvordan de blant annet har forårsaket endringer i tankegang, bilder, begreper, kunst, kultur og infrastruktur. Tiden belyses av gjenstander, bilder og videoklipp og presenterer det som er nordmenns grunnlag for å skape fremtiden. Her går fakta og paradokser hånd i hånd, og danner en utstilling som både er interessant og like fullt tankevekkende.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsparken Faros, NTNU og Hundreårsmarkeringen Norge 2005. TECHNE har tidligere besøkt Vitenskapsmuseet og Teknologimessen TEchnoport i Trondheim. I tillegg har Norsk Oljemuseum og Nasjonalmuseet hatt besøk av deler av utstillingen.

Utstillingen skal i sin helhet med stå på Norsk Teknisk Museum frem til 19. august.

Kilde: Norsk Teknisk Museum.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse