Ikke så lettvint likevel

Det kan være Ole Høilands skyld at denne veien heter det den gjør. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Alt er ikke så enkelt som navnet skulle tilsi i Lettvintveien. Da er det greit å vite at det tidligere var et sted for forlystelser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.07.2008 kl 09:48

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Enveis- eller toveiskjøring, parkeringstillatelse eller ikke? Det har vært noen av problemstillingene i Letttvintveien de siste årene, som har bevist at navnet kan bedra.

Lettvint løsning?Men løsningen kan være nær, og ikke er den nødvendigvis så vanskelig heller. Bydelsutvalget vedtok nemlig i juni å fremme forslag overfor Samferdselsetaten og sporveiesselskapet Ruter, om at Lettvintveien igjen bør bli enveiskjørt, noe den var frem til utbyggingen av Storo-krysset startet på 90-tallet. Beboere og bydel har gjentatte ganger klaget på omgjøringen av veien til tofilsvei og busstrasé, men til ingen nytte. «...Politiet er (...) av den oppfatning at i Oslo må det aksepteres trafikk, også i boligveier. Det er en følge av at en har valgt å bosette seg i en by» skrev ordensmakten i brev av 17.12.1999 til tidligere Bydel Grefsen/Kjelsås.

Forlystelse og mestertyv

Men hvor kommer et slikt navn fra? «Lettvintveien», mellom Kjesåsveien og Lindealleen, ble vedtatt i 1915. Der Kjelsåsveien og Lofthusveien går nå, lå det rundt 1900 en gård som het Åsenløkka, på folkemunne kalt «Lettvinten». Bakgrunnen var at Mestertyven Ole Høiland etter sigende en gang klarte å gjemme seg på gården uten at lensmannen fant ham.

Men «Lettvinten» var også navnet på det gamle Grefsen forlystelsessted med «Letvindtsalen».

Kilder: Oslo Byleksikon, Oslo kommunes nettsider.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse