Kongens fortjenestemedalje til Berit

Nina Wroldsen fra Trygg Læring, Berit Follestad og rektor ved Kuben Kjell Ove Hauge. FOTO: GUNHILD SOLEM

Berit Follestad hedres for sin innsats med elevmegling på Sogn videregående skole.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.03.2016 kl 12:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks Kongens fortjenestemedalje

Kongens fortjenstmedalje

  • Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet.
  • Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av kong Haakon den 7. i 1908.
  • Statuttene ble revidert sist gang 30. mars 2012.
  • Av statuttene fremgår bl.a. følgende: Medaljen utdeles som belønning for (utdrag):

- Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat og offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
- Særlig fortjenstfullt ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning

SOGN/RISLØKKA/KRINGSJÅ: Berit Follestad er trolig Norges fremste ekspert på elevmekling.

Tidligere i mars ble hun hedret med Kongens fortjenestemedalje for sin utrettelige innsats i Osloskolen for å lære barn og unge å leve sammen ved hjelp av konfliktløsning og skolemekling.

Pionér innen skolemekling

Follestad har vært en pionér innen faget mekling i skole, og har jobbet med mekling og konflikthåndtering både i Norge og internasjonalt.

I 2009 var hun en av initiativtakerne til opprettelsen av et nasjonalt organ for megling i skolen, Norsk forum for skolemegling (formelt stiftet 2011), senere har det fått navnet Trygg Læring.

Hun sitter i dag i styret for Trygg Læring Norge, og det var styremedlem Nina Wroldsen som fikk æren av å overrekke medaljen og å lese begrunnelsen fra Kongen på Kuben videregående skole 3. mars.

Jobbet ved Sogn vgs.

Follestad bor på Kringsjå i Nordre Aker, og jobbet mange år på Sogn videregående skole, før den ble relokalisert til nye Kuben vgs., ved Risløkka.

LES OGSÅ: Nordre Aker Budstikkes leder fra desember 2008, om elevmekling: Heia Sogn!

Nordre Aker Budstikke har flere ganger skrevet om Berit Follestad og meklingsabeidet på daværende Sogn vgs. Her kan du lese om Vennskapsuke, teambuilding i stor skala, fra 2008, og at elevmegling ble tilbudt til alle Sogn-elevene i 2006.

Follestad ble feiret av gode kolleger, både tidligere og nåværende, samarbeidspartnere fra blant annet Røde Kors, Konfliktrådet og Utdanningsetaten, og ikke minst tidligere elever hun har jobbet med. Datteren og barnebarna fikk også være med og feire. Hun vil ved en senere anledning også få audiens hos Kongen.

LES OGSÅ: Sogn vgs. ble tildelt Benjaminprisen i 2009 for sitt arbeid med fredelig konfliktløsning og elevmegling

Begrunnelsen

Her kan du lese hele begrunnelsen for tildelingen av Kongens fortjenestemedalje til Berit Follestad:

«Berit Follestad har hovedfagseksamen i pedagogikk med hovedvekt på pedagogisk psykologi, og er tildelt graden Cand. Philol. fra Universitetet i Oslo. Follestad har hatt en lang og omfattende karriere innen skoleverket, fem år i Tromsø og 32 år i Osloskolen. Follestad har hatt ulike roller i skoleverket, som lærer, rådgiver og meglingskoordinator. Berit Follestad har skrevet lærebøker i Norsk for fremmedspråklige, og i hele hennes yrkesliv har ungdom og især minoritetsungdom stått hennes hjerte nær.

LES OGSÅ: Populære elevmeglere fra Sogn vgs. og Disen skole fikk ros av politiet, justisministeren og en professor i strafferett, i 2008

Vi ønsker spesielt å fremheve Follestads mangeårige innsats som pådriver for å lære elever kommunikasjon og konfliktløsningsevne. Follestad bidrar fortsatt langt utover det som er å forvente, og hun er dermed med og skaper en bedre hverdag for mange enkeltpersoner, og et bedre og tryggere samfunn basert på økt tillitt, toleranse og respekt.

Berit er også en ettertraktet kursholder i inn- og utland grunnet sin faglige tyngde og lange erfaring innen megling. Kursholder blant annet i Danmark, Japan, Makedonia, UK og USA. Innleder på konferanser i regi av Nordisk Forum for Megling og International Institute of Restorative Practices, IIRP, Betlehem, Pennsylvania, USA.

Follestad var i 2009 også en av initiativtakerne til opprettelsen av et nasjonalt organ for megling i skolen, Norsk forum for skolemegling (formelt stiftet 2011), nå Trygg Læring. Trygg Læring har som mål å være en aktiv pådriver for å spre kunnskap og erfaring om bruk av gjenopprettende prosesser i skolen i form av en årlig konferanse og regionale kurs og nettverkssamlinger.

Som en av de første i landet som fikk opplæring i konfliktløsning og forebygging av konflikter tuftet på gjenopprettende prinsipper besitter Berit Follestad en unik kompetanse, som hun sjenerøst bruker i sitt daglige virke blant barn, unge og voksne. I særdeleshet har hun arbeidet hardt og målbevisst i et multikulturelt samfunn ved å styrke enkeltindividets tro på seg selv, og for å skape et godt og inkluderende miljø hvor vold og rasisme har dårlige kår. Follestad har utmerket seg som en visjonær idealist som har evnet å omsette sitt store engasjement i konkret praksis med konfliktforebygging og konflikthåndtering for og med ungdom, både innenfor og utenfor skolearenaen. I kraft av sin personlige innsats har hun bidratt betydelig til det som kan kalles et paradigmeskifte i tenkningen og praksisen knyttet til å skape trygge læringsmiljøer spesielt og trygge oppvekstvilkår generelt.»

LES ANDRE NYHETER FRA NORDRE AKER BUDSTIKKE:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse