Lekende og begripelig læring

Tor H. Villanger mener tall er noe som interesserer unger, og at det kan være nyttig også for voksne å repetere hvor mange nuller det er i en billion, og hva en millimeter egentlig er. (Th): Elin Natås.Foto: Tone Berild Kristiansen

Tirsdag 6. mars åpner "Bagdad og uendeligheten", en mattematikkutstilling på Norsk Teknisk Museum. Der kan du lære, spille, konkurrere og finne verktøy for leksehjelp.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Frysja: Trenger du verktøy for å hjelpe barna med leksene, er Norsk Teknisk Museum stedet å finne ideer og inspirasjon. Det nyetablerte firmaet I:See Conceptual Learning vil gi råd om gode innlæringsmetoder og demonstrere et utvalg av sine nyutviklede læringsverktøy. Gründerne har fått midler og bistand fra Innovasjon Norge, Start-Up Nydalen med veileder samt en privat sponsor.

- Læringsverktøyene kommer med veiledninger som inneholder begrepsforklaringer og oppgaver som visualiserer ulike grunnleggende temaer innen fagene mattematikk, norsk og engelsk, sier cand. mag. og spesialpedagog Elin Natås.

Hva er en tierovergang, og hva betyr egentlig å veksle? I:See begynner innlæringen med grunnleggende begreper som er sanserelaterte og essensielle for all videre læring. Den pedagogiske grunntanken tar utgangspunkt i hva eleven har lært fra før, for så å bygge videre på elevenes opplevelse av mestring. Når eleven lærer å gjøre analyser og klassifisere det de sanser, kan denne måten å tenke på brukes i all videre læring.

- Resultatet blir analytisk tenkende barn, unge og voksne. Læring må forankres i kroppen, forståes, og så må det øves, understreker Natås, som uttaler at det er intet mindre enn fantastisk at "Kunnskapsløftet" endelig setter fokus på de grunnleggende ferdighetene.

- Blant basartelt, puter og persiske tepper kan du løse matematiske mysterier, informerer Kathrine Daniloff, kommunikasjonssjef ved Norsk teknisk Museum. Hun kan fortelle at utstillingen "Bagdad og uendeligheten" er laget av det anerkjente svenske vitensenteret NAVET i Borås, og er et samarbeidsprosjekt med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Den kulturelle skolesekken og Abelfondet.

- I ukedagene er utstillingen forbeholdt skoleelever som har forhåndsbestilt, men alle kan besøke utstillingen i helgene. Bagdad og uendeligheten varer frem til 30. mai.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse