Satte fattigfolket i arbeid

 

Ekteparet Kolderup drev fattiggård på området hvor Aker sykehus ble anlagt i 1895.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
DISEN: Det er ekteparet Wilhelm (1843-1903) og Wilhelmine Frederikke Kolderup (1860-1895) som har lånt navnet sitt til Kolderups vei på Disen. Wilhelmine var, som få andre som får veier oppkalt etter seg, fortsatt i live da bystyret vedtok veinavnet den 29. desember 1941.

Ekteparet Kolderup var forstandere ved pleiestuen på Tonsen fra 1887 og til 1901. Pleiestuen lå på området til Tonsen gård, som ble kjøpt av Aker kommune i 1885. Bakgrunnen for kjøpet var at gårdbruker P.S. Hansen, som på den tiden var fattigkommisjonens ordfører, i 1883 fremmet forslag om et arbeidshus i Aker hvor man kunne "anbringe saadanne Fattige, som dertil ansees skikkede".

Fattigkommisjonen gikk enstemmig inn for forslaget, som ville bety at "fattigbyrden" ble vesentlig redusert.

Til anstalten var det også knyttet to piker, en husmann og gårdsgutt. Fattiggården ble også anvendt som pleiehjem for fattige syke. Kolderup klaget gjentatte ganger over at "lemmenes" arbeidskraft stadig avtok, fordi det ble innlagt bare skrøpelig folk som fattigvesenet ikke hadde fått bortsatt.

En pleiestue for syke på Neubergløkka ble i 1895 flyttet til Tonsen, og slått sammen med fattiggården, og forgjengeren til dagens Aker sykehus var et faktum.

Kilder: Oslo Byleksikon, Byarkivet, Svensgam: "De er døde, men lever fortsatt i Oslo"

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse