ANNONSE
Annonse

Se hvem som får frivillighetsmidler i år

Kjelsås skoles sangkor, og oppsetningen "Nerder med neglelakk", er én av 57 mottakere av Frivillighetsmidler i 2018. Koret får 10.000 kroner til oppsetningen. Foto: PRIVAT

Bydelsutvalget fordelte torsdag én million kroner til frivilligheten i bydelen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 26.03.2018 kl 10:21

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Fristen for å søke frivillighetsmidler for 2018 fra Bydel Nordre Aker gikk ut 15. januar i år.

Tilskuddet har til hensikt å stimulere til frivillig arbeid, skape engasjement og gode opplevelser for bydelens beboere.

I potten lå det én millioner kroner til fordeling. Torsdag 22. mars vedtok bydelsutvalget hvordan årets frivllighetskroner skulle fordeles.

Kriteriene

Midlene tildeles på bakgrunn av fastsatte kriterier. Det kan søkes om støtte til følgende:

 • Støtte til arrangementer, tiltak og prosjekter. Det kan gis støtte til å gjennomføre enkelttiltak, løpende tiltak eller større arrangementer innenfor organisasjonens interesse/virksomhetsområde. Tiltak som bidrar til å utløse aktivitet for flere enn organisasjonens egne medlemmer vektlegges.
 • Ordinær driftstøtte til organisasjoners kjernevirksomhet kan gis under ekstraordinære omstendigheter.
 • Støtte til gjennomføring av arrangement og tiltak der bydelens tjenestesteder engasjerer frivillige for å skape et godt bydelsmiljø. Tiltakene bør utløse et vesentlig innslag av frivillig innsats.
 • Støtte til samarbeidstiltak. Bydelsutvalget ønsker å støtte tiltak som fremmer samarbeid for å løse fellesoppgaver og sosial kontakt.
 • Det kan søkes ut fra flere kriterier samtidig.
 • Det gis ikke støtte til nærings- eller næringsliknende virksomhet.

Nordberg strykeorkester får 20.000 kroner til «gammeldans for kids». Foto: PRIVAT

Søkte om nesten 1,5 millioner mindre enn i fjor

Det kom i år inn 64 søknader. Det er en reduksjon på 24 fra 2017. Samlet søknadssum i 2018 er på 2.040.340 kroner, noe som er en reduksjon på 1.466.639 kroner sammenliknet med total
søknadssum for 2017, som var på over 3,5 millioner kroner.

57 av søknadene har fått innvilget støtte. Syv ble avslått, fordi de ifølge BU ikke oppfylte tildelingskriteriene.

Omlag 33 prosent av frivillighetsmidlene går til tiltak innenfor kategorien Idrett og friluftsliv. 38 prosent til kultur, 23 prosent til Nærmiljøtiltak, og litt over 6 prosent til Helse og velferd.

Disse får mest

Den største enkelttildelingen, på 45.000 kroner, går til Solemskogen vel, for tiltak på grendehuset og idrettsplass. Det nest høyeste tildelingsbeløpet, på 40.000 kroner, gis til Etablering av park i Bueveien/Kolderups vei-parken, og Koll IL til langrenn for utøvere med utviklingshemminger. En gjengangere som Maridalsspillet, får 30.000 kroner, mens Nordre Aker talentpris får 25.000 kroner. Mange av bydelens idrettslag, skolekorps og orkestere finner vi også i år på tildelingslisten.

Den søkeren som får mest er Korsvoll IL. De mottar 110.000 kroner til syv ulike tiltak.

Korsvoll idrettslag mottar totalt 110.000 kroner i frivillighetsmidler, fordelt på 7 prosjekter for håndball- og fotball-undervisning. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA (ARKIVFOTO)

Alle mottakerne:

Frivillig kultur:

 • Disen strings, utviklingsseminar - 25.000 kroner
 • Disen trykeorkester, ekstra instruktører - 10.000 kroner
 • Disen trykeorkester, konsert - 15.000 kroner
 • Espen Melby, akustisk søndag på Trikkehallen - 7000 kroner
 • Garderobefosilene Grefsen/Kjelsås, fane - 2000 kroner
 • Grefsen skoles strykeorkester, seminar - 10.000 kroner
 • Grefsenhjemmets venner, sosiale aktiviteter for beboere - 35.000 kroner
 • Kammerkoret Utsikten, seminar - 4000 kroner
 • Kammerkoret Utsikten, vårkonsert - 4000 kroner
 • Kammerkoret Utsikten, høstkonsert - 15.000 kroner
 • Kjelsås skole strykeorkester, seminar - 7000 kroner
 • Kjelsås skoles sangkor, Nerder med neglelakk - 10.000 kroner
 • Kor Aktivum, adventskor - 8000 kroner
 • Kor Aktivum, 20-årsjubileum sommerkonsert - 15.000 kroner
 • Maridalsspillet - 30.000 kroner
 • Nedre Ullevål utekino - 23.000 kroner
 • Nordberg strykeorkester, gammeldans - 20.000 kroner
 • Nordre Aker Musikk- og kulturutvlag, lydutstyr til utlån - 1500 kroner
 • Nordre Aker Musikk- og kulturutvlag, julekonserter - 15.000 kroner
 • Nordre Aker Musikk- og kulturutvlag, Nordre Aker talentpris - 25.000 kroner
 • Oslo seniorkor, gudstjeneste og julekonsert - 5000 kroner
 • Pål Roland Jansen, workshop i glasshytta - 7000 kroner
 • Sing Along, musikalsk arbeid for personer med utviklingshemming - 10.000 kroner
 • Sogn Hagekoloni, Sesogn hagefestival - 20.000 kroner
 • Sognbirds, pianostemming - 1600 kroner
 • Ullevål skoles musikkorps, jubileumskonsert - 35.000 kroner

Nærmiljøtiltak:

 • Anette Østmo Rasmussen, Bueveien/Kolderupsvei-park - 40.000 kroner
 • Arbeidsgruppe for Colletts kulturhus, kulturkveld - 15.000 kroner
 • Civitan Club Grefsen Kjelsås, Disco Frysja 33 - 15.000 kroner
 • Lillohjemmets venner, trivselstiltak - 31.900 kroner
 • Maridalen Rotary klubb, minnessted - 10.000 kroner
 • Nydalens Skiklub, stolpejakten - 20.000 kroner
 • Solemskogen velforening, oppgradering grendehus og idrettsplass - 45.000 kroner

Helse og velferd:

 • Grefsen meninghet, lørdagskafé for utviklingshemmede - 8000 kroner
 • Nasjonalforeningen for folkehelden, frivilligfest og jubileumsarrangement - 20.000 kroner
 • Nordre Aker Røde Kors, turer for utviklingshemmede - 15.000 kroner
 • Nordre Aker Røde Kors, arrangement for beboere på sykehjem - 20.000 kroner

Idrett og friluftsliv:

 • IK Akerselva, innebandyskole - 10.000 kroner
 • Kjelsås IL, lørdagstreff/jentefotball/aktivitetsdag - 30.000 kroner
 • Kjelsås IL, IPU idrett for funksjonshemmede - 15.000 kroner
 • Kjelsås IL Langrenn, Linderudkollen kunstsnø - 26.000 kroner
 • Koll IL, langrenn for utøver med utviklingshemming - 40.000 kroner
 • Koll IL orientering, orienteringstilbud Korsvoll - 20.000 kroner
 • Koll IL volleyball, sittevolleyball - 15.000 kroner
 • Korsvoll IL, håndballskole i skoleferien - 10.000 kroner
 • Korsvoll IL, fotballskole - 10.000 kroner
 • Korsvoll IL, håndballskole - 10.000 kroner
 • Korsvoll IL, håndballens prosjekt - 10.000 kroner
 • Korsvoll IL, sosial samling - 15.000 kroner
 • Korsvoll IL, åpen bane - 25.000 kroner
 • Korsvoll IL, Korsvoll Unified - 30.000 kroner
 • Lyn ski, radiosamband - 4000 kroner
 • Lyn ski, refleksvester - 25.000 kroner
 • Lyn ski, voksentrening - 30.000 kroner
 • Nydalens Skiklub, sommersamling - 30.000 kroner
 • Ullevål IL, infoskjerm - 15.000 kroner

Nordre Aker Budstikke tar forbehold om trykkfeil i listen. Se protokollen fra BU-møtet.

Her kan du se hvem som fikk frivillighetsmidler i 2017.

LES OGSÅ: Da den eldre mannen ikke betalte, tok butikken grep for å møte personer med demens på en bedre måte

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse