Skapsjekk

Elektriker Geir Gysler fra A1 Elektro A/S mener mange i den gamle villahusbebyggelsen i bydel Nordre Aker bør ta en sjekk av status i sikringsskapet.

En av fem boligbranner starter i det elektriske anlegget. Jordfeil, varmgang og kortsluttninger i slitne anlegg er gjengangere.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
- Strøm kan komme på avveie ut av ledningsnettet og ta letteste vei til jord via vannrør, avløp eller annet ledende materiale. Da kan det fort bli fare for din personlige sikkerhet både med hensyn til berøringsfare og brann, informerer Torbjørn Utheim, daglig leder i A1 Elektro A/S.

Elektriske anlegg er som en ferskvare, skal jevnlig ettergås og eventuelt skiftes ut når det ikke lengre kan tilfredsstille dagens krav.

- Det er i dag eier og bruker av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at anlegget er i orden. Boligeiere med gamle anlegg burde derfor ta kontakt med en seriøs elektroinstallatør for gjennomgang av det elektriske anlegget i sin bolig. Noen elektrikerfirma har, som oss, spesialisert seg på utskifting av gamle sikringsskap og slitne elektriske anlegg, informerer daglig leder i firmaet.

Tryggere sikringsskap

- Det har vært en rivende utvikling i utstyret elektrikerne har til rådighet. Vi installerer i dag jordfeilautomater; en enhet som kombinerer jordfeilbryteren og automatsikringen til ny sikringskurs. Disse sammen med eventuelt overspenningsvern for beskyttelse ved lynnedslag i området gjør ditt nye sikringsskap og det elektriske anlegget mye tryggere. Har du sikringsskap med de gamle skrusikringene, er skapet modent for utskifting. Ved automatsikringer er det er vurderingssak. Er du i tvil, så kontakt et elektrikerfirma for en sjekk, råder Utheim.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) starter en av fem boligbranner i det elektriske anlegget.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse