Jubler for ungdomsklubb-garanti på Ullevål

ABELLOFTET: Ungdomshus i tredje etasje i kinobygget på John Colletts plass FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ABELLOFTET

Samtlige partier som stiller til bydelsutvalget garanterer for drift av ungdomsklubben Abelloftet de fire neste årene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.09.2015 kl 16:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL: Det er Nordre Aker Budstikke som har kartlagt lokalpartienes holdninger til fortsatt drift av ungdomshuset på John Colletts plass.

Drift av kulturtilbud, slik som ungdomsklubber, finansieres over bydelens budsjett, men er ikke lovpålagt.

Usikkert etter 2016

Bydelen har en leieavtale med AS Vestgrensa 2 og 4 om leie av lokalene der Abelloftet holder til.

– Den gjeldende avtalen går ut sommeren 2016 og vi håper å få forlenget den. For å få på plass driften har vi søkt og fått innvilget støtte fra ordningen «Tilskudd til åpne møteplasser» gjennom BUFDIR, sier Kjetil Wevling i Kulturenheten i Bydel Nordre Aker.

Tilskuddene utgjorde 500.000 kroner i 2014, 400.000 i 2015 og 400.000 i 2016. I tillegg bevilget bydelsutvalget over budsjettet for 2015 600.000 kroner til driften. Budsjettforslaget for 2016 er ennå ikke klart, men skal vedtas av det nye bydelsutvalget i desember.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Se bildet større

MØTEPLASS: John Colletts plass har våknet til liv de siste årene, med blant annet Abels hage og Abelloftet. Et forprosjekt for videre utvikling av plassen er i gang. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Lokalpolitikerne garanterer økonomisk for driften

Nordre Aker Budstikke stilte partiene følgende spørsmål:

Vil du jobbe for at Abelloftet fortsetter som ungdomsshus også etter sommeren 2016 når leieavtalen går ut? Vil du garantere for økonomisk tilskudd til driften også i kommende fireårsperiode?

Og tilbake fikk vi «Ja» fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, SV, Frp, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, KrF og Senterpartiet. Dermed har det kommende bydelsutvalget, uavhengig av hvordan sammensetning blir etter valget på mandag, lovet at ungdomssklubben skal drives videre til og med 2019.

Her kan du lese hva bydelspolitikerne svarer på en lang rekke spørsmål om lokale saker.

Ullevål-ungdom «mellom to stoler»

– I bydelsadministrasjonen er vi veldig glade for at samtlige politiske partier ser verdien av ungdomsarbeidet vi gjør i dette området. Ungdommene her har i lang tid falt litt mellom to stoler, siden flertallet bor i Nordre Aker og går på Marienlyst ungdomsskole i Bydel St. Hanshaugen, sier Wevling.

Nordre Aker har ungdomstilbud i Trikkehallen på Kjelsås, Glasshuset på Nordberg, og det siste tilskuddet, Abelloftet på Ullevål i tredje etasje i kinobygget på John Colletts plass, kom på plass i 2014.

Siden bydelene som regel jobber opp mot elever på ungdomsskolene, har det ført til noe uavklarte ansvarsområder om ungdomsklubbtilbudet til Ullevål-ungdommen.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både skolen, nærmiljøet og ungdommene selv på tiltaket, så mye tyder på at vi har truffet godt med satsingen, tilføyer Wevling.

Eksterne midler ut 2016

For å starte Abelloftet-prosjektet mottok bydelen prosjektmidler over tre år fra BUFDIR. Dette er en engangstildeling, så hvis ungdomsklubben skal videreføres må driften etter støtteperioden implementeres i bydelens ordinære drift.

– De eksterne midlene varer ut 2016, så eventuell videre drift fra 2017 må bli en del av budsjettbehandlingen når den tid kommer og er for tidlig å si noe om i dag, sier Wevling.

LES OGSÅ: Innbrudd på Abelloftet. – Utrolig simpelt å stjele fra barn

Tilbud mandag til fredag

– Dette synes jeg er utrolig gøy. Vi har jo fra før Trikkehallen på Kjelsås og Glasshuset på Nordberg som gode tilbud for barn og unge. Når Abelloftet nå har fått så stor aktivitet, har vi dekket bydelen geografisk på en mye bedre måte. Jeg vil først og fremst rose lokale ildsjeler, men er samtidig litt stolt over å ha vært med å få dette til gjennom bydelen, sier May-Brith Døssland (V), som er nestleder for kultur- og oppvekstkomiteen i det sittende bydelsutvalget.

Abelloftet har tilbud mandag til fredag, med kurs for barn i blant annet dans, musikk og teater, i tillegg til yoga på kveldstid i samarbeid med private aktører.

Mandag og torsdag er det fritidsklubb for elever på ungdomstrinnet bosatt i bydelen. Den drives i samarbeid med den private organisasjonen iClub. Det arrangeres også barnekulturhelger cirka én lørdag i måneden i samarbeid med den frivillige organisasjonen Kultursløyfa, og det er utleie til barnebursdager, dåp og konfirmasjon i helgene.

LES OGSÅ: Abels hage-initiativtakere belønnet med «Årets Navn» i Nordre Aker

Torg og møteplass

John Colletts plass fikk i 2009 status som «torg og møteplass» og i 2014 kom et tilskudd på 400.000 fra Oslo kommune til et forprosjekt. Fremtidens John Colletts plass er derfor nå på planleggingsstadiet.

Blindern vel har tidligere uttalt til Nordre Aker Budstikke at de ønsker seg et kulturhus i hele det gamle kinobygget.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse