ANNONSE
Annonse

Da skytlene gikk i marsjtakt

En gang i tiden holdt Nydalen Compagnie, landets største tekstilfabrikk til her, langs Akerselvas bredder. Foto: Grace Brynn

«Skyttelen går, år etter år...», heter det i en gammel sang. En treffende beskrivelse av livet i Nydalen Compagnie på 1800-tallet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.07.2015 kl 20:47

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: Industrialismen spaserte med langsomme skritt fra Europa og over til Norge.

I 1840-årene var det ikke mange som hadde stor tro på at Norge skulle bli et industriland. Konkurransen med utlandet ville bli for hard, ble det hevdet. Det var ikke mange som jobbet i industrien heller da; rundt 10.000 mennesker. Men det var jo ikke så mye industri ennå heller.

I 1870 var antall fabrikkarbeidere steget til 30.000. Man fikk spinnerier og veverier, teglverk og møller.

I Kristiania ble det etter hvert reist en del fabrikker, særlig langs Akerselva.

I 1845 så Nydalens Compagnie dagens lys. Det var landets største tekstilfabrikk, og startet som et rent bomullsspinneri. I den første tiden het bedriften Nydalens Spinderi. Det første spinneriet ble drevet med arbeidere fra England, som lærte opp nordmenn. I 1864 begynte Compagniet med eget veveri, og snart fargeri og blekeri.

Det første interessentskapet besto av fogd Ole Gjerdrum, grosserer Hans Gulbransen, disponent og ingeniør Olaf F. Roll. Grosserer Adam Hiorth var fabrikkbestyrer.

Fra 1858 var Gjerdrum og generalkonsul Peter Petersen fabrikkens ledende menn i over 40 år.

Kvinnearbeidsplass

I 1896 var det 1000 mennesker som hadde jobb i Nydalens Compagnie. 742 av dem var kvinner, 80 av dem var under 18 år. Ingen av kvinnene ble noen gang formann eller fikk jobb i administrasjonen. Men de var glade for å ha en jobb - om den enn var dårlig betalt.

De bodde i dårlige, overbefolkede leiligheter og hadde mange munner å mette. Det var "Trængselstider" og mer enn vanskelig å få den knappe lønnen til å strekke til.

I 1909 var Compagniet landets nest største fabrikk ut fra antall ansatte, med 1053 mennesker.

Moralens voktere

Lokalene var nokså mørke, det var lite vinduer, for å hindre at arbeiderne skulle bli distrahert i jobben og gi seg til å beundre utsikten. Men de hadde utsikt til sjefens bolig, som hadde navnet "Solbakken". Det var jo saktens en trøst...

Maskinene skulle passes, produksjonen skulle være på topp. Raskt skulle det gå, som en "hurtig Marsj"! Folk skulle være som roboter, og handle og tenke slik fabrikkeierne ønsket.

De voktet faktisk på de ansattes moral! I arbeidsreglementet fra siste halvdel av 1800-tallet kan man lese følgende:

«Funktionærer der ryger spanske Cigarer, nyder Spirituosa, vanker på Varieteer og Beværtninger, samt lar sig barbere i Barber-Saloner, (sic!) giver de Foresatte Grund til at drage deres Ærlighed og Retskaffenhed alvorlig i Tvivl.»

Som om dette ikke var nok, anbefalte reglementet også at arbeiderne skulle «lese Bibelen og andre gode Bøger» når arbeidsdagen var over. Fabrikkeierne hadde kustus på dem som jobbet!

Det fortelles fra flere hold at fabrikkbestyrer Otto Gjerdrum tilkalte arbeiderne ved å blåse i en fløyte, som om de var bikkjer.

Fra bomull til eiendom

I løpet av 1950-årene ble tekstildriften trappet ned. Nå skulle det være eiendomshandel! Det var også penger å tjene på utleie av lokaler på området. I 1963 ble det ikke vevet så mye som en tråd, Nydalen Compagnie var blitt et rent eiendomsselskap. I 1992 fusjonerte de med Investa eiendom. I 1995 ble eiendommene i Nydalen solgt.

Tre år etter fusjonerte selskapet med Linstow Eiendom AS, og selskapet ble hetende Linstow ASA.

Av bomullsspinneriet er det nå bare minnene igjen.

I dag holder blant annet et IT-firma, et mediefirma og noen psykologer til i lokalene, sammen med et konsulentselskap, og et firma for hjelpemidler til barn og voksne.

Denne artikkel ble første gang publisert i Nordre Aker Budstikke i 2009.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse