ANNONSE
Annonse

Lokalhistorie:

En 160-årsjubilant på Kalvehaugen

Vestre Aker kirke, fotografert i 1870. (Creative Commons-lisensiert) Foto: UKJENT/OSLO MUSEUM

I desember er det 160 år siden Vestre Aker kirke ble innviet. Hensikten var å erstatte Gamle Aker kirke som sognekirke for hele Aker.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: Seks år etter ble prestegjeldet delt i Vestre og Østre Aker, og kirken ble sognekirke for Vestre Aker prestegjeld, som strakk seg fra Lysaker til Grefsenkollen og Årvoll.

Det var den tyske arkitekten Heinrich Ernst Schirmer som tegnet kirken.

Schirmer var svært aktiv i Christiania på denne tiden, blant annet er det lett å se slektskapet til to andre kirker han tegnet fra det samme tiåret, St. Olavs kirke og Østre Aker kirke.

(Saken fortsetter under bildet)

Postkort med Vestre Aker kirke. Foto: SOGN KULTUR- OG HISTORIELAGS BILLEDBASE

Navnet Kalvehaugen var brukt om den høyden der kirken ligger, og som Aker kommune hadde kjøpt av Ullevål gårds eier Isach Muus. I desemberutgaven 1855 av Skilling-Magazin til allmennyttige kundskabers utbredelse kunne man lese om «Akers nye Kirke paa Kalvehougen»:

Faksimile av "Skilling-Magazin" fra 1855.

«Simpelt og storartet»

«Kirkens Indre er paa engang simpelt og storartet. De hvide, glatte vægge, de slanke Søiler, de høie spidsbuede Vinduer, Alt gjør et hærligt Indtryk paa Beskueren, naar han for første Gang træder ind i denne lyse og rummelige Kirke.

Den Stil, hvori den er bygget, vidner om en ganske anden Smag end den, der var raadende under de højsalige dansk-norske Oldenburgere, da man behagede sig i at bygge Kirker i Form av Fuglebure og firkantede Kasser, – og man derfor, være de Mænd takskyldige, der i saa henseende har bibragt Landet en bedre Smag, og isærdeleshed den Mand, der ved den her omhandlede Kirke i saa høj grad har forskjønnet Hovedstadens Omegn.»

Magasinet kunne videre bringe en reportasje fra åpningsgudstjenesten 12. desember 1855. Hele artikkelen fra Skilling-Magazin kan leses på Sogn kultur- og historielags nettsider.

Glassmalerier

Bryllup i Vestre Aker kirke, 1944. (Creative Commons-lisensiert) Foto: ESTHER LANGBERG/OSLO MUSEUM

Ved kirkens 150-årsjubileum for ti år siden utkom boken «Kirken på Kalvehaugen», hvor vi kan finne mye god og velskrevet historie om både kirken og området rundt.

Her kan vi blant annet lese om at kirken fikk elektrisk lys (og en varmeovn) i 1919, om omfattende utbedringsarbeider i 1930-årene og på nytt i 1970-årene, og at Vestre Aker menighetshus stod ferdig i 1983.

Alle som besøkt kirken har lagt merke til de store glassmaleriene som erstattet den opprinnelige altertavlen. Glassmaleriene ble laget av Bernhard Henrik Greve i 1939 og 1955.

Wilhelm Fangen var den første sognepresten i Vestre Aker. Pastor Fangens vei på Tåsen er oppkalt etter ham.

I 1871 overtok den kjente presten, forfatteren og folkeminnesamleren Jørgen Moe. Han innledet rekken av Vestre Aker-prester som senere er blitt biskoper. Moe forlot Aker for bispesetet i Kristiansand 1876, men er gravlagt på Vestre Akers kirkegård.

LES OGSÅ: Det var en gang… på Blindern

Vestre Aker kirke i nyere tid. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

LES MER LOKALHISTORIE:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse