ANNONSE
Annonse

«Et viktig bidrag til Oslos velstand og utvikling»

Foto: Hafslund ASA

Hammeren er så mye mer enn bare et busstopp eller et turmål i Maridalen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2015 kl 22:17

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HAMMEREN (MARIDALEN):I 1898 besluttet bystyret å erverve vannrettighetene i Bjørnsjøelven og Skjærsjøelven i Nordmarka, og anlegge "elektrisk kraftoverføring fra Skjærsjøelven til Kristiania. Hammeren ble Oslo første vannkraftanlegg

Teknisk forskning

Kraftoverskuddet fra Hammeren ble stilt til disposisjon for teknisk forskning. Ved mottagerstatsjonen ved Ankertorget ble det bygget et forsøksanlegg der professor Kristian Birkeland videreutviklet Birkeland-Eydes metode for fremstilling av gjødning.

Således ble Hammeren Kraftverk med på å legge grunnlaget for Norsk Hydro og den elektro-kjemiske industrien. Et viktig bidrat til Oslos velstand og utvikling.

Alt dette står i et 40-år gammelt hefte, som ble utgitt av Oslo Lysverker i 1975, et jubileumshefte i anledning kraftstasjonens drift i 75 år.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Elektrisitet erstattet dampdrift

Oslos første gatelys kom i 1892, og med økt press fra industri og elektriske sporveier økte behovet for tilgang på elektrisitet. Den dampdrevne produksjonen klarte ikke å imøtekomme etterspørselen, og det ble satset på vannkraft i stedet.

Fra Skjærsjødammen i stålrør

Fra Skjærsjødammen ble vannet ledet i store stålrør, som ble gravd ned hele veien og tildekket. Rørgata utgjør i dag en sti opp Skjerselvdalen.

Ifølge Wikipedia samler Skjærsjøen vann naturlig fra de store innsjøene i Nordmarka, blant annet Bjørnsjøen, Helgeren, Hakkloa og Store Sandungen. I tillegg er det lagt rør i fjellet fra Øyungen, slik at også denne tømmer til Skjærsjøen.

Modernisert i 2014

I 2014 ble rørgata ved Hammeren kraftverk skiftet ut etter 114 års drift. De gamle stålrørene ble skiftet ut til moderne rør av plast.

Kulturminne

Så Hammeren kraftstasjon er fortsatt i drift, men samtidig er anlegget også et viktig kulturminne.

Stor takk til Hafslund som har bidratt med bilder, og til Roy Jensen (Kjelsås) som har lånt ut det 40 år gamle jubileumsheftet om Hammeren Kraftverk 75 år.

Foto: Oslo Lysverkers jubileumshefte 1975

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse